Chef Kabinet – Zwolle

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Provincie Overijssel zoeken wij een Chef Kabinet.

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

Organisatie

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren. Met voldoende werk en ruimte om te ondernemen. Fraaie natuur in een plezierige omgeving. Provincie Overijssel zorgt voor een Goed Openbaar Bestuur, een Krachtige Economie en een Aantrekkelijke Leefomgeving. De samenleving verandert, mensen, bedrijven en instellingen hebben andere vragen, in Nederland en ook in Overijssel. Dat geldt ook voor bestuurders, volksvertegenwoordigers, gemeente-raadsleden, provinciale Statenleden en ambtenaren. De provincie wil hierin ook haar rol oppakken en adequaat op deze veranderingen in spelen.

Binnen de organisatie van de provincie opereert de eenheid Bestuurs- en Concernzaken op het snijvlak van het bestuur-ambtelijke management en bestuurlijke verhoudingen, faciliteert/ondersteunt besluitvorming voor het College en concernbrede overleggen, is verantwoordelijk voor strategische advisering op het gebied van kwaliteit openbaar bestuur en voor concerncontrol, en ondersteunt de Commissaris van de Koning (CdK) in haar Rijkstaken.

Binnen de eenheid Bestuurs- en Concernzaken is het team “Democratie, Openbaar Bestuur en Kabinet” actief om Gedeputeerde Staten en de CdK strategisch te adviseren op de kerntaak kwaliteit openbaar bestuur. Dit team bestaat uit 25 medewerkers. Beoogd wordt om de rijkstaken van de Commissaris te verbinden met de provinciale kerntaak kwaliteit openbaar bestuur, zonder daarbij de verschillen uit het oog te verliezen. De Chef Kabinet geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Chef Kabinet is gepositioneerd als senior adviseur binnen het cluster Kabinet, waarbij hij/zij vooral een belangrijke adviseur is van de CdK. Het Kabinet heeft zelfstandige taken betreffende het Koninklijk Huis en burgemeesterzaken en een coördinerende en stimulerende rol voor de tien teamleden die kabinetstaken uitvoeren.

Zie voor meer informatie www.overijssel.nl

Functie

In uw rol als eerste adviseur voor de rijkstaken van de CdK zorgt u voor een goede inhoudelijke en protocollaire ondersteuning. U opereert met gezag en energie in de relevante externe netwerken. Daarnaast bent u een onderhoudende gesprekspartner voor de burgemeesters in Overijssel. U heeft kennis van de (landelijke) ontwikkelingen op het vakgebied en beschikt over het vermogen om verbindingen te kunnen leggen tussen de rijkstaken van de CdK en de provinciale kerntaak kwaliteit openbaar bestuur.

Een aantal belangrijke taken zijn:
• Burgemeestersaangelegenheden (sollicitaties, herbenoeming en waarneming; klankbordgesprekken);
• Organiseren van ambtsbezoeken van de CdK en bezoeken van leden van het Koninklijk Huis, diplomaten en andere hoogwaardigheidsbekleders aan Overijssel;
• Voorbereiden van de Kring van Commissarissen via een Overijsselse inbreng in de kabinetschefsvergadering;
• Actieve bijdragen leveren tijdens de portefeuille overleggen “openbaar bestuur”;
• Uitvoering geven aan de rol van de CdK op het terrein openbare orde en veiligheid;
• Bestuurslid/penningmeester Overijsselse afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds;
• Volgen van beleidsontwikkelingen, adviseren daarover en zorg dragen voor een goede procesgang van de kabinetstaken waaronder Koninklijke Onderscheidingen;
• Integer en vertrouwd klankbord voor de medewerkers uit het team die betrokken zijn bij de uitvoering van de rijkstaken.

Functie eisen

Voor deze bijzondere functie binnen de provincie Overijssel zoeken wij kandidaten met een stevige, authentieke en energieke persoonlijkheid. Uiteraard met een gedegen kennisniveau van het openbaar bestuur, de rol en positie van de provincie en de CdK daarbinnen en een aantoonbaar goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Integriteit, vertrouwen en gevoel voor verhoudingen helpt u om op niveau de CdK te adviseren over tal van onderwerpen met daarbij oog voor mogelijke afbreukrisico’s.

Meer specifiek:
• proactief en communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling;
• aantoonbaar academisch werk- en denkniveau;
• bewezen ervaring met en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen;
• netwerker die effectieve samenwerking tot stand brengt met stakeholders;
• alert op – en interesse in – maatschappelijke ontwikkelingen in de breedte;
• modern, duidelijk en transparant in uw manier van optreden, wendbaar, aanspreekbaar en beschikt over een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen;
• integer in handelen, zowel persoonlijk als zakelijk.

Daarnaast gelden voor deze functie de volgende competenties:
• visie;
• bestuurssensitiviteit;
• organisatiesensitiviteit;
• omgevingsbewustzijn;
• oordeelsvorming;
• doelgericht handelen;
• netwerkvaardigheid.

Aanbod

Provincie Overijssel biedt naast een goede werksfeer, afhankelijk van leeftijd en ervaring, een bruto jaarsalaris van maximaal €5.738,– bruto per maand bij een 36-urige werkweek.

Daarnaast krijgt u een Individueel Keuze Budget van circa 21% van het jaarsalaris waar o.a. uw vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. U bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor u het budget inzet.

Provincie Overijssel draagt als enige provincie het keurmerk Investors in People. Uw talenten en ontwikkeling vinden wij belangrijk. Uw takenpakket stemmen we zo veel mogelijk af op uw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. We hebben een informele werksfeer in een werkomgeving waar u kunt flexwerken.

Inlichtingen

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten, senior consultant. Voor vragen over de sollicitatieprocedure kunt u terecht bij projectassistent Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459050. U kunt uw vraag ook per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De reactietermijn is inmiddels verstreken, u kunt niet meer reageren.

In de weken 44 en 45 worden voorselectiegesprekken gevoerd bij PublicSpirit. Vervolgens beoordeelt de selectiecommissie op 17 november de shortlist met kandidaten en besluit welke kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek op vrijdag 24 november bij de provincie Overijssel. Vervolgens vindt op 1 december de tweede selectieronde plaats bij de provincie.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit