(Interim) Management

Eindverantwoordelijkheid in het geding

Op het niveau van colleges, toezichthouders en leidinggevenden op het terrein van overheid, woningcorporaties, onderwijs, zorg en instellingen kunnen problemen ontstaan die vragen om een snelle en gerichte aanpak. Zijn er in uw organisatie op bestuursniveau functioneringsproblemen of worden gemaakte afspraken, programma’s of projecten niet daadwerkelijk gerealiseerd? PublicSpirit is ervaren in het aanreiken van goede oplossingen. De beoogde werkzaamheden worden daarmee zichtbaar en gericht op de gewenste resultaten uitgevoerd, met aandacht voor een verbeterde attitude.

Gedegen aanpak, zichtbaar en met resultaat

PublicSpirit onderscheidt zich door de combinatie van expertise, ervaring, kennis van de branche en (sector)specifieke vakkundigheid. Wij zetten de best gekwalificeerde mensen in, die gerichte dienstverlening hoog in het vaandel hebben staan. De interim-managers die wij selecteren beheersen het vak in de volle breedte en zijn daardoor bij uitstek geschikt om adequaat te handelen in de situaties die zij tegenkomen. Zij ondersteunen uw organisatie met beproefde oplossingen, aan de hand van gedegen analyses, gerichte plannen van aanpak en summatieve rapportages. Dit alles in voortdurende open communicatie op alle niveaus, zowel binnen de organisatie als met stakeholders.

Tijdelijk en tegelijk duurzaam

Interim-management is per definitie tijdelijk van karakter. Dat geldt niet voor onze oplossingen. Door de door PublicSpirit geselecteerde inzet van gekwalificeerde experts komt een houdbare oplossing binnen bereik. Een helder overdrachtsdocument aan het eind van het traject maakt de resultaten zichtbaar én duurzaam. Vele referenties kunnen onze succesvolle aanpak bevestigen.

PublicSpirit