Management Development

Succesvol functioneren vraagt om goede positionering

Bij succesvol leiderschap horen professionele kwaliteiten en vaardigheden. Goed in positie staan of komen te staan is daarbij onontbeerlijk. PublicSpirit biedt het Management Development-traject ‘Leiderschap voor topmanagement’, met speciale aandacht voor directies. Het programma is geschikt voor leidinggevende managers in het publieke domein die willen groeien in hun rol en dito functioneren of voldoende toegerust de overstap willen maken naar een toppositie in een nieuwe omgeving.

Programma op maat met passend instrumentarium

Het MD-traject ‘Leiderschap voor topmanagement’ is een programma op maat. PublicSpirit zet voor dit traject alleen zeer ervaren managementcoaches in, deskundig in verandermanagement en met affiniteit met directiefuncties in het publieke domein. De manager wordt zich bewust van eigen ontwikkelpunten en neemt daar zelf verantwoordelijkheid voor. Nieuw gedrag wordt aangeleerd, wat de effectiviteit van het functioneren versterkt. De coach maakt gebruik van instrumentarium dat in de specifieke situatie passend is, zoals talentinventarisatie, een programma voor vitaliteitsproblemen, aandacht voor communicatiestijlen. Oefensessies, eventueel met inzet van een professionele acteur, vormen daarbij een belangrijk onderdeel.

Substantiële verbetering van leiderschapskwaliteiten

Het MD-traject zet in op goede positiebepaling en actieve positionering. Op presentatie en vaardigheden die passen bij de professionele rol. Op substantiële verbetering van vaardigheden om te kunnen sturen. Of op een succesvolle overstap en start in een nieuwe rol of een andere omgeving. Met uitstekende resultaten. PublicSpirit biedt ook hierin kwaliteit.

PublicSpirit