Directeur-bestuurder – Middelburg

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Kunsteducatie Walcheren en Cultuurkwadraat zoeken wij een innovatieve en creatieve Directeur-bestuurder met een sterk en actief netwerk, die de strategische kansen die de combinatie KEW/C2 biedt optimaal weet te benutten.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Stichting Kunsteducatie Walcheren (KEW) en stichting Cultuurkwadraat (C2) zoeken een directeur-bestuurder.
KEW is intermediair en kenniscentrum kunst- en cultuureducatie in de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen. KEW is actief op het gebied van binnenschoolse cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs, naschoolse activiteiten, community art en projecten in het sociale domein.

De drijfveer van KEW is: bijdragen aan de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Dit vanuit de wetenschap dat kunstzinnige en culturele competenties de persoonlijke ontwikkeling van het individu ondersteunen en verstevigen. En ook dat beoefening van kunst en cultuur positief bijdraagt aan samenhang en leefbaarheid in de samenleving. KEW heeft de afgelopen vier jaar de overstap gemaakt naar een flexibele ondernemingsvorm met vooral initiërende, regisserende en faciliterende functies.

In 2016 heeft KEW met partnerorganisatie Kunst- en Cultuureducatie (KCE) Oosterschelderegio met instemming van de provincie en de Zeeuwse schoolbesturen het initiatief genomen om de penvoering voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) naar zich toe te trekken. Dit heeft geresulteerd in oprichting van stichting Cultuurkwadraat (C2). C2 is vandaag de dag penvoerder en uitvoerder voor CmK in Zeeland, uitvoerder van de regeling busvervoer cultuurbezoek en samenwerkingspartner van Erfgoed Zeeland en de vijf themamusea bij het versterken van erfgoededucatie in Zeeland.

KEW heeft een formatie van ongeveer 6,5 fte en een jaaromzet van ongeveer €800.000. Hiervan komt 55% direct uit dienstverlening en projectsubsidies. De drie Walcherse gemeenten dragen ongeveer €370.000 structureel bij. Na sterke terugloop van subsidies als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen in m.n. de gemeente Vlissingen, is er anno 2019 weer sprake van groei in opdrachten en (meerjarige) projecten.
C2 heeft inmiddels een omzet van ca. €500.000 per jaar. De formatie van C2 bestaat uit ingeleende medewerkers van KEW en KCE, aangevuld met enkele freelancers. C2 is sterk in ontwikkeling: nieuwe projecten zijn in voorbereiding. In de jaren 2020 en verder wordt verdere stijging van (project-)subsidies verwacht.
De stichtingen kennen onafhankelijke RvT’s. De directeur-bestuurder van KEW fungeert via een separate overeenkomst eveneens als directeur-bestuurder van Cultuurkwadraat.

Situatie
De zittende directeur-bestuurder heeft aan beide RvT’s aangegeven dat hij het – na een zeer constructieve en productieve periode – een goed moment vindt om zijn dienstverband met KEW en dienstverleningscontract met Cultuurkwadraat te beëindigen per 1 april 2020.
De RvT’s hebben besloten de strategische samenwerking tussen beide stichtingen te versterken en daartoe samen een nieuwe directeur-bestuurder te werven voor beide
stichtingen. In de praktijk raken KEW, Cultuurkwadraat voor hun exploitatie, personele samenstelling en dienstverlening met elkaar verweven. De groeiende opdrachtportefeuilles bieden veel kansen om wat in de afgelopen jaren vrij organisch gegroeid is ten volle te gaan benutten in een heldere toekomstgerichte structuur.

Voor meer informatie www.kewalcheren.nl en www.cultuurkwadraat.nl

Functie

Als directeur-bestuurder heb je een duidelijke visie op de ontwikkeling van de stichtingen en hun unieke toegevoegde waarde voor Zeeland, resp. Walcheren, waarbij je de strategische kansen die de combinatie KEW/C2 biedt ten volle weet te benutten. De RvT’s van beide stichtingen nodigen je uit om deze combinatie in samenspraak met beide RvT’s bedrijfsmatig en inhoudelijk verder vorm te geven, resulterend in een duurzame ondernemingsvorm.

Je verbindt en leidt het team in deze visie, gericht op het gezamenlijke succes. Je zorgt voor de juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte waar mogelijk en sturing waar nodig, als onderdeel van hedendaags personeelsbeleid. Je bent gericht op een optimale inzet van mensen en middelen in de organisatie, denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief en coacht het team hierin. Je stuurt en rapporteert op basis van relevante KPI’s en inzichtelijke kwantitatieve en kwalitatieve rapportages, ontwikkelt het beleid en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en het aanbod. Je legt verantwoording af aan beide Raden van Toezicht en bent verantwoordelijk voor realisatie conform op te stellen plannen, binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en organisatie.

Je treedt naar buiten als boegbeeld en ambassadeur van de stichtingen, brengt de visie van de stichtingen overtuigend over en weet de organisaties goed te positioneren in de regio. Je hebt een sterk en actief netwerk en met partners realiseer je effectieve en vruchtbare samenwerkingen. Je hebt een voorliefde voor kunst en cultuur. Je bent innovatief en creatief, je signaleert en creëert kansen in de markt en weet die voor de stichtingen optimaal te benutten. Je bent een collegiale en empathische directeur-bestuurder, je bent gericht op ontwikkeling van medewerkers en je bent een verbindende factor. In samenspraak met de medewerkers geef je richting en invulling aan de visie van de stichtingen en je vertaalt deze in strategische doelen en concrete acties.

Het team van medewerkers opereert zelfstandig en professioneel. Passend bij de organisaties is een directeur-bestuurder die, naast bestuurlijk, ook uitvoerend aan de slag gaat. Een informele, toegankelijke en bottom-up stijl van leidinggeven past hierbij.

Functie-eisen

• Academisch werk- en denkniveau;
• Sterke affiniteit met kunst- en cultuureducatie;
• Inspirerend, coachend en verbindend leiderschap;
• Vernieuwend denker en charismatische doener: vertaalt ideeën naar oplossingsrichtingen;
• Resultaatgericht en schakelt gemakkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau;
• Bij voorkeur eindverantwoordelijkheid gedragen;
• Oog voor inhoud en proces, effectief in communicatie;
• Kennis van fondsen, subsidies en regelingen is een pré;
• Uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig; en
• Een actief netwerk in de sociaal-culturele sector van de regio en woonachtig in de regio is een pré.

Aanbod

KEW en C2 bieden een uitdagende en gevarieerde werkplek met een betrokken team.
Je komt in dienst bij KEW. In de salariëring en arbeidsvoorwaarden volgt KEW de Beloningsleidraad Directeur-bestuurder, afhankelijk van ervaring. De benoeming gaat bij voorkeur in per 1 april 2020.
Een dienstverband van 32 uur per week is bespreekbaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met zondag 8 december a.s.

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 6993) en een CV indienen.
Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn: t/m 8 december
• brievenselectie: week 50
• kennismakingsgesprekken consultant met kandidaten: week 50 t/m 1
• presentatie cv’s bij KEW/C2: 8 januari
• 1e selectieronde: ma. 13 januari va. 16.00u
• 2e selectieronde: do. 23 januari va. 17.00u
• arbeidsvoorwaardengesprek en benoeming: vóór 1 februari

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit