Directeur – Amersfoort

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Veilig Verkeer Nederland zoeken wij een directeur.

U kunt reageren tot 22 december 2018 (ref.nr. 6651).

Organisatie

SAMEN WERKEN AAN VERKEERSVEILIGHEID
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is al meer dan 85 jaar dé maatschappelijke organisatie die werkt aan verkeersveiligheid. Vanuit de missie “Iedereen veilig over straat” betrekt VVN mensen actief bij verkeersveiligheid, onder het motto: ‘meedoen is makkelijk’. Op basis van strategische (jaar)plannen verbindt, adviseert en faciliteert deze landelijke vereniging mensen die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. VVN werkt veel samen met maatschappelijke partners, gelieerde organisaties, ministeries, provincies en gemeenten, basisscholen en andere stakeholders. Dit om haar producten en programma’s zo effectief mogelijk uit te voeren voor de verschillende doelgroepen: dit om gedrag te veranderen en ongelukken voor te zijn.

Actueel is bijvoorbeeld de campagne “MONO” waarin VVN samen met partners werkt tegen smartphonegebruik in het verkeer. De “Bob-campagne” en “De scholen zijn weer begonnen” zijn andere bekende voorbeelden. Bekende producten zijn verder het VVN (digitale) theoretisch Verkeersexamen voor basisscholieren, de fietsverlichtingsacties en de opfriscursus voor senioren. VVN speelt toekomstgericht, innovatief en slim in op technische en maatschappelijke ontwikkelingen. Een voorbeeld hiervan is de scoreapp voor het VVN praktisch Verkeersexamen.

VVN wordt gezien als een zeer sterk merk met een bewezen reputatie en wil haar positie de komende jaren nog verder verstevigen en uitbouwen. VVN heeft de afgelopen periode gewerkt aan een toekomstgerichte herpositionering en een werkorganisatie die hier recent op is aangepast.

Meer informatie over VVN, statuten, jaarverslagen etc. vindt u via: www.vvn.nl

VERENIGING EN WERKORGANISATIE
VVN is een vereniging, actief in heel Nederland, voor, door en van verkeersdeelnemers. Tienduizenden lokale vrijwilligers, o.a. VVN Verkeersouders, verkeerskundig consulenten, campagneteamleden en verkeersbrigadiers, zetten zich in om het verkeer veiliger te maken! Zij worden ondersteund door besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau en door een professioneel team van bevlogen VVN-werknemers. VVN is gevestigd in Amersfoort en beschikt over een aantal regiokantoren verspreid over het land.

De werkorganisatie bestaat uit circa 65 betrokken medewerkers en wordt aangestuurd door de directeur samen met het managementteam (MT). Dit MT bestaat uit twee regiomanagers en een manager Educatie. De afdeling bedrijfsvoering valt rechtstreeks onder de leiding van de directeur. Het MT wordt aangestuurd door deze directeur. Deze legt verantwoording af aan het verenigingsbestuur. Het verenigingsbestuur legt op haar beurt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering/verenigingsraad. De verenigingsraad is het hoogste orgaan binnen VVN en bestaat uit vertegenwoordigers uit alle provincies.

Binnen de vereniging is de beleidsvormende rol belegd bij de directeur als leidinggevende van de werkorganisatie en als eerste adviseur van het bestuur.
Samen met het bestuur bereidt de directeur het meerjarig strategisch beleid voor. Hierbij neemt de directeur het voortouw op basis van afgesproken kaders.


Functie

De directeur is het boegbeeld van VVN; voor de leden, de vrijwilligers, de overheid, publieke en publiek-private organisaties, werknemers en andere stakeholders. U draagt actief, constructief en creatief de positionering van VVN met elan uit. Daarbij bent u dan ook de energieke en enthousiaste leider van de organisatie en deskundig adviseur voor het bestuur.

U wordt als directeur verantwoordelijk voor het behalen van VVN-resultaten op het gebied van het verhogen van de verkeersveiligheid en het verder profileren van het merk VVN. Concreet: het behouden en waar nodig optimaliseren en uitbouwen van de bestaande dienstverlening en de maatschappelijke en marktpositie. Het met uw teams realiseren van nieuwe, creatieve projecten en andere mogelijke initiatieven. Op basis van de reeds aangepaste organisatie geeft u verder vorm aan een sterke toekomst van VVN. Verder zorgt u met energie en zichtbare betrokkenheid voor actieve belangenbehartiging bij stakeholders op strategisch niveau, dit op met name nationaal niveau.

Specifiek:
• U bent verantwoordelijk voor de beroepsorganisatie en geeft inspirerend en coachend leiding aan uw medewerkers en managers. U legt waar nodig hierover verantwoording af aan het bestuur.
• U bent verantwoordelijk voor de planning-en-controlcyclus, duidelijk en integer beheer van de financiële middelen van VVN onder supervisie van het bestuur.
• U geeft samen met uw managers uitvoering aan de doelstellingen uit de reeds gerealiseerde visie en strategie en weet deze uit te bouwen door kennisontwikkeling en door het uitdragen van kennis uit het veld.
• U creëert draagvlak voor verkeersveiligheid in het algemeen en voor VVN in het bijzonder, neemt initiatieven om dit ook commercieel effectief uit te nutten.
• U draagt proactief bij aan de bekendheid van VVN door in te spelen op actuele gebeurtenissen in brede zin en door namens VVN aandacht te genereren voor verkeersveiligheid. Hiervoor bent u in veel gevallen de woordvoerder van VVN en onderhoudt u een breed netwerk aan relevante contacten.
• U bouwt voortdurend aan een sterke en vertrouwde relatie met leden, bestuur en de verenigingsraad.
• U bent eerste adviseur van het bestuur, bereidt strategisch en tactisch beleid voor en voert het door bestuur en verenigingsraad vastgestelde beleid uit.


Functie eisen

U weet zich op bestuurlijk en politiek topniveau makkelijk te bewegen en te presenteren. U heeft een goed beeld van maatschappelijke ontwikkelingen, bent aanwezig en een vaardig communicator die zijn/haar boodschap helder kan overbrengen.
U bent de zichtbare en verbindende leider van VVN, gericht op het samen met uw team behalen van resultaten en u weet uw medewerkers op een vanzelfsprekende manier mee te nemen in zowel interne als externe ontwikkelingen en veranderingen. VVN wordt daarbij door partijen als vanzelfsprekende samenwerkingspartner gezien, die een leidende rol kan vervullen in het netwerk. Als directeur heeft u een scherp oog voor financiën, bedrijfsvoering, planning en control, verslaglegging en verantwoording.

Verder beschikt u over de volgende kwalificaties:
• Leidinggevende ervaring op strategisch niveau, ervaring met een ledenorganisatie en (verenigings)management met de bijbehorende strategische en operationele processen is een sterke pre.
• Ervaring in een kennisintensieve omgeving, daarbij behorende diensten en producten, bewezen manager van professionals die de noodzakelijke aandacht aan een werkorganisatie geeft, in staat is om kaders te stellen in samenhang met de nodige professionele ruimte.
• Concrete ervaring op strategisch niveau op het gebied van bedrijfsvoering, planning-en-controljaarverslagen etc..
• Ervaring met public affairs in “het Haagse” is noodzakelijk, u heeft een politieke antenne waardoor u geluiden uit de maatschappij, overheid, onderwijs, bedrijfsleven en leden kunt halen en kunt omzetten in acties.
• Sterk in een politiek-bestuurlijke omgeving, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk, duidelijk gevoel voor bestuurlijke processen en afwegingen, kan adequaat op niveau schakelen met de stakeholders.
• Communicatief sterk en een netwerker die verbindingen tussen mensen en organisaties weet te leggen, verbindt en inspireert, is een belangenbehartiger met statuur die vertrouwen wekt. U bent empathisch en sensitief.
• Affiniteit met de doelstellingen van VVN zijn essentieel, net als academisch denk- en werkniveau.

U dient te beschikken over de volgende competenties:
• Sensitief gecombineerd met overtuigingskracht
Kan luisteren naar leden, bestuur en MT/medewerkers, waar nodig zijn/haar mening kunnen bijstellen, maar is ook in staat te overtuigen waar dit nodig is. Kan zich een beeld vormen van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en kan dat met succes overdragen binnen de geledingen van de vereniging. Is een kundige “speler” die samen met, maar ook tussen de gremia, slim het “spel” (afstemming, eenheid en draagvlak) weet te spelen in dit complexe werkveld.
• Besluitvaardig
Hakt knopen door en neemt tijdig beslissingen. Komt na zorgvuldige (gezamenlijke) afweging tot keuzes, ook als zaken onzeker zijn of als er risico’s aan verbonden zijn. Werkt doelgericht en vasthoudend aan het bereiken van resultaten en weet die op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
• Diplomatiek
Legt, verstevigt en onderhoudt contacten met degenen met wie gestelde doelen bereikt kunnen worden. Is alert op ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt.
• Verbindend leider
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten de organisatie en kan daar adequaat op inspelen. Weet de werkorganisatie als team te laten functioneren en beter te maken.
• Helicopterview/conceptueel vermogen
In staat om het geheel te overzien en van daaruit de lijnen te bepalen en vervolgstappen te nemen. Ziet structuren, verbanden en samenhang tussen verschillende vraagstukken en denkt in een breder kader.

Aanbod

Het maximum salaris is overeenkomstig de voor het niveau van de functie gestelde kaders en bedraagt max.
€ 100.000,– bruto per jaar. Verder kent de organisatie de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een Business card (OV) 1ste klas.


Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor 22 december a.s..

PublicSpirit voert in week 3 en 4 de gesprekken in het kader van de voorselectie en zal de resultaten in week 5 aan de selectiecommissie presenteren. Vervolgens vinden naar verwachting in week 9 de selectiegesprekken met de selectiecommissie bij de opdrachtgever plaats.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten, onder vermelding van het vacaturenummer 6651.

De uiteindelijke kandidaat dient bij aanstelling een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overhandigen. Verder kan een assessment deel uitmaken van de procedure.


Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit