Duurzaam presteren

Gemotiveerde en tevreden medewerkers

Elke organisatie is gebaat bij gemotiveerde medewerkers. Mensen die hun persoonlijke doelstellingen, ambities en idealen kunnen verbinden met de plek die zij innemen in de organisatie. Zulke mensen kunnen betekenisvol werken, ofwel: duurzaam presteren. Ze ervaren verbinding met eigen professionaliteit, hun professionele ontwikkeling en de doelen van de organisatie. Daardoor blijven zij langer en gemotiveerd aan het werk. De belangen van de organisatie en de medewerkers lopen dan gelijk op.

PublicSpirit heeft de brochure Duurzaam Presteren opgesteld, welke u kunt downloaden.

Brochure duurzaam presteren

Vliegwiel voor HR-beleid

PublicSpirit helpt organisaties om dit model van duurzaam presteren op een positieve manier in praktijk te brengen. Daarmee wordt richting gegeven aan HR-beleid. En dat is geen overbodige luxe. HR-beleid heeft behoefte aan focus, een helder denkraam, waarin bestaande instrumenten goed inpasbaar zijn. Duurzaam presteren gaat niet louter over inzetbaarheid, maar focust op vijf belangrijke aspecten: inhoud, professionaliteit, continue verbetering, vitaliteit en goed werkgeverschap.

Uitvoerbaar en logisch

De opgave is om HR-beleid te ontwikkelen dat wezenlijk bijdraagt aan de prestaties van de organisatie. Goed uitvoerbaar. Logisch en door de eenvoud ook motiverend voor medewerkers, managers en medezeggenschap. PublicSpirit helpt organisaties om het model van duurzaam presteren tot ontwikkeling te brengen. Bestaande instrumenten en frisse ideeën in een nieuw verband. Dé kans voor directeuren, leidinggevenden en hoofden P&O van organisaties in het publieke domein om duurzaam in te zetten op kwaliteitsverbetering en gericht HR-beleid. En om een goede invulling aan het begrip werkgever te geven.

PublicSpirit