Afdelingsmanager Financiën, Advies & Control – Hengelo

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever gemeente Hengelo zijn wij op zoek naar een afdelingsmanager Financiën, Advies & Control.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, je kunt niet meer reageren.

Functie

De gemeente Hengelo is op zoek naar een afdelingsmanager Financiën, Advies & Control.

• Als afdelingsmanager geef je richting en faciliteer je de stevige inhoudelijke ontwikkeling die de sector Bedrijfsvoering wil doormaken.
• Je hebt oog voor de strategische doorontwikkeling van de sector Bedrijfsvoering als geheel en pakt daarin een leidende rol.
• Je draagt zorg voor de strategische ontwikkeling van de vakgebieden Financiën, Advies & Control.
• Je bent verantwoordelijk voor de visie en koers van de afdeling.
• Als afdelingsmanager weet jij als geen ander professionals te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen op vakinhoudelijk gebied.
• Je geeft direct leiding aan de teammanager Advies & Control en de teammanager Financiën. Voor de teammanagers ben je een toegankelijke en betrokken sparringpartner.
• Je signaleert en geeft inhoud en richting aan ontwikkelingen vanuit bedrijfsvoeringsbreed perspectief en vanuit concernperspectief.
• Je zorgt ervoor dat opgaves vanuit het primaire proces integraal opgepakt worden.
• Je bent voor de concernmanager, vanuit een brede kijk op de organisatie en voldoende kennis van de inhoud, een volwaardig en strategische gesprekspartner.
• Je fungeert daarnaast als sparringpartner voor bestuur, directie (CMT) en de strategische beleidsmedewerkers.

Functie-eisen

Als manager Financiën, advies en control geef je op inspirerende en motiverende wijze leiding aan de afdeling welke bestaat uit het team Financiën en team Advies en control. Beide teams hebben een teammanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en met name aandacht heeft voor de (ontwikkeling van de) medewerkers. Jij geeft leiding aan beide teammanagers. In de rol van afdelingsmanager is het verstevigen, doorontwikkelen en strategisch positioneren van de afdeling Financiën, advies en control een belangrijke opgave.
Je bent een ervaren, inspirerende en bevlogen afdelingsmanager met een strategische visie op het vakgebied van Financiën, advies en control, die richting geeft. Je bent resultaatgericht, doortastend en daadkrachtig. Je draagt bij aan het scherp krijgen en houden van de strategische koers van de organisatie.

Je overziet het brede speelveld van de bedrijfsvoering en je levert vanuit je afdeling een actieve bijdrage aan integrale samenwerking tussen de verschillende afdelingen binnen de sector Bedrijfsvoering.
Je kunt makkelijk schakelen en doorziet snel wat nodig is. Je bent overtuigend en weet anderen mee te krijgen. Je bent duidelijk in verwachtingen, bewaakt de voortgang en spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheden, resultaten en gedrag. Je geeft hierbij ruimte en vertrouwen.
Je hebt enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie, minimaal een afgeronde hbo-opleiding op bestuurskundig en/of financieel gebied en acteert op academisch niveau.

WIE BEN JIJ?
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een verbindende en gedreven professional met visie. Je bent strategisch sterk en beschikt over een grote mate van organisatiesensitiviteit. Je toont leiderschap, stelt prioriteiten, bent reflectief en hebt een open persoonlijkheid. Daarnaast ben je daadkrachtig, benaderbaar en in staat met een oplossingsgerichte en integrale aanpak resultaten te boeken. Je vindt het leuk om te bouwen en samen met je teams op zoek te gaan naar verbetering en verbinding.
Je begrijpt hoe besluitvormingsprocessen in een politieke omgeving met veel verschillende belangen werken en weet daarop in te spelen en die belangen te vertalen naar de bijdrage van jouw teams. Je hebt aantoonbare ervaring met de gemeentelijke P&C-cyclus en strategische ontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je hebt ruime ervaring binnen een overheidsorganisatie/gemeente.

COMPETENTIES
• Verbindend
• Resultaatgericht
• Samenwerkend én duidelijk
• Strategisch
• Daadkrachtig én doortastend
• Omgevingsbewustzijn.

DE ORGANISATIE
De gemeente Hengelo is centraal gelegen in Twente, een stad met 80.000 inwoners en veel evenementen. Hengelo is een stad in beweging die hard werkt aan haar toekomst, zoals de binnenstad en de transities in het sociaal domein. Deze ontwikkelingen vragen om een ondernemende en wendbare organisatie. De 750 medewerkers van de gemeente Hengelo werken met inzet en ambitie voor de Hengelose inwoners en bedrijven. Dat doen ze vanuit drie kernwaarden die een leidraad vormen voor de wijze waarop ze hun werk doen: de logica van de Hengeloër als uitgangspunt nemen, lef hebben om keuzes te maken en daadkracht te tonen en zaken voltooien, door goed samen te werken.

De sector Bedrijfsvoering van de gemeente Hengelo bestaat uit 3 afdelingen en 7 teams: de afdeling Financiën, Advies & Control, de afdeling Informatie & IT en de afdeling Organisatie & Services. Jouw afdeling, Financiën, Advies & Control, bestaat uit circa 50 fte en is verdeeld over 2 teams: team Financiën (27 fte) en team Advies & Control (23 fte): juridische zaken, inkoop, subsidieadvies, verzekeren, AO/IC, FG.

DE OPGAVE
Door veranderingen in de samenleving verandert ook de rol van de gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een wendbare gemeentelijke organisatie, zodat men snel en adequaat op ontwikkelingen kan reageren. De opgaven voor Hengelo vereisen meer visie en focus en gerichte concernsturing. Afgelopen half jaar is door middel van het project ‘Toekomstbestendige Bedrijfsvoering’ bekeken hoe de ondersteunende afdelingen (de Bedrijfsvoering) ook toekomstbestendig kunnen blijven. Dit om in te kunnen (blijven) spelen op de vragen uit de organisatie en de samenleving om daarmee een volwaardig partner te blijven.

Het project ‘Toekomstbestendige Bedrijfsvoering’ bestaat uit 3 fasen; richten, inrichten en verrichten. Fase 1 en 2 (richten en inrichten) zijn recent afgerond. De ontwikkelopgaven uit deze fasen liggen op het gebied van houding en gedrag, rollen en verantwoordelijkheden en structuur. De structuurdiscussie heeft geleid tot een inrichtingsvoorstel waarin één sector Bedrijfsvoering is gevormd met drie afdelingen en een centrale aansturing. Dit is uiteraard niet het eindpunt, maar de basis voor de verdere doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om doorontwikkeling van integraal werken, de basis op orde hebben en op basis daarvan een betrouwbare gesprekspartner zijn en weten wat er leeft bij de klant, maar ook om ‘zachtere’ aspecten zoals de cultuur, persoonlijk leiderschap en houding en gedrag. Deze doorontwikkeling vindt plaats door een nieuwe wijze van aansturing en samenwerking (cultuuraspect) én door het formuleren van ontwikkelopgaven waar medewerkers van de verschillende afdelingen en teams mee aan de slag gaan. In deze fase past ook het werven van een afdelingsmanager Financiën, Advies & Control (gelijktijdig met de werving van een afdelingsmanager Organisatie & Services). Dat zijn dus nieuwe functies binnen de Bedrijfsvoering van Hengelo, waarvan wordt verwacht dat zij de visie van bedrijfsvoering onderschrijven, maar ook verder weten te brengen.

De concernmanager Bedrijfsvoering is onderdeel van het CMT en geeft samen met de collega concernmanagers en de algemeen directeur/gemeentesecretaris integraal leiding aan de gehele organisatie. Naast de concernmanager Bedrijfsvoering zijn er afdelingsmanagers en teammanagers die een rol in de aansturing hebben. De concernmanager Bedrijfsvoering wordt strategisch gevoed door de afdelingsmanager op de majeure bedrijfsvoeringsopgaven. De afdelingsmanager stimuleert het integraal en als businesspartner samenwerken. De teammanager heeft met name aandacht voor de dagelijkse aansturing en (de ontwikkeling van) medewerkers binnen het team.

De visie van Bedrijfsvoering van de Gemeente Hengelo luidt: ‘Vanuit een duidelijke koers, tonen wij persoonlijk leiderschap, werken wij integraal samen, zodat de dienstverlening aan de interne organisatie – en daarmee aan de inwoners – optimaal verleend wordt.’

Organisatiebreed is recent gestart met een organisatieontwikkelingstraject dat wordt genoemd het ‘Hengelo’s werken’. Centraal in de manier van aansturen staat het in de kracht zetten van alle Hengelose medewerkers. Er is veel deskundigheid en vakmanschap in de organisatie. Daar past een stijl van leidinggeven bij die coachend is, waarbij onderling vertrouwen een belangrijke rol inneemt en persoonlijk leiderschap en verantwoordelijkheid nemen voorop staat. Dit vraagt om focus, sturing en voortdurende aandacht en daarom is er iemand uit het CMT vrij gemaakt om dit ontwikkeltraject te gaan trekken (de concernmanager Organisatieontwikkeling).
De nieuwe huisvesting in de binnenstad van Hengelo (vanaf februari 2020) sluit hier ook vlekkeloos op aan. Er heerst een positieve sfeer, men is loyaal en professioneel én zeer bereid tot samenwerken. Kortom: een inspirerende werkomgeving!

Aanbod

Wij bieden een boeiende en afwisselende functie in een professionele werkomgeving, waarbinnen collegialiteit en samenwerken de sfeer bepalen die volop in beweging is.

De functie is voorlopig ingedeeld in salarisschaal 13. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en bedraagt maximaal € 6.240,- bruto per maand op basis van 36 uur per week. Daarnaast kent de gemeente Hengelo een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% op jaarbasis. Je krijgt een tijdelijk contract voor 1 jaar; bij goed functioneren wordt die na een jaar omgezet in een vast contract. Deze vacature is voor onbepaalde tijd.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen
kun je contact opnemen met Annemieke Hoefakker, senior consultant. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 445 91 24. Je kunt je vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen via info@publicspirit.nl.
Voor meer achtergrondinformatie is de notitie ‘Toekomstbestendige Bedrijfsvoering’ van de gemeente Hengelo beschikbaar en per mail op te vragen aan info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

De vacature is opengesteld op 20 december 2019.
Je sollicitatie kun je tot en met 5 januari 2020 indienen via onze website www.publicspirit.nl.

Vanuit de vacature op de website kun je klikken op ‘direct solliciteren’ en een motivatiebrief en een CV indienen. Indien je sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.
Mocht de optie ‘direct solliciteren’ onverhoopt niet werken, dan kun je je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw Annemieke Hoefakker, onder vermelding van vacaturenummer 7044.


PROCEDURE
In week 3 worden de voorselectiegesprekken gehouden bij PublicSpirit.
Op woensdag 22 januari presenteert PublicSpirit de geselecteerde kandidaten aan de selectiecommissie van de gemeente Hengelo.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 31 januari en vrijdag 7 februari.

Een assessment en het inwinnen van referenties maken onderdeel uit van de procedure.

Het streven is dat de nieuwe afdelingsmanager voor 1 maart 2020 wordt benoemd.

Je wordt geïnformeerd over het verloop van je sollicitatie.
Voor deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geworven.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit