Directeur Combiwel voor Kinderen – Amsterdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Combiwel zoeken wij een Directeur Combiwel voor Kinderen.
Je kunt reageren tot en met woensdag 21 november 2018 (ref.nr. 6617).

Organisatie

Combiwel
Combiwel is een Amsterdamse zorg- en welzijnsorganisatie met een breed pakket aan diensten. Amsterdam is een dynamische grote stad. In die delen van de stad met een minder sterk sociaal weefsel, biedt Combiwel – in allerlei vormen – versteviging van de sociale structuur. Combiwel werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam in de stadsdelen West, Zuid, Noord, Nieuw-West en Zuidoost. Met verschillende diensten, waar veel vrijwilligers actief zijn, draagt Combiwel bij aan de leefbaarheid en structuur van de stad.

Nieuwe Koers
Met het oog op toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en door goed te luisteren naar de gemeente Amsterdam, partners en de bewoners, heeft Combiwel haar werk op een andere manier georganiseerd: kleinschaliger, dichter bij de bewoners, de klanten en partners in de Amsterdamse wijken, flexibeler en slagvaardiger. Combiwel is onderverdeeld in drie werkorganisaties, elk met een eigen identiteit, herkenbaar voor de bewoners van de stad, de gemeente Amsterdam als opdrachtgever, de samenwerkingspartners en natuurlijk de eigen medewerkers. Het geheel wordt ondersteund door een gemeenschappelijk bedrijfsbureau (shared services).

Deze drie werkorganisaties zijn:
• Combiwel voor Kinderen (circa 144 fte).
Een organisatie voor VVE, kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedingsondersteuning.
• Maatschappelijke dienstverlening en schulddienstverlening (circa 88 fte).
Een organisatie voor preventie, ondersteuning en hulp, collectief en individueel.
• Buurtwerk (circa 98 fte).
Een projectorganisatie die actief burgerschap faciliteert en vanuit de wijken
georganiseerde activiteiten en -interventies ondersteunt.

De eenheden functioneren onder leiding van een eigen directeur. Hun onder¬steu¬ning op het gebied van HRM, financiën en administratie krijgen ze van een gemeenschappelijk bedrijfs¬bureau, Combiwel Shared Services (circa 50 fte).
De drie eenheden maken deel uit van een en dezelfde holding die wordt aangestuurd door de Algemeen directeur. In de praktijk werken ze met elkaar samen waar dat mogelijk is en meerwaarde oplevert.

Huidige organisatiestructuur
De organisatie heeft een Algemeen directeur en een Raad van Toezicht, met thans 5 leden. De Algemeen directeur is verantwoordelijk voor beleid en organisatie, de Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.

Combiwel voor Kinderen
Combiwel voor Kinderen is een maatschappelijke organisatie voor kwalitatief verantwoorde kinderopvang, ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning. Combiwel voor Kinderen staat voor persoonlijke aandacht voor ouder en kind. Zij is een professionele en zorgzame organisatie met veel ervaring.

Ambitie:
Combiwel voor Kinderen wil de beste maatschappelijke kinderopvang organisatie in Amsterdam zijn. Ze werkt aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Dit doet ze door verantwoorde methodes te gebruiken. Daarbij gaat ze uit van plezier, leren & spelen en ontdekken & beleven. Ze blijft zichzelf verbeteren.
• Ouders kiezen voor Combiwel voor Kinderen vanwege de lieve leidsters en omdat ze de beste ontwikkelingskansen bieden voor de kinderen.
• Scholen kiezen voor hen, omdat ze de beste aansluiting kunnen creëren tussen de voorschool en de basisschool.
• De gemeente kiest voor hen vanwege de ervaren blik.
• Ouders, scholen en gemeente kiezen voor Combiwel voor Kinderen om de kwaliteit en pedagogische visie.

De huidige directeur van Combiwel voor Kinderen die de organisatie door goede en minder goede tijden heeft geloodst, gaat eind 2018 haar werkzaamheden bij Combiwel beëindigen. Zij laat een organisatie na met een herkenbaar profiel, een mooi portfolio en een goede reputatie. De volgende stap die de nieuwe directeur mag zetten is – in een immer veranderende markt – een toekomstbestendig businessplan/verdienmodel voor Combiwel voor Kinderen ontwikkelen en implementeren. Dit in nauwe samenwerking met het managementteam, staf en de medewerkers. De ontwikkelingen in de sector vragen aanpassingen van strategie, een sterke positionering naar alle stakeholders en bovenal (meer) ondernemerschap en flexibiliteit op ieder niveau van de organisatie.

Ontwikkelingen:
Door de harmonisatiewetgeving neemt de concurrentie op de markt verder toe. Ook is de vraag flexibel en veranderlijk. Hiervoor is een duidelijke visie en product portfolio noodzakelijk voor onze positionering. Ook is hiervoor een scherper zicht en sturing op prestaties, financiën en omgeving nodig.

Door de verandering van financier naar de ouders, is nog meer focus nodig op kwaliteit en kosten. Ouders vragen (meer) waar voor hun geld en verwachten ook meer/andere zaken om bijvoorbeeld het gemak te vergroten. Dit vergt flexibiliteit en een warme zakelijkheid vanuit de werknemers

Een kwalitatief hoogstaand Combiwel voor Kinderen vraagt om goed opgeleide, flexibele en commercieel ingestelde medewerkers met oog voor ouder, kind en omgeving. Medewerkers die optimaal door de organisatie ondersteund worden.

Combiwel voor Kinderen staat voor de volgende interne opgaven:
– Ondernemerschap: verdere versterking van de marktgerichtheid door professionalisering van medewerkers.
– Planning en plaatsing: versterken en faciliteren van de teams in de wijk.
– Resultaat- en oplossingsgericht leidinggeven. Een wijze van besturen waarbij de samenwerking wordt gekenmerkt door gedeeld ondernemerschap.
– Doorontwikkeling bestaande producten.
– Verzuimpercentage omlaag.

Externe opgaven:
– Zoeken naar kansen voor vergroting van het marktaandeel.
– Beleidsontwikkelingen vertalen in nieuwe diensten; aanscherping portfolio.
– Goede contacten met gemeente en schoolbesturen onderhouden en waar mogelijk verbeteren.

Functie

De functie directeur Combiwel voor Kinderen betreft een functie op strategisch niveau.
De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het strategisch en tactisch beleid. De directeur is onder verantwoording van de Algemeen directeur belast met leidinggevende taken voor alle teams van Combiwel voor Kinderen. De directeur neemt hierbij de beleidskaders op het gebied van financiën, personeel et cetera in acht.

Doel van de functie
Het realiseren van de operationele, beleidsmatige, financiële en personele doelstellingen van Combiwel voor Kinderen.

PROFIEL
Als directeur Combiwel voor Kinderen ben je een moderne, enthousiaste en betrokken leider. Een maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van de organisatie ten opzichte van potentiële samenwerkingspartners en concurrenten. Je bent toegankelijk en verbindend en hebt plezier in het opbouwen van werkrelaties, zowel intern als extern. Een directeur die richting geeft en tegelijkertijd, samen met de medewerkers van Combiwel voor Kinderen en met ondersteuning van de stafafdelingen, de lijnen voor de komende jaren uitwerkt en tot uitvoering brengt.

Je bent sterk in cijfermatig aansturen en gewend met KPI’s te werken. Je bent goed in staat je intuïtie (onderbuik gevoel) met objectieve gegevens te combineren. Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een oprechte belangstelling voor kinderen. De doorgaande ontwikkelingslijn staat bij jou hoog in het vaandel.
Je bent een communicatief sterke people manager die door coaching en professionalisering in staat is de organisatie en de medewerkers mee te nemen in veranderingen. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit, klantgerichtheid en professionele attitude van management en medewerkers en voert hier een gericht en gedegen personeelsbeleid op. Je bent duidelijk over doelstellingen en kaders, spreekt hierop aan en complimenteert. Je laat voorbeeldgedrag zien door ruimte en tijd te nemen voor strategie, creativiteit en innovatie.

De competenties die in het kader van de cultuurverandering voor alle medewerkers gelden: resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit.

Functie eisen

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties:

Kennis:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Brede kennis van en visie op het kinderopvangwerkveld en jeugdbeleid en de
ontwikkelingen hierbinnen.
• Ruime kennis van (verander)managementtechnieken en organisatiebeleid.
• Kennis in het subsidie”landschap”.

Ervaring:
• Ruime ervaring met het aansturen in een maatschappelijke onderneming of in de dienstverlening.
• Aantoonbare affiniteit met kinderopvang en lokaal bestuur.
• Ruime ondernemersvaardigheden. Aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, marketing en financiën.
• In het combineren en samenbrengen van intuïtie en cijfers.
• Ervaring met aansturen/implementeren organisatieveranderingen, reorganisaties en cultuurtrajecten.

Competenties:
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit;
• Overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek;
• Initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend, coachend;
• Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

De functie van directeur Combiwel voor Kinderen is ingeschaald in de cao voor kinderopvang schaal 14.
Het betreft een aanstelling voor in eerste instantie een jaar.
Invulling van de functie op parttime basis behoort tot de mogelijkheden.
Gelet op de complexiteit van de functie betreft het een minimum formatie van 0,8 fte.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de vacature. Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met Brenda Kamps. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Audrey Valentijn; beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie worden begeleid door PublicSpirit.
Je sollicitatie kun je uiterlijk 21 november 2018 indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je ‘directie solliciteren’ en een motivatiebrief en een cv indienen. Indien de sollicitatie correct door ons is ontvangen krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Brenda Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer (6617).

Procedure:
PublicSpirit verricht de voorselectie (briefselectie en oriënterende gesprekken) en draagt op 4 december 2018 de sollicitaties van potentieel geschikte kandidaten voor aan de selectiecommissie. Vervolgens wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek.
De eerste selectieronde met de selectiecommissie en een eerste adviescommissie vindt plaats op vrijdag 7 december a.s..
Een aantal kandidaten wordt uitgenodigd voor de tweede selectieronde, bestaande uit een gesprek met een tweede adviescommissie en de selectiecommissie; deze vindt plaats op dinsdag 11 december a.s..
Een assessment en een referentieonderzoek kunnen onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit