Mr. Gert-Jan Jongkind

Gert-Jan Jongkind is sinds 2007 verbonden aan PublicSpirit en het gezicht van PublicSpirit in het Openbaar Bestuur.

Als senior-consultant richt hij zich op bestuurlijke, eindverantwoordelijke en toezichthoudende functies. Bij gemeenten zijn dit de functies in de “driehoek”. Hij begeleidt vertrouwenscommissies bij (her)benoemingsprocedures voor burgemeesters en verzorgt de werving en selectie van gemeentesecretarissen en griffiers. Ook in de context van fusie, herindeling en samenwerking begeleidt hij het gehele traject dat leidt tot de uiteindelijke benoeming in deze functies.

Voor NGO’s, ZBO’s, overheidsdeelnemingen en brancheorganisaties verzorgt hij de werving en selectie voor bestuurlijke, toezichthoudende en eindverantwoordelijke functies en begeleidt hij zelfevaluaties van toezichthoudende organen en 360°-evaluaties van directies en besturen.

Bij PublicSpirit is hij voorzitter van de Governance-groep.

Hij kent de overheid van binnen en van buiten. Na zijn studie Nederlands Recht, werkte hij afwisselend bij de overheid en in het bedrijfsleven. Zijn meest recente ambtelijke functie was die van gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarvoor was hij werkzaam als verandermanager en als senior bestuursadviseur van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam.

 

 

PublicSpirit