Joan Nunnely

Joan Nunnely, senior adviseur met specialisme diversiteit en inclusie

Foto: Jeroen Mooijman

“Als we niet fundamenteel anders gaan kijken, duurt het nog 20 jaar voor we doorstroming realiseren.” “Hoe krapper de arbeidsmarkt, hoe meer professionals, vrouwen en mannen met een bi-culturele achtergrond aan de top”, klinkt logisch maar is het niet. Te vaak stokt de doorstroming en is de aanvoer vanuit het midden- naar het topkader beperkt. Willen we een succesvolle doorstroming realiseren, dan zullen we fundamenteel anders moeten kijken naar kandidaten en cv’s. Doen we dat niet, dan laten we een ongekend potentieel liggen.

Joan Nunnely weet als geen ander mensen te inspireren en nieuwe paden te bewandelen. Op creatieve en innemende wijze zoekt ze samen met de opdrachtgevers nieuwe manieren om (sectoren invullen) onbekende netwerken te ontsluiten en zo te werken aan een diverse en inclusieve organisatie. Joan streven is een samenleving waar het klimmen naar de top voor iedereen mogelijk is. Waar kansengelijkheid geen hol begrip is maar een fundamenteel onderdeel van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Joan Nunnely is senior adviseur bij BMC | PublicSpirit en houdt zich bezig met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en inclusie, human resource management. Daarnaast is ze bestuurslid VNO|NCW, landelijk bestuurslid opleiding en talentontwikkeling D66, Voorzitter Coöperatie Van Vrouwelijk Ondernemers, Bestuurslid Open Rotterdam en verbonden aan de Rotterdamse Academy bij talentontwikkeling 2.0 Inderdaad een bezig bij! Dat heeft 100 jaar vrouwenkiesrecht mij opgeleverd en dat zet ik graag in om het verschil te maken binnen het publieke domein en de kunst & cultuur.

PublicSpirit