Commissarissen & Toezichthouders

Goed zicht op de rol

PublicSpirit begeleidt (potentiële) toezichthouders bij of naar hun rol binnen of ten opzichte van maatschappelijke ondernemingen. Organisaties gericht op zorg, welzijn, onderwijs, woningcorporaties en instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Daarbij sluiten wij aan bij de uiteenlopende behoeften die men heeft. Kennisgericht en met het oog op de praktijk.  Van governancevraagstukken tot vragen omtrent de invulling van vacatures. Met oog voor een adequaat proces en altijd in goede verbinding met de opdrachtgever.

Binnen kaders en regelgeving

Intern toezicht in en op maatschappelijke ondernemingen is gebonden aan specifieke regelgeving. Aan welke eisen en competenties dienen toezichthouders anno 2015 te voldoen? En binnen welke governancekaders bewegen zij zich? Om hun rol goed te kunnen vervullen dienen toezichthouders precies te weten wat intern toezicht inhoudt en welke thema’s daarbij van belang zijn. Ook de juiste verhouding tussen nabijheid en afstand is in een toezichtrelatie relevant, evenals de vraag welke rol vertrouwen daarin speelt. PublicSpirit is van al deze zaken uitstekend op de hoogte.

Beste keuze

De best gekwalificeerde commissaris of toezichthouder op de juiste plek. Dat is wat wij met onze dienstverlening beogen. PublicSpirit onderscheidt zich door sectorspecifieke kennis van zaken op het gebied van bestuur, commissariaat en toezicht, een relevant netwerk, een efficiënte doorlooptijd en een redelijke prijs. Zo bent u verzekerd van de beste keuze. U kunt rekenen op een zorgvuldige en tegelijk adequate procesbegeleiding, waar mogelijk in samenhang met uw eigen inzet en inbreng.

PublicSpirit