Adjunct-directeur eenheid Wegen & Kanalen – Zwolle

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Provincie Overijssel zoeken wij een adjunct-directeur eenheid Wegen & Kanalen.
De reactietermijn is inmiddels verstreken, je kunt niet meer reageren.

Functie

De adjunct-directeur van de eenheid Kanalen en Wegen bij de provincie Overijssel is primair verantwoordelijk voor de vertaling van de overeengekomen koers naar de bedrijfsvoering van de eenheid en mede verantwoordelijk voor de eenheidsresultaten.

Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit, bent een echte teamplayer en hebt van nature gevoel voor het mede ontwikkelen en uitdragen van nieuwe concepten en ideeën.
Je hebt gedegen kennis van civiele techniek en beschikt over stevige ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en management bij vergelijkbare organisaties.
Je voert gesprekken met vertegenwoordigers van uiteenlopende gremia over politiek gevoelig liggende beleidsaangelegenheden of grootschalige projecten om zorg te dragen voor uitvoering van ontwikkelde beleidsstrategieën en om politiek-bestuurlijke adviezen te formuleren. Daarnaast adviseer je de politieke leiding van de provincie over de realisatie van infrastructuur. Namens de eenheid neem je deel aan het Bedrijfsvoeringsoverleg, dat de directie integraal adviseert over concernbrede bedrijfsvoeringszaken en in die hoedanigheid ben je medeverantwoordelijk voor de strategische invulling en optimalisering van de bedrijfsvoering.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de eenheid Wegen & Kanalen, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. De eenheid draagt bij aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie. Dat begint bij een goede zorg voor de provinciale infrastructuur. Er wordt gezorgd voor een maximale levensduur van wegen, vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen. Daarnaast is de eenheid verantwoordelijk voor bodem- en asbestsanering binnen risicovolle gebieden.
De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Programmamanagement, Investeringen & Realisatie, Assetmanagement & Bodemsanering, Ontwikkeling & Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer.


DE ORGANISATIE

Overijssel is een prachtige provincie om te wonen, te werken en om te recreëren. Met voldoende werk en ruimte om te ondernemen. Fraaie natuur in een plezierige omgeving. Provincie Overijssel staat voor een Goed Openbaar Bestuur, een Krachtige Economie en een Aantrekkelijke Leefomgeving. De samenleving verandert, mensen, bedrijven en instellingen hebben andere maatschappelijke vragen, in Nederland en ook in Overijssel. Dat vraagt andere kwaliteiten van bestuurders, volksvertegenwoordigers (gemeenteraadsleden, provinciale Statenleden) maar ook van ambtenaren. De provincie wil in deze veranderende context haar rol oppakken om adequaat op deze veranderingen in spelen.

De provinciale organisatie bestaat naast de directie uit acht eenheden, waaronder de eenheid Wegen en Kanalen.

Bij de provincie Overijssel werken circa 750 medewerkers.


RESULTAATGEBIEDEN

Vormgeving en uitvoering van het strategisch beleid vormen een deel van het taakgebied van de eenheid (portefeuille), gericht op de externe doelstellingen van de provincie onder de eindverantwoordelijkheid van het hoofd van de eenheid. De resultaatgebieden zijn:

● het vertalen van de beleidsuitgangspunten van de directie naar de benodigde aanpak en werkwijze voor het aangewezen taakgebied van de eenheid (een aantal eenheid brede beleids-/aandachtsvelden waarin op hoofdlijnen de doelstellingen op langere termijn worden vastgelegd);
● verantwoordelijkheid voor de P&C-cyclus en financiële verantwoording t.b.v. de kerntaken;
● verantwoordelijkheid voor inventarisaties en planontwikkeling op gebied van bedrijfsvoering zoals de voorbereiding van de perspectief nota, de inhoud van de bezuinigingsvoorstellen en de respons op de Corona-crisis en dit afstemmen op de andere eenheden binnen de provincie.
● het signaleren van landelijke, politieke, bestuurlijke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen en het mede analyseren ervan op consequenties voor het provinciale beleid;
● het participeren in uiteenlopende overlegstructuren en het voeren van overleg met diverse externe overheden/instanties;
● het informeren en adviseren van de bestuurlijke en ambtelijke leiding van de provincie over relevante (financiële) ontwikkelingen en beleidsmatige aspecten van beleidsvoornemens en maatregelen en het beleidsinhoudelijk ondersteunen van hen bij verschillende overleg en onderhandelingssituaties;
● eindverantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem gebaseerd op de principes van Asset Management en de daarvoor benodigde digitale systemen.
● het leveren van een bijdrage aan de integrale concernbedrijfsvoering middels deelname aan het provinciaal bedrijfsvoeringsoverleg, het aansturen van de bedrijfsvoering inclusief de financiële zaken en de HR taken van de eenheid, zoals personele zorg (werving, selectie, verzuim, functioneren etc.), alsmede de zorg voor het opstellen van het jaarlijkse werkplan;
● het realiseren van de voorgenomen resultaten van de eenheid, zoals die met de directie zijn overeengekomen in het werkplan.


COMPETENTIES

U beschikt over:
● kennis dan wel affiniteit op het gebied van civiele techniek en ervaring met grootschalige infrastructurele programma’s en projecten;
● kennis en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering en integraal personeelsmanagement;
● kennis van de relevante beleidsgebieden van de andere overheden en eenheden waarmee moet worden samengewerkt;
● inzicht in de bestuurlijke, maatschappelijke en politieke context van het beleidsterrein;
● gevoel voor ondernemerschap;
● kennis van asset management en ervaring met kwaliteitssystemen;
● een nodige dosis humor en een pragmatische instelling;
● een coachende stijl van leidinggeven.

Functie-eisen

● wo-opleiding
● managementervaring
● teamspeler
● pragmatisch denkvermogen
● resultaatgericht en bevlogen
● ervaring met bedrijfsvoering en projectmatig werken
● ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving
● civieltechnische kennis

Aanbod

De functie is ingeschaald in schaal 14 en bedraagt maximaal € 6.954,80 (met ingang van juli
€ 7.024,42) per maand. Daarnaast ontvang je een Individueel Keuze Budget van circa 22% van het jaarsalaris waar o.a. het vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof is ondergebracht. Je bepaalt zelf binnen grenzen wanneer en waarvoor je het budget inzet.

Provincie Overijssel is beoordeeld als Beste Werkgever in haar branche. Jouw talenten en ontwikkeling zijn belangrijk. Het takenpakket wordt zo veel mogelijk afgestemd op jouw talenten. Ook zijn er veel mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen vanuit een Persoonlijk Ontwikkelbudget. Er is een informele werksfeer in een werkomgeving waar je kunt flexwerken.

Inlichtingen

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Roel Wever. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Yvonne Leeuwis, beiden via telefoonnummer 033-4459193. Je kunt jouw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

Je kunt reageren tot en met zondag 17 mei 2020

Planning:
Voorselectiegesprekken: 20 mei tot en met 4 juni
Bespreken cv’s met selectiecommissie: maandag 8 juni
Eerste selectieronde: vrijdag 19 juni
Tweede selectieronde: donderdag 25 juni in de middag

Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kun je solliciteren via ‘direct solliciteren’. Je kunt hier een motivatiebrief (onder vermelding van vacaturenummer 7140) en een cv indienen. Indien jouw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht je geen ontvangstbevestiging ontvangen, dan vragen wij contact met ons op te nemen.

In verband met het heersende coronavirus en de getroffen maatregelen kan het zijn dat jouw selectiegesprek niet face-to-face plaatsvindt, maar via de telefoon, Skype of andere ondersteunende (online) middelen. Daarnaast kan het zijn dat selectiegesprekken of selectierondes bij opdrachtgevers worden verplaatst of dat een procedure tijdelijk on hold wordt gezet. Als dit het geval is zullen wij hierover informeren. We vertrouwen op jouw begrip hiervoor.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit