Cultuur in de schijnwerpers!

PublicSpirit heeft een analyse gemaakt van succesvolle en minder succesvolle plaatsingen in de culturele sector. Onze conclusie is dat een betere analyse van de organisatie, de opgave en het profiel leidt tot de meest succesvolle plaatsingen. Een open deur?

In de praktijk blijkt dat het perspectief op de opgave niet altijd eenduidig is. De consultant is hierin van toegevoegde waarde door te reflecteren, confronteren, sparren om zo tot een helder en gedragen beeld te komen. Tijd nemen aan de voorkant van het traject is dus van groot belang om de noodzakelijke verdieping te maken op de gewenste koers en de daarmee samenhangende kennis, expertise en competenties. Om die reden hebben wij een instrument ontwikkeld om die verdieping op het profiel te maken.

Bent u geïnteresseerd? Download dan snel onze brochure!

Download ‘Cultuur in de schijnwerpers’

Meer informatie

Wilt u meer weten over succesvolle plaatsingen in de culturele sector? Stuur dan een mail naar info@publicspirit.nl t.a.v. J. Goudsmit.

PublicSpirit