Directeur/bestuurder – ‘s-Gravenhage

Solliciteer direct

Introductie

Bent u een verbindend leider met visie op en passie voor de energietransitie en heeft u verstand van bedrijfsvoering?

Voor onze opdrachtgever Houdstermaatschappij Zuid-Holland zoeken wij een Directeur/bestuurder.
U kunt reageren tot en met 14 januari 2018 (ref. nr. 6327).

Organisatie

Houdstermaatschappij Zuid-Holland (HZH)
In het hoofdlijnenakkoord 2015 – 2019 is door het bestuur van de provincie Zuid-Holland de ambitie geformuleerd om de energietransitie in Zuid-Holland te versnellen. In dit kader zijn Houdstermaatschapij Zuid-Holland en twee werkfondsen opgericht. Het ene werkfonds houdt zich bezig met energieinnovatie, ENERGIIQ, met een te investeren vermogen van 35 miljoen euro. Het andere werkfonds is het Warmteparticipatiefonds, met een vermogen van 90 miljoen euro, te investeren in de overstap naar een duurzame warmtevoorziening. In de nabije toekomst kunnen andere werkfondsen worden opgericht.

De provincie Zuid-Holland is de moeder van HZH. De vennootschappelijke structuur van HZH bestaat uit een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AV), bestuurder en een Raad van Commissarissen (RvC). HZH is de moeder van de werkfondsen. De Raad van Commissarissen houdt ook toezicht op de werkfondsen. De werkfondsen beschikken over een AV, een bestuurder en een fondsmanager.
In het licht van toekomstbestendigheid en transparantie is ervoor gekozen om een innovatieve structuur op te zetten waarbij er optimale samenwerking ontstaat tussen publieke instituties en private initiatieven. De overkoepelende houdstermaatschappij borgt de eenheid tussen de werkfondsen en verbindt de provincie Zuid-Holland met de werkfondsen. De huidige bestuurder van HZH heeft de initiële fase vormgegeven, nu is de tijd aangebroken om een vaste directeur-bestuurder aan te trekken. De geschatte omvang van de functie bedraagt 300 uur op jaarbasis, oftewel gemiddeld een dag per week.

De taken
– Algemene bedrijfsvoering HZH;
– Voorbereiden van de besluitvorming van de AV;
– Informeren AV en RvC over feiten en ontwikkelingen;
– Financiële bedrijfsvoering (o.a. jaarplan);
– Contact met toezichthoudende instanties;
– Aansturen van het administratiekantoor t.b.v. een ordentelijke financiële administratie;
– Toepassen en uitvoeren van een Risicomanagementsysteem, in overleg met RvC en werkfondsen;
– Tussentijds bestuurlijke overleggen met de provincie en met werkfondsen (niet-financiële onderwerpen);
– Eventueel oprichten van nieuwe werkfondsen;
– Per werkfonds:
* Vervullen aandeelhoudersrol
* Verbinding tussen AV/RvC en werkfonds

De rollen
De directeur-bestuurder vervult een aantal rollen:
• Topadviseur van aandeelhouder en RvC
• Trait d’union’ tussen AV/RvC en werkfonds
• Organisator van adequate bedrijfsvoering
• Aanjager en klankbord van de fondsbestuurders

Functie

Van de directeur-bestuurder wordt veel kennis en ervaring verwacht. U beschikt over aantoonbare ervaring in een verantwoordelijke rol in een complexe politiek-bestuurlijke organisatie en bent goed bekend met het private veld. U heeft goed zicht op en kennis van de energietransitieopgave. U heeft bij voorkeur kennis en ervaring in het voeren van het dagelijks management van een holding en/of deelneming. U bent bekend met het inrichten van een risicomanagementraamwerk en uitvoeren van controles op financiële risicomaatstaven en op het gebied van accounting en rapportages. Dit omvat in elk geval het beoordelen van begrotingen, het beoordelen van jaarrekeningen en overige financiële rapportages en de controle van de waardering van fondsen. Tevens heeft u oog voor het te behalen maatschappelijk rendement van de investeringen die door de werkfondsen worden gedaan.

Als directeur-bestuurder bent u een verbinder, zowel intern als extern. U bent een stevige gesprekspartner die hindernissen wegneemt en weerstanden ombuigt, bent proactief, hebt een mentaliteit van aanpakken en bent zakelijk. U bent omgevingssensitief en goed in staat om te schakelen tussen de provincie Zuid-Holland als aandeelhouder, raad van commissarissen en werkfondsen, en tussen proces en inhoud. U bent in staat om goed te prioriteren en belangen te wegen. U bent strategisch sterk en in staat om te conceptualiseren om vervolgens daar waar nodig de handen uit de mouwen te steken.

Overige kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur-bestuurder van toepassing zijn:
• U bent integer
• U beschikt over overtuigingskracht
• U bent een denker én doener
• U bent innovatief
• U beschikt over uitmuntende communicatieve vaardigheden
• U werkt met humor en relativeringsvermogen
• U straalt energie en ambitie uit
• U stimuleert werkplezier
• U bent procesmatig sterk en voldoende financieel onderlegd

Functie eisen

U voldoet aan de volgende functie-eisen:
• Een universitair werk- en denkniveau;
• Kennis op het gebied van bedrijfsvoering, financiën en risico-management;
• Ervaring met leidinggeven en toezichthouden, verkregen in een complexe organisatie.

Aanbod

Het betreft een gemiddelde tijdsbesteding van 1 dag per week. De aanstelling geschiedt middels een opdracht in principe voor de duur van drie jaar (1 jaar met 2x een optie tot verlengen met één jaar). De mogelijkheid wordt opgenomen om het aantal uren tussentijds bij te stellen, bijv. indien meer werkfondsen worden opgericht. De beloning is marktconform, passend bij de inhoud van de functie en voldoet aan de WNT.

Inlichtingen

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Walter Huurdeman, senior consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Tineke Frederiks bereikbaar via telefoonnummer (033) 445 90 50.
Mocht u na het lezen van dit uitgebreide functieprofiel zelf geen interesse hebben in deze functie, maar wel iemand in uw netwerk kennen die wellicht belangstelling heeft, dan bent u uiteraard vrij om dit profiel aan hem/haar ter beschikking te stellen.

Sollicitatie

De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl) met vermelding van vacaturenummer 6327. Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

De vacature wordt opengesteld op vrijdag 22 december. U kunt reageren tot en met 14 januari 2018. Na deze datum wordt uw sollicitatie in reserve genomen.
In de weken 2, 3 en 4 worden voorselectiegesprekken gevoerd door de consultant van PublicSpirit.

Op 29 januari a.s. worden de voorgeselecteerde kandidaten aan HZH gepresenteerd.

De gesprekken met HZH vinden plaats op 2 februari a.s..

Het inwinnen van referenties maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. een kandidaat dient een Verklaring omtrent gedrag te kunnen overleggen.

U wordt door ons geïnformeerd over het verloop van uw sollicitatie.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit