Directeur – ‘s-Hertogenbosch

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Brabants Historisch Informatiecentrum zoeken wij een bevlogen en innoverende Directeur die gewend is te werken op het raakvlak tussen commercie en cultuur.
Je kunt reageren tot en met zondag 20 oktober a.s. (ref.nr. 6827).

Organisatie

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch behoort met 50 personeelsleden, een jaarbegroting van ruim 5 miljoen en een verzorgingsgebied van 14 gemeenten en 2 waterschappen met in totaal 460.000 inwoners tot de grotere Regionaal Historische Centra (RHC’s). Daarnaast fungeert het BHIC als archief van de provincie Noord-Brabant.

Het BHIC heeft twee gezichten: enerzijds is het een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds is het een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave.

In de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden. Na het Stadsarchief Amsterdam en het Nationaal Archief is het BHIC de grootste fysieke archiefbewaarplaats van Nederland en ook in digitale omvang behoort het tot de grootsten.

In de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en een zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt. De geschiedenis is daarbij geen doel op zich, maar bovenal een middel om bij te dragen aan de maatschappelijke cohesie: door de historische content aan te bieden als een aangename en zinvolle vrijetijdsbesteding kan het publiek zich verbonden voelen met de eigen leefomgeving, met de eigen geschiedenis, met de eigen identiteit. Het gaat dus bovenal om ‘binding’. Interactiviteit tussen klanten onderling en met het BHIC vormt daarbij een belangrijk sleutelwoord.

MISSIE EN POSITIONERING
Het BHIC onderscheidt zich van andere RHC’s niet alleen door deze visie, maar ook door een afwijkende verhouding tussen de archief- en de publieksfunctie. Waar bij veel instellingen de primaire functie ligt bij de archieftaken, ziet het BHIC de archieffunctie wel als noodzakelijke voorwaarde voor de publieksfunctie (zonder content geen klanten), maar is zij daaraan niet ondergeschikt. Een archief ontleent immers ook zijn bestaansrecht aan dat publiek: het archief bestaat opdat het geraadpleegd wordt.
Door die onderlinge afhankelijkheid zijn beide functies in principe gelijkwaardig.

AMBITIE
Op regionaal niveau is het BHIC slechts één van de spelers, op digitaal terrein (e-depot en publieksbereik websites) behoort het BHIC tot de absolute koplopers.

Vergeleken met de landelijke betekenis van het BHIC op het terrein van de digitale dienstverlening, is het regionale belang veel minder sterk. Een inniger samenwerking met de Brabantse archiefdiensten kan daar verandering in brengen.

De ambities die het BHIC voor de komende jaren heeft uitgesproken zijn:
o Het BHIC is het genealogisch centrum voor Brabant.
o Het BHIC is het Brabants centrum voor beeld en geluid.
o Het BHIC beschikt over een volwaardig e-depot.
o Het BHIC voert een sterk marketing en promotie beleid.

ORGANISATIE
Het BHIC heeft een platte organisatie met korte lijnen. De directeur stuurt direct het managementteam aan. Dit team bestaat uit: hoofd archieftaken, clusterhoofden publiekstaken en controller. De professionele en ongedwongen sfeer in de organisatie zorgen voor een motiverende omgeving.
De organisatie heeft een bestuur van 8 leden: 4 leden van het Rijk en 4 uit de regio.

Nu de huidige directeur met pensioen gaat zoekt het BHIC opnieuw een bevlogen opvolger die samen met de organisatie de ambities nastreeft.

Voor meer informatie kijk op www.bhic.nl.

Functie

Als directeur van het BHIC heb je een duidelijke visie op de ontwikkeling van de organisatie en haar unieke toegevoegde waarde voor de regio en daarbuiten. Je verbindt en leidt het team in deze visie, gericht op het gezamenlijke succes. Je zorgt voor de juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig, als onderdeel van hedendaags personeelsbeleid. Je bent gericht op een optimale inzet van mensen en middelen in de organisatie, denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief en coacht het team hierin. Je stuurt en rapporteert op basis van relevante KPI’s en inzichtelijke kwantitatieve en kwalitatieve rapportages, ontwikkelt het beleid en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en het aanbod. Je bent verantwoordelijk voor realisatie conform plan, binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en organisatie.

Je treedt naar buiten als boegbeeld en ambassadeur van het BHIC, brengt de missie van het BHIC overtuigend over en weet de organisatie goed te positioneren in de markt. Je hebt een sterk en actief netwerk en met partners realiseer je effectieve en vruchtbare samenwerkingen. Op digitaal terrein behoort het BHIC tot de koplopers. Het is uitdrukkelijk de bedoeling deze positie te versterken.

Je bent innovatief, commercieel en creatief, je signaleert en creëert kansen in de markt en weet die voor het BHIC optimaal te benutten.
In samenspraak met het bestuur geef je richting en invulling aan de visie en missie van het BHIC en je vertaalt deze in strategische doelen en concrete acties voor de organisatie.

Functie eisen

FUNCTIE-EISEN
o Academisch werk- en denkniveau;
o Inspirerend en verbindend leiderschap;
o Vernieuwende denker en charismatische doener: vertaalt ideeën naar oplossingsrichtingen;
o Ruime ervaring met marketing en promotie, zeker in de digitale wereld;
o Resultaatgericht en schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
o Ervaring in eindverantwoordelijke functie;
o Heeft sterke focus op en oog voor inhoud en proces, is effectief in communicatie;
o Uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig;
o Ervaring met (politiek) bestuurlijke wereld en heeft daarin een actief netwerk;
o Affiniteit met de Brabantse geschiedenis en het archiefwezen.

PROFIEL
Als directeur schep je een klimaat waarin mensen worden geïnspireerd en gewaardeerd. Je neemt de organisatie mee in de moderne tijd en stimuleert de initiatieven van de medewerkers. Je kunt uitleggen, verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd aanspreken. Je bent alert op de signalen en in staat om strategisch beleid te vertalen naar mensen en geld. Je weet de medewerkers te inspireren om continu te werken aan innovatie en kwaliteitsverbetering van de diensten en producten en hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb je een faciliterende en respecterende rol. Tegelijk toon je daadkracht en weet je door te pakken waar nodig.

Als ervaren directeur voer je de regie en stuur je zelfbewust processen aan. De uitgezette koers is de leidraad van je handelen en tegelijkertijd weet je ruimte voor nieuwe ideeën te creëren om innovaties tot stand te laten komen. Je weet binnen de financiële kaders het maximum aan kwaliteit te behalen door te sturen op meetbare resultaten en gedegen planvorming. Je bent betrokken op mens en proces, maar ook op verantwoording en resultaat. Daarnaast heb je een voortrekkersrol richting de organisatie maar ook richting externe partijen.

Je bent een volwaardig gesprekspartner van de stakeholders en adviseert en onderhandelt met gezag en diplomatie. Je positioneert de stichting als betrouwbare partner. Je voelt je thuis in de sterk veranderende digitale wereld en weet hoe je het BHIC daarin kunt positioneren. Je gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en weet alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn.
Ten slotte heb je affiniteit met het werkterrein zodat je de ambassadeursrol met verve kunt vervullen.

COMPETENTIES
o Resultaatgerichtheid en besluitvaardig, klantgerichtheid, flexibiliteit.
o Netwerker, politiek/bestuurlijk sensitief, proces- en planmatig, communicatief sterk in woord en op schrift, overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek.
o Initiatiefrijk, innovatief, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, verbindend, samenwerkend, coachend.
o Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

Het BHIC biedt een uitdagende en gevarieerde werkplek met een betrokken team.
Salarisindicatie: schaal 15-16 (CAO Provinciale sector)
De benoeming gaat bij voorkeur in het voorjaar van 2020 in.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met zondag 20 oktober a.s..

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een CV indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van vacaturenummer 6827.

De planning van de procedure is als volgt:
– sluiting reactietermijn: zondag 20 oktober
– brievenselectie: vrijdag 25 oktober
– internetscreening geselecteerde kandidaten
– 1e selectieronde: vrijdag 1 november
– 2e selectieronde: woensdag 13 november (ochtend)
– kennismakingsgesprek OR en MT: week 46/47
– ontwikkelassessment: maandag 18 november
– arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming: vóór 1 december

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit