Directeur-bestuurder – Amsterdam

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Stichting AKROS zoeken wij een maatschappelijk betrokken en innovatieve directeur-bestuurder voor de periode van 1-2 jaar. Een boegbeeld, iemand die verbindt en op meerdere terreinen door kan pakken.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, je kunt niet meer reageren.

Functie

DIRECTEUR-BESTUURDER BIJ AKROS

De naam AKROS is afgeleid van de Griekse Akropolis en betekent: spits, boven iets uitstekend, hoger dan de omgeving. AKROS in Amsterdam is hoogvlieger in kinderopvang en welzijn.

In verband met de pre-pensionering van de huidige directeur-bestuurder, en om de ambitie te realiseren, zoekt AKROS een nieuw verbindend boegbeeld op tijdelijke basis, die op meerdere terreinen door kan pakken.
Het bestuur van AKROS-kinderopvang en het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) hebben zich voorgenomen om de samenwerking te intensiveren. Daarbij hebben zij zich als doel gesteld om, met inachtneming van de wettelijke kaders, door te groeien naar één organisatie. Beide organisaties hebben deze doelstelling opgenomen in hun strategische beleidsplannen. In het verleden zijn al belangrijke stappen gezet om tot samenwerking te komen. Eerst als Brede School en later op verschillende locaties als zogenaamde Alles-in-één-school. Er is een recent rapport van bevindingen en een plan van aanpak opgesteld.
In samenspraak met de Raad van Toezicht geef je het komende jaar richting en invulling aan de voorgenomen fusie tussen AWBR en AKROS. De directeur-bestuurder die gezocht wordt zal met de directeur-bestuurder van AWBR nauw samenwerken om de fusie verder vorm te geven. Op dit moment wordt door beide organisaties een fusiespecialist voor bepaalde tijd aangesteld om het procesmatige en juridische deel neer te zetten.

Als directeur-bestuurder van AKROS heb je een duidelijke visie op de ontwikkeling van de organisatie in deze fase. Je verbindt en leidt het team in deze visie, gericht op de beoogde resultaten. Je zorgt voor de juiste kaders en richting en geeft de professionals ruimte en sturing waar nodig. Je bent gericht op een optimale inzet van mensen en middelen in de organisatie, denkt en handelt vanuit een duidelijk kwaliteitsperspectief en coacht het team hierin. Je stuurt en rapporteert op basis van relevante KPI’s en inzichtelijke kwantitatieve en kwalitatieve rapportages, ontwikkelt het beleid en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening en het aanbod. Je bent verantwoordelijk voor realisatie conform plan, binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van kosten, kwaliteit, tijd en organisatie. NB. Op de kosten in combinatie met kwaliteit verwacht huidige RvT een sterke sturing in de huidige tijd.

Je treedt naar buiten als boegbeeld en ambassadeur van AKROS, brengt de missie van AKROS overtuigend over en weet de organisatie goed te positioneren in de stad en in de markt. Je hebt een sterk en actief netwerk in Amsterdam en met partners realiseer je effectieve en vruchtbare samenwerkingen. Je bent innovatief, ondernemend en creatief, je signaleert en creëert kansen in de markt en weet die voor AKROS optimaal te benutten.

PROFIEL

Als directeur-bestuurder ben je een enthousiaste en betrokken leider. Een maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie op de (toekomstige) rol en positie van de organisatie ten opzichte van potentiële samenwerkingspartners en concurrenten. Je bent toegankelijk en verbindend en hebt plezier in het opbouwen van werkrelaties, zowel intern als extern. Een directeur-bestuurder die richting geeft en tegelijkertijd, samen met de medewerkers van AKROS de lijnen voor de komende jaren uitwerkt en tot uitvoering brengt. Je bent goed in staat je intuïtie met objectieve gegevens te combineren.

Je bent maatschappelijk betrokken en hebt een oprechte belangstelling. Je bent een communicatief sterke people manager die door coaching en professionalisering in staat is de organisatie en de medewerkers mee te nemen in veranderingen. Je hebt een scherp oog voor kwaliteit, klantgerichtheid en professionele attitude van management en medewerkers en voert hier een gericht en gedegen personeelsbeleid op. Je bent duidelijk over doelstellingen en kaders, spreekt hierop aan en complimenteert. Je laat voorbeeldgedrag zien door ruimte en tijd te nemen voor strategie, creativiteit en innovatie.

DE ORGANISATIE

AKROS is een begrip in Amsterdam en dan met name in Stadsdeel West. AKROS biedt dagopvang, buitenschoolse opvang, peuteropvang en werkt met voor- en vroegschoolse educatie programma’s in Amsterdam West. Daarnaast is AKROS in samenwerking met de gemeente actief op het gebied van taal en inburgeringsprojecten voor heel Amsterdam.

In een veranderende tijd met grote maatschappelijke organisaties is AKROS een compacte organisatie met een breed aanbod van diensten op het gebied van kinderopvang, welzijn en taalaanbod. Zij biedt faciliteiten aan verschillende doelgroepen binnen Amsterdam. AKROS onderscheidt zich als een solide professionele aanbieder met korte lijnen in de organisatie, direct contact met mensen en samenhang tussen de diverse onderdelen.

AKROS heeft een organisatiecultuur die gericht is op teamgeest, lokale betrokkenheid, veranderingsgezindheid, resultaatgerichtheid en flexibiliteit. Bij het versterken van de eigen organisatie houdt AKROS in principe vast aan de maat van fijnmazige, buurtgerichte aanpak boven grootschalige efficiency met veel overhead en weinig lokale aansluiting.

Missie
AKROS bouwt mee aan de pedagogische ‘civil society’ door vanuit lokale betrokkenheid een actieve, leefbare samenleving te stimuleren, waarin alle leeftijden en bevolkingsgroepen tot hun recht komen.

Zij wil vorm geven aan de activiteiten op het gebied van de zorg voor kinderen die aan de opvang zijn toevertrouwd en welzijn, vanuit de volgende kernwaarden:
• Professioneel: vakkundig, ontwikkeling, verantwoordelijkheid nemen;
• Veiligheid: kinderen emotionele en fysieke veiligheid en geborgenheid bieden;
• Klantgericht: kijken naar de behoeften van de klanten en proberen daar aan te voldoen;
• Betrouwbaar: veilig, samenwerkingspartner, planmatig, vertrouwen;
• Betrokken: elk mens is uniek, de mens staat centraal.
AKROS staat voor de volgende interne opgaven:
– Ondernemerschap: verdere versterking van de marktgerichtheid onder meer door verdere professionalisering van medewerkers op dit terrein. Weet een goede marktpositie voor het aanbod van Akros te behouden in de huidige markt;
– Resultaat- en oplossingsgericht leidinggeven. Een wijze van besturen waarbij samenwerking voorop staat;
– Doorontwikkeling bestaande diensten;
– Ontwikkelen van HR, ook gezien de arbeidsmarktproblematiek;
– Verzuimpercentage omlaag.

Externe opgaven:
– Zoeken naar kansen voor innovatie, kwaliteitsverbetering of vergroting van het marktaandeel.
– Beleidsontwikkelingen vertalen in nieuwe diensten.
– Goede contacten met gemeente en schoolbesturen onderhouden en waar mogelijk.

AKROS heeft een platte organisatie met korte lijnen. De directeur-bestuurder stuurt direct de ondersteunende diensten aan (HR, facilitair, technisch support, IT, financiële administratie, controller en enkele beleidsmedewerkers) en de manager primaire processen de 8 leidinggevenden en enkele beleidsmedewerkers primair proces. Aan AKROS zijn ongeveer 250 medewerkers verbonden en 150 vrijwilligers en stagiaires.

Functie-eisen

Voor deze functie zoeken wij kandidaten die beschikken over de volgende kennis, ervaring en competenties:

Kennis:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Ruime kennis van (verander)managementtechnieken en organisatiebeleid.
• Kennis van het kinderopvangland in de brede zin van het woord, bij voorkeur kennis met
de situatie na harmonisatie voorscholen.
• Kennis van subsidie”landschap”.

Ervaring:
• Ruime ervaring met het aansturen in een maatschappelijke onderneming of in de dienstverlening.
• Inspirerend en verbindend leiderschap.
• Aantoonbare affiniteit met kinderopvang en lokaal bestuur.
• Ruime ondernemersvaardigheden. Aantoonbare kennis van en ervaring met bedrijfsvoering, marketing en financiën.
• Uitstekend stakeholdermanagement: omgevingssensitief en politiek vaardig.
• In het combineren en samenbrengen van intuïtie en cijfers.
• Ervaring met aansturen/implementeren organisatieveranderingen.
• Ervaring met begeleiden van fusietrajecten is een pré.

Competenties:
• Resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, flexibiliteit.
• Overtuigend, onderhandelingsvaardig, diplomatiek.
• Initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht, organisatiesensitiviteit, samenwerkend, coachend.
• Zelfreflectie, (zelf)relativering.

Aanbod

AKROS biedt een uitdagende en gevarieerde werkplek met een betrokken team.
In de salariëring en arbeidsvoorwaarden volgt AKROS de CAO Kinderopvang schaal 15 (max. € 7.757,–), afhankelijk van ervaring.
De benoeming gaat bij voorkeur in maart 2020 in. Het betreft een dienstverband van 30-32 uur per week, voor één jaar, met mogelijk tot een verlenging van 6 maanden of een jaar.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Brenda Kamps, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Audrey Valentijn, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 95 45. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met maandag 23 december a.s..

Je sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief (met vermelding van vacaturenummer 7010) en een cv indienen.
Wanneer je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

De planning van de procedure is als volgt:
• sluiting reactietermijn: wo. 18 december
• briefselectie en selectiegesprekken bij PS: week 50 – 1
• presentatie cv’s kandidaten: do. 9 januari
• 1e selectieronde: wo. 15 januari, 14.00 – 20.00 uur
• 2e selectieronde: ma. 20 januari, 18.00 – 20.30 uur
• kennismakingsgesprek OR: week 4 of 5
• arbeidsvoorwaardengesprek: week 5, 30 of 31 januari

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit