Directeur – Hoogeveen

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever de Bibliotheek Hoogeveen zoeken wij een Directeur. Iemand die
vanuit visie en leiderschap, samen met de medewerkers, de organisatie doorontwikkelt.
U kunt reageren tot en met zondag 23 februari (ref.nr. 7045).

Organisatie

Vanuit de missie ‘Wij zijn de plek voor cultuur, kennis en inspiratie waar je jouw talenten ontwikkelt, ongeacht je talent, waar we belangeloos verbinding maken met elkaar en dus samen het beste uit Hoogeveen halen’ werkt de zelfstandige stichting Bibliotheek Hoogeveen aan gelijke kansen en meedoen voor iedereen in Hoogeveen. De kern van de bibliotheek is bijdragen aan en de basis vormen voor de kennis- en informatiesamenleving. De bibliotheek is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van burgers om te kunnen meedoen en te kunnen bijdragen aan de moderne kennissamenleving. Dit wordt gerealiseerd vanuit de vier programmalijnen: Digitaal & Techniek, Sociaal, Taal en Verhaal

Bij de bibliotheek werken 32 betrokken medewerkers (19 fte) in zelforganiserende teams samen met enthousiaste vrijwilligers en met een bestuur op afstand, dat de eindverantwoordelijkheid gedelegeerd heeft aan de directeur. Dit is vastgelegd in het directiestatuut. De directeur stuurt de organisatie samen met een beleidsteam, bestaande uit per team een teamlid. Verder is er een deeltijdcontroller en worden Marketing en HR gedeeltelijk uitbesteed. De directeur rapporteert aan het bestuur.

De afgelopen jaren heeft de Bibliotheek Hoogeveen grote stappen gezet op weg naar een ‘brede bieb’.
Voorbeelden hiervan zijn:
• ‘De Bibliotheek op school’ met educatieconsultenten in elke school;
• een sterk educatief netwerk en makelaar voor cultuur- en erfgoededucatie;
• de integratie van het Taalhuis in de bibliotheek;
• partner in het bondgenootschap voor geletterdheid;
• de Ontdekhoek; waar kinderen kennis kunnen maken met techniek;
• de transformatie van het historisch museum De 5000 Morgen naar de Verhalenwerf in de bibliotheek.

Daarnaast werkt de bibliotheek nauw samen met lokale culturele partners, scholen en de provinciale serviceorganisatie Biblionet Drenthe. Er is reeds een gezamenlijke cultuurprogrammering met theater De Tamboer en Scala Centrum voor de Kunsten.

Voor meer informatie over de organisatie zie: www.bibliotheekhoogeveen.nl

Het beleidsplan 2016-2019 is volgens plan uitgevoerd en dit leverde de titel ‘Best presterende bibliotheek van Nederland’ op. Om op dit niveau te blijven presteren en verder de professionaliseren met impact kiest de Bibliotheek Hoogeveen er op basis van een nieuw koersdocument ‘De Bibliotheek Hoogeveen op weg naar de toekomst’ voor om nog meer focus/samenhang in de organisatie aan te brengen en meer en intensievere concrete samenwerkingen aan te gaan. Hierbij wil men consequenter inzetten op de ‘van, door en voor Hoogeveners’-benadering. Een belangrijk streven in Hoogeveen is het vormen van een cultuurorganisatie onder één dak (‘C1’). De gemeente Hoogeveen en de andere ‘C1-partners’ zijn hierin, naast de bibliotheek, belangrijke stakeholders.

Het afgelopen jaar heeft de organisatie onder leiding gestaan van een interim- directeur. Onder zijn leiding is, in samenwerking met medewerkers en bestuur, het koersdocument vormgegeven en is de organisatie gekanteld naar een meer zelforganiserende organisatie.

Het bestuur van de Bibliotheek Hoogeveen zoekt een innovatieve, verbindend boegbeeld. Een inspirerende en motiverende directeur die met energie mensen en kansen bij elkaar brengt.

Functie

Als directeur van de Bibliotheek Hoogeveen zult u vanuit visie en leiderschap, samen met de medewerkers, de organisatie doorontwikkelen. Verder vertegenwoordigt u op doortastende wijze de organisatie op strategisch niveau in de gemeente, het regionale bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, cultuur- en andere strategische partners en onderhoudt u professioneel en collegiaal contacten met het Drentse bibliotheeknetwerk en het netwerk op landelijk niveau.

Meer specifiek:
• de functie van de bibliotheek in de breedte, nu en in de toekomst bestendigen en, in verbinding met medewerkers, uitbouwen;
• de Bibliotheek Hoogeveen ontwikkelen tot een stevige moderne en toekomstbestendige organisatie met een eigen en herkenbaar profiel voor medewerkers, gemeenten, strategische partners en directe doelgroepen;
• het geformuleerde beleid (organisatiedoorontwikkeling) uitwerken en zorg dragen voor de realisatie van dit beleid en toekomstige visieontwikkeling, passend bij de mogelijkheden van de bibliotheek van de toekomst;
• inspirerend en coachend leidinggeven aan de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie, waarbij cocreatie met stakeholders een essentiële rol inneemt;
• begrotingen, periodieke rapportages en verdere verslaglegging van de organisatie opstellen;
• (meer) draagvlak voor het dienstenpakket creëren en initiatieven nemen om dit te verbreden en waar nodig te verdiepen;
• netwerken, relaties met samenwerkingspartners bestendigen en (zakelijke) relaties met bedrijven, gemeenten en andere stakeholders concreet uitbouwen;
• transparant en in verbinding met het bestuur rapporteren.

Functie-eisen

De Bibliotheek Hoogeveen heeft een mensgerichte innovatieve, samenwerkings- en resultaatgerichte directeur nodig. Iemand die medewerkers weet te enthousiasmeren om het beste uit zichzelf te halen en samen te werken aan de toekomst van de bibliotheek in de regio.

U beschikt over ruime managementervaring, opgedaan in een maatschappelijke omgeving. Hierbij hebt u ook ervaring opgedaan met veranderprocessen richting zelfsturing, netwerkorganisaties of vergelijkbaar. U hebt bewezen een relevant netwerk te kunnen opbouwen en onderhouden. U bent in staat om actief en betrokken samenwerking op te zoeken met ketenpartners.

Meer specifiek beschikt u over:
• affiniteit met culturele/maatschappelijke activiteiten, jeugd en onderwijs en de functie van de bibliotheek in de samenleving;
• een hbo+ werk- en denkniveau, conceptueel vermogen en communicatieve vaardigheden;
• concrete leidinggevende ervaring met bij voorkeur affiniteit/ervaring met bestuurlijke processen, pragmatisch en concreet;
• natuurlijk gezag; u weet mensen te stimuleren, te binden en resultaten te boeken;
• aantoonbare ervaring met verandermanagement, het vermogen om een organisatie te kunnen ontwikkelen in combinatie met continue verbetering van de dienstverlening;
• innovatief vermogen; u denkt in kansen en mogelijkheden;
• oog voor/ervaring met bedrijfsvoering, (jaar)plannen, budgetten en het afleggen van financiële verantwoording;
• politieke sensitiviteit; u kunt schakelen tussen verschillende belangen zonder de focus te verliezen;
• een ondernemende instelling; u krijgt meer gevoel bij het ontwikkelen van resultaten dan bij het volgen van procedures en u krijgt meer energie van klanttevredenheid en groei dan van het volgen van regels en processen;
• (bij voorkeur) binding met Drenthe.

COMPETENTIES

U herkent zich verder in de volgende competenties:
• een enthousiasmerende en inspirerende stijl; een leider met overtuigingskracht;
• empathisch en verbindend vermogen, integriteit;
• creatief en innoverend ondernemerschap;
• strategisch vermogen en bestuurlijke sensitiviteit;
• omgevingsbewustzijn.

Aanbod

Gestreefd wordt naar indiensttreding per 1 mei 2020. Het betreft in principe een functie voor 32 tot 36 uur per week. Gestart wordt met een jaarcontract met de intentie tot een contract voor onbepaalde tijd. Het salaris is overeenkomstig de sector en het niveau van de in de functie gestelde kaders. Verder kent de organisatie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer (033) 445 91 24. U kunt uw vraag ook per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 24 februari.

U kunt uw sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 7045) en een cv uploaden. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen bevestiging ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verder dient u referenties en een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen bij aanstelling en kan een assessment deel uitmaken van de procedure.

PROCEDURE

Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 9-10
Bespreken cv’s met selectiecommissie: week 11
Selectiegesprekken bij Bibliotheek Hoogeveen: week 12-13 (data volgen)


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit