Directeur-bestuurder – Zwolle

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever MarketingOost zoeken wij een Directeur-bestuurder.
De reactietermijn is inmiddels verstreken; je kunt niet meer reageren.

Organisatie

Stichting MarketingOost is een toonaangevende organisatie voor stads- en regiomarketing die met marketingexpertise en specifieke kennis van de regio initieert, regisseert en realiseert om middels destinatiemarketing de regionale economie duurzaam te versterken. Ze doen dit zonder eigen belang en investeren alle inkomsten weer in de marketing van het gebied. Hierdoor zijn ze een onmisbare verbindende schakel tussen ondernemers, overheid en andere belanghebbenden in de regio.
MarketingOost geeft daarmee een duurzame impuls aan de regionale economie in de regio’s Vechtdal, Salland, Twente, IJsseldelta, Weeribben-Wieden en de (Hanze-) steden Doesburg, Zutphen, Deventer, Hattem, Zwolle, Kampen, Hasselt, Elburg en Harderwijk en eventueel andere (aangrenzende) (Hanze)gebieden.

MarketingOost streeft naar het duurzaam blijven versterken van de regionale economie. Dit doen zij door middel van:
• Binding: het aanjagen, inspireren en verbinden van ondernemers, overheid, onderwijs en onderzoek (de 4 O’s);
• Branding: het (mede) ontwikkelen van producten die de aantrekkelijkheid van de regio vergroten, profileren en vermarkten van stad en regio;
• Borging: het (mede) ontwikkelen en bewaken van de lange termijnvisie en strategie voor de vrijetijdseconomie en monitoren en verantwoorden van inspanningen.

HET FUNDAMENT VAN MARKETINGOOST
Het fundament van de organisatie is gebaseerd op de golden circle van Simon Sinek.
• Why: Goed doen voor Overijssel.
Alles uit de kast halen om goed te doen voor Overijssel, de provincie waar zij trots op zijn. MarketingOost wil bereiken dat zowel inwoners als gasten genieten van alles wat Overijssel te bieden heeft. Het motiveert de medewerkers om te zien waar hun inzet voor ondernemers, stakeholders, bewoners en bezoekers aan bijdraagt.
• How: Brede vermarkting met oog voor duurzaamheid.
Met de kennis van regio- en stadsmarketing vermarkten ze Overijssel. Sámen met ondernemers stimuleren ze op een efficiënte en effectieve manier, duurzaam en verantwoord, de regionale economie, waaronder toerisme, recreatie en vrijetijds-besteding. Daarmee draagt MarketingOost bij aan de welvaart, het welzijn en een harmonieus leefklimaat.
• What: Van visie naar plannen naar implementatie.
Ze laden de verschillende merken en thema’s binnen Overijssel op grond van de kernwaarden, doen relevant onderzoek en vertalen dat in visie(s) en adviezen voor ondernemers en stakeholders. Ze zijn lobbyisten, ‘economisch acquisiteurs’, productontwikkelaars, aanjagers, regisseurs en dé marketingcommunicatie-specialisten van en voor Overijssel. Naar de toekomst zien ze een bredere rol voor zichzelf neergelegd, waarin Marketingoost tot een overkoepelende regisseur voor de leefomgeving in Oost-Nederland willen ontwikkelen.

BELOFTEN/KERNWAARDEN
MarketingOost vervult haar missie en visie door zich in het werk aan een drietal beloften (kernwaarden) te houden. Deze drie beloften zijn gebaseerd op ‘Beter Doen voor Overijssel’ en vormen de kern van het handelen bij MarketingOost:
– Bezield.
Alles uit de kast om goed te doen voor Oost-Nederland/Overijssel.
– Daadkrachtig.
Pro-actief schakelen, snel en adequaat.
– Oprecht.
Oprecht en betrokken zijn.

INDELING VAN DE ORGANISATIE
MarketingOost is een stichting met een Raad van Toezichtmodel. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Marketingoost bestaat uit de afdelingen Binding, Branding en Borging, die nauw met elkaar samenwerken. Zij worden ondersteund door de 4e B van Backoffice, die bestaat uit de (financiële) administratie en de managementassistent.

De afdeling Binding is onderverdeeld naar (toeristisch) regiomerk en bestaat uit de teams Hanzesteden, IJsseldelta, Salland, Twente, Vechtdal, Weerribben-Wieden en (Regio) Zwolle. Binnen elk team onderhoudt de merkleider of brandmanager, samen met de gebiedsadviseurs, de relatie met de stakeholders. De accountmanagers van de (zakelijke) merken Congresregio Zwolle en Congresregio Twente maken organisatorisch onderdeel uit van team Zwolle respectievelijk team Twente. Routenetwerken MarketingOost houdt zich tevens bezig met routenetwerken binnen Overijssel. De medewerker van Routenetwerken is (mede) verantwoordelijk voor de coördinatie en het onderhoud van bestaande routenetwerken van fiets- en wandelpaden in Oost-Nederland en de ontwikkeling van nieuwe netwerken.

De afdeling Branding bestaat uit marketingadviseurs die gespecialiseerd zijn in branding en marketingcommunicatie. Zij ontwikkelen producten die de aantrekkelijkheid van Oost Nederland (lees de regiomerken) vergroten en doen dit voor de verschillende (regio)merken, o.a. door middel van nationale campagnes, zoals VisitOost, en internationale campagnes. Service Centrum Binnen het Service Centrum zijn een aantal kerntaken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de diverse (regio)merken gecentraliseerd.

De afdeling Borging bestaat uit adviseurs van Strategie & Onderzoek. De adviseurs ondersteunen bij het maken van strategische keuzes. Zij doen dit vanuit hun kennis van de markt en het aanbod, de trends en ontwikkelingen in de regio en hun expertise op het gebied van marketing. Concreet houden zij zich enerzijds bezig met marktonderzoek, monitoring en effectmeting en anderzijds met de doorontwikkeling en toepassing van effectieve markting.

De afdeling Backoffice is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording en – sturing van MarketingOost. De afdeling verzorgt verder de projectadministratie en de betaling van facturen. Daarnaast houdt men zich bezig met de salarisadministratie, de interne urenverantwoording en de financiële administratie rondom de webshop (WEZO).

De managementassistent ondersteunt het MT, en de directeur-bestuurder in het bijzonder, op secretarieel gebied en is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van HR-taken binnen MarketingOost.

VACATURE DIRECTEUR-BESTUURDER
De huidige directeur-bestuurder, Henk van Voornveld, neemt per 1 mei a.s. afscheid van de organisatie, waardoor er een vacature ontstaat.

Functie

De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de visie, de ontwikkeling van strategisch beleid en de resultaten van de organisatie. De directeur-bestuurder opereert in verschillende samenwerkingsrelaties, met elk eigen opgaven, waarbij telkens andere vaardigheden gevraagd worden. Hij/zij geeft richting en sturing aan de organisatie. Als geen ander kan de directeur-bestuurder het regiobelang verbinden met het zakelijk belang. De directeur-bestuurder is het boegbeeld van de organisatie en heeft een verbindende rol ten aanzien van de verschillende teams, de leidinggevenden en de medewerkers. Hij/zij heeft als taak de organisatie verder te positioneren, zowel in de provincie en de gemeenten als bij organisaties in de regio.

Als directeur-bestuurder vertegenwoordig je MarketingOost naar buiten. Dat betekent dat je een centrale rol vervult in de doorontwikkeling en de verbinding met de provincie, gemeenten en samenwerkingspartners.
Je bent verantwoordelijk voor de directe aansturing van de managers (Branding, Borging en Backoffice), de merkleiders (Binding) en de managementassistent.

BELANGRIJKSTE RESULTAATGEBIEDEN IN DE FUNCTIE:
• Vertegenwoordigen van de organisatie, ook landelijk en regio-overstijgend.
• Verzamelen van kennis van de marktomgeving en hieruit kansen afleiden.
• Bijhouden van ontwikkelingen in het politieke speelveld en dit vertalen naar concrete ontwikkelingen die van belang zijn voor de organisatie.
• Onderhouden van contacten met de pers zodat de organisatie, als toonaangevende regievoerder en uitvoerder van de regiomarketing, zo frequent mogelijk positief in de publiciteit komt.
• Bewaken van de kernwaarden, ook onder druk van derden.
• Vertalen van relevante ontwikkelingen naar praktische strategieën voor de middellange termijn en deze zodanig formuleren zodat ze kunnen worden omgezet in nieuw beleid of nieuwe diensten.
• Interne en externe communicatie.
• Professionalisering van de organisatie.
• Sturing op de activiteiten.
• Bedrijfsvoering en resultaatafspraken.
• Integraal management.
• Externe profilering.

KENNIS EN ERVARING:
• Academisch werk- en denkniveau;
• Kennis van en inzicht in bestuurlijke en politieke besluitvormingsprocessen;
• Ervaring in het door ontwikkelen van een organisatie;
• Ervaring in een ondernemende en innovatieve rol;
• Ervaring met strategische advisering in een bestuurlijke rol;
• Ervaring met het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
• Visie op en inzicht in de ontwikkelingen van vrijetijdsbesteding voor gasten en inwoners;
• Vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en in het ontwikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën zowel binnen de organisatie als daarbuiten;
• Vaardigheid in het onderhandelen met provincie, gemeenten en andere relevante organisaties.

Functie eisen

Als directeur-bestuurder schep je een klimaat waarin mensen worden geïnspireerd en gewaardeerd. Je kunt uitleggen, verantwoordelijkheid geven en tegelijkertijd aanspreken. Je bent alert op de signalen en bent in staat om strategisch beleid te vertalen naar mensen en geld. Je stijl is zakelijk, eerlijk en oprecht geïnteresseerd en daarmee breng je vertrouwen. Je weet de medewerkers te inspireren om continu te werken aan kwaliteitsverbetering van de diensten en producten en aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij heb je een faciliterende en respecterende rol. Daarnaast toon je daadkracht en weet je door te pakken waar nodig. In termen van professioneel eigenaarschap worden taken en verantwoordelijkheden toebedeeld en wordt verantwoorden en aanspreken gevraagd.

Als ervaren manager voer je de regie en stuur je zelfbewust processen aan met heldere kaders en afspraken. De uitgezette koers is de leidraad van je handelen en tegelijkertijd weet je ruimte voor nieuwe ideeën te creëren om innovaties tot stand te laten komen. Je weet binnen de financiële kaders het maximum aan kwaliteit te behalen door te sturen op meetbare resultaten en gedegen planvorming. Je bent betrokken op mens en proces, maar ook op verantwoording en resultaat.

Je bent een volwaardig gesprekspartner in het politieke speelveld en adviseert en onderhandelt met gezag en diplomatie. Je positioneert de organisatie als betrouwbare en kwalitatief goede partner. Je gaat moeilijke besluiten niet uit de weg en weet alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde keuzes noodzakelijk zijn.

Ten slotte heb je een sterke affiniteit met het werkterrein van de organisatie, zodat je de “ambassadeursrol” met verve kan vervullen.

COMPETENTIES:
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid en kwaliteitsgericht.
• Netwerker, politiek/bestuurlijk sensitief, proces- en planmatig, communicatief sterk in woord en op schrift, overtuigend, ondernemend, diplomatiek.
• Organisatiesensitiviteit, verbindend, samenwerkend, coachend.
• Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

MarketingOost maakt gebruik van een eigen personeelshandboek waarin de arbeidsvoorwaarden staan opgenomen. Hierin wordt in basis de CAO VVV gevolgd. Op onderdelen is er een andere invulling. In salarisschalen wordt afgeweken. Voor deze positie geldt een salarisindicatie van € 7.500,– bruto per maand.

Inlichtingen

Over MarketingOost is meer informatie te vinden op www.marketingoost.nl.

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant.
Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij managementassistente Audrey Valentijn, beiden via telefoonnummer 033 – 445 9545. Je kunt je vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je wordt verzocht te reageren vóór 21 maart a.s.

PublicSpirit voert de voorselectiegesprekken en zal de resultaten op 11 april a.s. presenteren aan de selectiecommissie.
Op dinsdag 16 april a.s. vinden de selectiegesprekken bij MarketingOost plaats met de selectiecommissie van de RvT.
De 2e gespreksronde vindt op dinsdag 14 mei plaats met een adviescommissie samengesteld uit medewerkers van de organisatie.

Je kunt je sollicitatie indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via de ‘direct solliciteren’ button. Je kunt hier een motivatiebrief en een CV plaatsen. Wil je tevens aangeven wanneer je met vakantie bent en niet beschikbaar bent voor gesprekken?

Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. B. Kamps, onder vermelding van het vacaturenummer 6726.

Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit