Directeur-bestuurder – Utrecht

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Monumentenwacht Utrecht zoeken wij een verbindende en resultaatgerichte Directeur-bestuurder voor 20-24 uur per week.
Een enthousiaste en inspirerende netwerker en ambassadeur van de organisatie met gevoel voor politieke verhoudingen, met kennis van en affiniteit met bouwkunde en/of monumenten.
Je kunt reageren tot en met woensdag 26 februari a.s. (ref.nr. 6848).

Functie

DIRECTEUR-BESTUURDER
De stichting Monumentenwacht Utrecht stelt zich ten doel de cultuurhistorische bouwwerken in de provincie in stand te houden, zonder dat daar winst mee wordt beoogd.
De directie wordt sinds 1 september 2019 op interim-basis gevoerd door directeur-bestuurder Klaartje Snieders. Door de veranderende economische situatie en vanwege het benutten van nieuwe digitale mogelijkheden is Monumentenwacht Utrecht bezig met belangrijke vernieuwingen in diensten en organisatie. Onderdeel van de herpositionering is het invullen van de vacante positie voor directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het uitzetten van het strategische en organisatiebrede beleid en de realisatie en bewaking daarvan. Hij/zij doet dit in samenwerking met de medewerkers. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt de organisatie extern en fungeert daarmee als boegbeeld van de organisatie. De bestuurder draagt daarbij, samen met de leden van de Raad van Toezicht, zorg voor een goed functionerende governancestructuur.

Profiel:
Je hebt interesse in en bent overtuigd van het werk van Monumentenwacht Utrecht en kunt dat op een enthousiasmerende manier uitdragen. Zowel naar buiten als naar binnen toe ben je het gezicht van Monumentenwacht Utrecht. Je staat voor verbindend en resultaatgericht leiderschap en beseft dat constructieve samenwerking noodzakelijk is om resultaten te boeken.
Je hebt politieke sensitiviteit, bent diplomatiek en je vindt de juiste balans tussen stevige onderhandeling en behoud van de relatie. Op zakelijke en inspirerende wijze treed je op als ambassadeur, belangenbehartiger en onderhandelaar van de organisatie. Je vindt gemakkelijk je weg, zowel bij de relevante partners in het openbaar bestuur als bij overige stakeholders in het veld.

Je bent een positief en motiverend leider die vanuit een heldere visie mensen stimuleert, vertrouwen geeft, verantwoordelijkheden kan delegeren en ruimte biedt aan medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Je communiceert gemakkelijk op verschillende niveaus, bent benaderbaar en hecht aan openheid en transparantie. Je koestert de bestaande professionaliteit en bouwt vanuit de gezamenlijke betrokkenheid verder aan de organisatie. De omvang van de organisatie is van die mate dat je het echt ‘samen moet doen’. Een goede chemie met het team en natuurlijk leiderschap zijn belangrijke factoren voor succes.

Je vertaalt externe ontwikkelingen naar kansen voor Monumentenwacht Utrecht. Je doet dit niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de medewerkers en met oog voor de omgeving.

Kennis en vaardigheden:
• Vaardigheden in het ontwikkelen, uitdragen én verdedigen van het integrale beleid, nieuwe ideeën of concepten;
• Communicatief en besluitvaardig met een sterk analytisch vermogen;
• Vaardigheid in financieel management en bedrijfsvoering;
• Creatief, ondernemend en inspirerend naar medewerkers;
• Kennis van en affiniteit met bouwkunde en/of monumenten;
• Vaardigheid om Monumentenwacht Utrecht als netwerker en ambassadeur te vertegenwoordigen en met gevoel voor politieke verhoudingen de externe uitstraling van de organisatie te versterken;
• Brede en gespecialiseerde kennis van het vakgebied en visie op toekomstige ontwikkelingen is een pré.

ORGANISATIE EN CONTEXT
Monumentenwacht Utrecht is in 1974 opgericht. De aanleiding was het toenemende besef dat de aandacht van monumentenbehoud niet op restaureren, maar op onderhouden moet liggen. Het doel was het voorkomen van verval door onderhoud te stimuleren. In de afgelopen 40 jaar is ook het Rijk steeds meer gaan beseffen dat de nadruk op instandhouding moet liggen en is het accent komen te liggen op instandhoudingssubsidies in plaats van het financieren van restauratie.
De provincie Utrecht ondersteunt Monumentenwacht Utrecht al sinds de oprichting. Het werkveld is langzaamaan verbreed. Er is meer aandacht gekomen voor groen erfgoed, archeologie en interieur.

De kerntaken van Monumentenwacht Utrecht kunnen als volgt worden gedefinieerd:
• Bouwkundig inspecteren van cultuurhistorisch waardevolle objecten.
• Opstellen van een rapport over de bouwkundige staat van objecten.
• Uitbrengen van advies over het benodigde onderhoud op korte, middel en lange termijn.
• Verrichten van kleine, noodzakelijke reparaties (wind- en waterdicht achterlaten).
• Werkzaamheden die nodig zijn voor een goede en veilige uitvoering van ons werk, zoals een veiligheidsplan.

Door het aanbieden van nieuwe diensten en producten wil Monumentenwacht Utrecht haar positie bestendigen in een veranderende markt.

Monumentenwacht Utrecht heeft 16 medewerkers in dienst. De directie wordt sinds 1 september 2019 gevoerd door een interim directeur-bestuurder. Op 1 januari 2017 is Monumentenwacht Utrecht van een bestuursmodel naar een Raad van Toezicht model gegaan. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden.

De opgave:
Bij Monumentenwacht Utrecht werken betrokken en kundige medewerkers aan kwalitatief goede producten en dienstverlening. Het komende jaar wordt nog hard gewerkt aan het goed op koers komen en tegelijkertijd aan het opstellen van het nieuwe beleidsplan. De opgaven voor de komende periode betreffen onder andere:
• Zorgdragen voor de continuïteit: het behouden en waar mogelijk versterken van de positionering van Monumentenwacht Utrecht zodat ze ook na 2020 een zeer gewaardeerde en onmisbare partner is.
• Strategische koers: het opstellen van de langetermijnkoers en het beleidsplan 2021-2024.
• Het verder professionaliseren van de organisatie, ruimte en vertrouwen geven aan medewerkers waardoor zij kunnen excelleren.
• De relatie van Monumentenwacht met de stakeholders verder versterken. Blijvend werken aan het laagdrempelige karakter van de organisatie.
• Blijvend aandacht vragen voor het belang van erfgoed en het voorkomen van verval van cultureel historische bouwwerken en zorgen dat deze thema’s structureel een plek op de agenda houden.

Meer informatie over Monumentenwacht Utrecht vind je op: www.monumentenwacht-utrecht.nl

Aanbod

Deze functie is ingeschaald in schaal 14 volgens de CAO Provincies. Op basis van 36 uur is dat maximaal € 6.954,87 bruto per maand. Het betreft een dienstverband van 20-24 uur per week in eerste instantie voor een jaar met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met woensdag 26 februari a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 6848) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De globale planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn : t/m wo. 26 februari
• briefselectie en selectiegesprekken bij PS : week 9 – 10
• presentatie cv’s kandidaten : ma. 9 maart
• 1e selectieronde met selectiecommissie : wo. 11 maart, middag
• 2e selectieronde met adviescommissie : week 13
• 3e selectieronde met RvT : week 13/14
• arbeidsvoorwaardengesprek : week 13/14
• startdatum : 1 juni of z.s.m.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit