Directeur – Etten-Leur

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Werkplein Hart van West-Brabant zoeken wij een directeur.

U kunt reageren tot en met 30 september 2018 (ref. nr. 6565).

Organisatie

Het Werkplein Hart van West-Brabant is een samenwerkingsverband van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert.
Het samenwerkingsverband betreft een gemeenschappelijke regeling met een Algemeen- en Dagelijks Bestuur met daarin portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten. Het doel van de samenwerking is een effectievere en efficiëntere uitvoering van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten. Het Werkplein biedt een vangnet op het gebied van inkomen en inkomensondersteuning en advies en ondersteuning op maat om ‘naar vermogen’ te participeren en te werken. Het hogere doel van het Werkplein is om iedere werkzoekende een blijvende bijdrage te laten leveren.

Het Werkplein Hart van West-Brabant gaat haar vierde bestaansjaar in. Het eerste jaar van het bestaan van het Werkplein stond letterlijk en figuurlijk in het teken van het bouwen aan een nieuwe organisatie, personele plaatsingen en fysieke inrichtingsvraagstukken. De afgelopen jaren heeft de focus gelegen op de verdere vormgeving en verfijning van de verschillende inhoudelijke processen, het continu en tijdig verstrekken van inkomens, ICT inrichting, de start met een publiek private samenwerking en de focus op beperking van instroom en het maximaliseren van de uitstroom. De organisatie is trots op wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt. De komende jaren is het zaak om de ingezette koers te bestendigen en verder uit te bouwen.

Voor die koers is uitgangspunt dat burgers moeten kunnen rekenen op een adequate dienstverlening. In die dienstverlening staat de klantreis centraal en niet de systeemwereld van het sociale domein. Werkgevers moeten kunnen bouwen op het Werkplein als vanzelfsprekende partner in personeelsvraagstukken. En ook de gemeenten moeten kunnen rekenen op een professionele organisatie, die optimaal in verbinding staat met het bestuur, portefeuillehouders en ambtelijk management. Het Werkplein wil een professionele organisatie zijn waar medewerkers graag werken en waar samengewerkt wordt met externe partijen om resultaten te bereiken. De ambitie om de beste sociale dienst van Nederland te worden is kenmerkend voor de gedrevenheid van de mensen in de organisatie.

Het Werkplein wil een verdere impuls geven aan het versterken van de regionale
samenwerking op verschillende niveaus, zoals de gemeenten, Centraal Management Team, Regio West Brabant, het UWV, Regionaal Platform Arbeidsmarkt, ISD Brabantse Wal, het leerwerkbedrijf WVS, Maatschappelijke Participatie en het maatschappelijk middenveld. De regio vertegenwoordigt een gebied met circa 225.000 inwoners en is meer dan een regio waarin 6 gemeenten samenwerken om middels het Werkplein uitvoering te geven aan de Participatiewet. Landelijk wordt er al met veel belangstelling gekeken naar de inspanningen, innovatieve aanpak en bereikte resultaten. De regio is daarmee in de positie en rol gekomen om ook bovenregionaal zijn invloed meer te gaan benutten.

Functie

De functie van directeur betreft een eindverantwoordelijke en betekenisvolle functie voor de regio. Op een schaal die er toe doet, maar tegelijkertijd persoonlijk is, binnen een organisatie die in de basis staat, vertrouwen geniet maar waar ook nog veel te winnen is.

De directeur heeft een brede opdracht:
• Hij/zij is integraal verantwoordelijk voor de resultaten van het Werkplein.
• Hij/zij geeft leiding aan de organisatie en de verdere ontwikkeling van het Werkplein in lijn met de missie en visie van de organisatie.
• Hij/zij continueert en versterkt het positieve bedrijfsresultaat door een effectieve bedrijfsvoering en financieel beheer en het versterken van de regionale positie van het Werkplein.
• Vanuit deze verantwoordelijkheid bepaalt hij/zij de strategische positionering van het Werkplein in ketens en netwerken.
• Hij/zij vertegenwoordigt het Werkplein extern bij de gemeenten, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen, etc.
• Hij/zij verzorgt een goede externe communicatie en public relations gericht op alle externe partners.
• Hij/zij is bestuurder in het kader van de wet op de Ondernemingsraden, bevordert het informele en formele overleg met de Ondernemingsraad en geeft mede vorm aan de toekomstige medezeggenschapsvorm.

FUNCTIE PROFIEL

• De geschikte kandidaat heeft kennis van het takenpakket van de organisatie en de ontwikkelingen op dit terrein.
• De geschikte kandidaat is een strategisch denker die relaties kan leggen tussen maatschappelijke- en marktontwikkelingen. Een natuurlijk en authentiek leider die visie en strategie duidelijk positioneert en open, eerlijk en helder communiceert op alle niveaus.
• De geschikte kandidaat is inspirerend en gezaghebbend, een zeer toegankelijke en communicatieve manager met focus op maatschappelijk ondernemen met een mensgerichte bejegening.
• De geschikte kandidaat is een samenwerker pur sang. Een collega die, zowel binnen als buiten het Werkplein, gericht is op samenwerking en verbinding (schakelkracht).
• De geschikte kandidaat heeft voeling met de uitvoering en geeft zowel binnen als buiten de organisatie ruimte en vertrouwen.
• De geschikte kandidaat durft knopen door te hakken met respect voor ieders positie.

Functie eisen

• Een academisch werk –en denkniveau en aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare werkomgeving.
• Is merkbaar goed geïnformeerd over ontwikkelingen op het werkterrein en de kansen die dat biedt voor de regio.
• Een heldere visie op de verdere doorontwikkeling van het Werkplein en in staat dit uit te leggen in heldere en correcte taal, zodanig dat de essentie bij anderen overkomt en wordt begrepen.
• Sensitieve persoonlijkheid die zich goed weet te bewegen in een omgeving waarin sprake kan zijn van belangentegenstellingen, maatschappelijke verhoudingen en posities.
• Laat in het contact merken de gevoelens, houding en motivatie van anderen te onderkennen en daarvoor open te staan. Begrijpt de eigen invloed op anderen en houdt daar rekening mee in zijn optreden.
• Is vlot en effectief in het leggen en onderhouden van contacten met anderen. Besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van relevante interne- en externe relaties in de regio op uiteenlopende niveaus.
• Een verbindend leider, laat anderen excelleren, heeft inlevingsvermogen en is responsief.
• Wekt vertrouwen in de organisatie door zichtbaar te zijn en door het omarmen en uitdragen van de kernwaarden ‘veilig, eerlijk, resultaatgericht en samen’.
• Is in staat een open sfeer te creëren waar fouten gemaakt mogen worden, mensen elkaar aanspreken en geleerd kan worden.

Aanbod

• De functie is ingedeeld in schaal 14 (max. €6.574,– bruto per maand fulltime).
• Er vindt momenteel onderzoek plaats naar de functiewaardering van de directeur.
• De functie betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar. Bij goed functioneren wordt het dienstverband omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze vacature. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Rob van Woerkum. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij het secretariaat; bereikbaar via telefoonnummer 033-4459050. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie wordt begeleid door PublicSpirit.

Uw sollicitatie kunt u tot uiterlijk 30 september indienen via onze website www.publicspirit.nl.
Vanuit de vacature op de website van PublicSpirit kunt u ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kunt u uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Rob van Woerkum, onder vermelding van het vacaturenummer 6565.

Procedure
De vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet.
PublicSpirit verricht de voorselectie en draagt op 10 oktober potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie.
Vervolgens wordt een aantal kandidaten door de selectiecommissie uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De eerste selectieronde met de selectie- en adviescommissie vindt plaats op 17 oktober.
De tweede selectieronde met de selectiecommissie vindt op 22 oktober in de ochtend plaats.
Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit