Mobiliteitstrajecten

Gemotiveerd, gefaciliteerd en toegerust op weg naar ander werk

Ook in het publieke domein worden organisaties geconfronteerd met situaties waarbij medewerkers een onvermijdelijke beweging naar buiten de organisatie moeten maken. Voor dergelijke mobiliteitsvraagstukken biedt PublicSpirit beproefde mobiliteitsprogramma’s voor management, directie en medewerkers op middenkaderniveau. Werkgevers én werknemers worden hiermee in een actieve rol gezet en weten zich gezamenlijk verantwoordelijk voor werk en toekomst.

Individuele, doorleefde aanpak op maat

Als basis bieden wij een projectmatige aanpak gecombineerd met maatwerk op individueel niveau. Daarnaast kunnen groepsprogramma’s, workshops en trainingen worden ingezet. Speciale arrangementen met het oog op resultaatafhankelijke financiering en gedeeld risico zijn mogelijk. Wij faciliteren en monitoren elke deelnemer om gemotiveerd en succesvol op weg te gaan. In korte tijd brengen wij de individuele startpositie op de arbeidsmarkt in kaart en maken wij de persoon in kwestie fit en vitaal voor oriëntatie op alternatieven, om hem of haar vervolgens daadwerkelijk te begeleiden naar ander werk. Wij hebben goede ervaringen met dit concept in de markt. Onze expertise inzake arbeidsmarkt, arbeidsmobiliteit en loopbaanadvisering én het grote netwerk van PublicSpirit en BMC komen daarnaast uitstekend van pas.

Zichtbare versterking van het mobiliteitsbeleid

Deelnemers tonen waardering voor onze programma’s. Opdrachtgevers kunnen rekenen op zichtbare versterking van het mobiliteitsbeleid. Een effectieve en zorgvuldige vertaling van organisatievraagstukken naar individuele mogelijkheden in concrete verbinding met (en kansen op) de arbeidsmarkt. Wij garanderen gerichte aandacht voor alle betrokken partijen. Vertrouwen en integriteit zijn daarbij absolute basisvoorwaarden.

PublicSpirit