Adjunct-directeur – Amersfoort

Solliciteer direct

Introductie

Voor onze opdrachtgever Geonovum zoeken wij een Adjunct-directeur.
U kunt reageren tot zondag 24 november aanstaande (ref.nr 7015).

Organisatie

De overheid beter laten presteren met geografische informatie (geo-informatie). Dat is waar de medewerkers van Geonovum dagelijks aan werken.

Geonovum maakt geografische informatie van de Nederlandse overheid toegankelijk en ontwikkelt en beheert de afspraken en standaarden die hiervoor nodig zijn. Zij doet dit door de samenwerking te organiseren tussen partijen in het geo-werkveld en projecten uit te voeren die bijdragen aan de Nederlandse geo-informatievoorziening.

Geonovum is een door de overheid bewust als overheidsstichting opgerichte, compacte organisatie met veel kennis en een rijk netwerk. Zij opereert doelmatig en pragmatisch. Inhoudelijke specialismen zijn de standaardisatie en architectuur van de geo-informatie infrastructuur. Organisatorische expertise ligt in het vermogen om verschillende partijen met elkaar te verbinden en samenwerking tot stand te brengen. Haar kracht is de neutrale positie binnen het speelveld van bronhouders, afnemers, beleid, wetgeving en uitvoering.

Geonovum is een platte en toegankelijke organisatie. De experts, procesmanagers en officemanager vormen samen met de directie de uitvoerende kracht van Geonovum. Er is een kern van ongeveer 17 medewerkers in vaste dienst. Daaromheen worden professionals gedetacheerd vanuit publieke organisaties bij Geonovum of op opdrachtbasis ingehuurd uit de markt voor specifieke projecten. In totaal wordt het werk door circa 75 medewerkers verricht. Door deze combinatie heeft Geonovum een sterke binding met het werkveld en zijn ze tegelijkertijd flexibel. Een groot deel van de opdrachten komt vanuit de Rijksoverheid, wat betekent dat ze ook daar een intensief contact en netwerk hebben.

Recent is het ‘uitvoeringsplan 2020’ vastgesteld. Begin 2020 zal een start worden gemaakt met een nieuwe meerjarenstrategie. Voor meer informatie kunt u terecht op www.geonovum.nl.

Functie

Geonovum is in beweging. Het accent voor de komende periode ligt op het doorontwikkelen van de organisatie, gebaseerd op een review die in het najaar van 2019 is uitgevoerd. Dit vormt tevens input voor het proces naar een nieuwe meerjarenstrategie van de organisatie. Er zijn ambities om de vaste groep experts verder te laten groeien. Daarnaast is het van belang om het strategisch vermogen van de organisatie verder uit te breiden met behoud van een platte organisatiestructuur en het DNA van een projectorganisatie. Dit is een mooie uitdaging voor de gehele organisatie, maar zeker ook voor de nieuwe adjunct-directeur.

Er heerst een positieve sfeer en drive die we ook willen terugzien in de adjunct-directeur. Van de adjunct-directeur wordt een enthousiaste, energieke en ondernemende houding verwacht in het verder bouwen en organiseren van de organisatie. Gericht op het groeien en ontwikkelen van de organisatie én van de medewerkers. Onderwerpen als vertrouwen, feedback, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn daarin vanzelfsprekend.

Je hebt een resultaatgerichte, hands-on manier van werken en geeft medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelingen, zonder ze uit het oog te verliezen. Je weet en durft de juiste vragen te stellen, hebt een actieve houding en een goed ontwikkeld gevoel voor de doelstellingen van de organisatie.

Naast deze inhoudelijke en sociale vaardigheden zijn we vooral ook op zoek naar een leuke en gezellige collega. Iemand die iedere dag beter wil worden, wil leren en dus niet bang is om fouten te maken.

Onze ideale kandidaat is iemand die over de volgende kwaliteiten en competenties beschikt:
• Academisch werk- en denkniveau.
• Aantoonbare kennis van en ervaring in projectgestuurde kennisorganisaties.
• Ervaring met werken met professionals.
• Aantoonbare kennis van en ervaring met de processen van bedrijfsvoering, interbestuurlijke samenwerking en modus operandi bij departementen van de Rijksoverheid.
• Ruime ervaring als (coachend) leidinggevende.
• Teamplayer met overtuigingskracht.
• Initiatiefrijk.
• Accuraat.
• Beweegt zich gemakkelijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Functie-eisen

De adjunct-directeur voert managementtaken uit met betrekking tot bedrijfsvoering, personeel en organisatie en kennismanagement en kwaliteitsborging. Hij/zij is samen met de directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie. Hij/zij vervangt de directeur van Geonovum bij afwezigheid in zijn formele bevoegdheden en managementtaken, conform het directiereglement. De adjunct-directeur valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur en samen vormen zij de directie van Geonovum.

Taakgebied Bedrijfsvoering:
• verzorgen van planning en control (subsidiebeschikkingen, begroting, rapportage, jaarrekening);
• regisseren van proces inzake gebundelde opdrachten van het Ministerie van BZK, Tactische-Beheer-Organisatie Omgevingswet en de Subsidieovereenkomst Geonovum;
• verzorgen van de informatievoorziening aan de directeur, bestuur, Raad van Toezicht, Minister van BZK, andere subsidieverstrekkers en de Algemene Rekenkamer;
• aansturen van medewerkers officemanagement en financiële administratie;
• onderhouden van contacten met de accountant.

Taakgebied Personeel en Organisatie:
• opstellen en bewaken van strategisch personeelsbeleid;
• verzorgen van de capaciteitsplanning en productiviteitsbewaking;
• verzorgen van de werkomstandigheden op kantoor;
• bewaken van ziekteverzuim en zorg bij langdurige ziekte;
• ontwikkelen, implementeren en toezien op naleving van procedures en richtlijnen met betrekking tot opdrachtnemerschap, werkgeverschap (arbeidsvoorwaarden, arbo), bedrijfshulpverlening, verzekeringen;
• zorgen voor een adequate werkplekautomatisering;
• zorgen voor alle zaken met betrekking tot huur, service, inventaris, voorraad, inkoop.

Taakgebied Kennismanagement en Kwaliteitsborging:
• richten, inrichten en borgen van kennismanagement;
• leidinggeven aan het proces van het bepalen van de kennisbehoefte, plannen van kennisontwikkeling en integrale ontwikkeling van mens, organisatie en ICT;
• inrichten en borgen van kwaliteitsmanagement;
• leidinggeven aan proces van periodieke check op kwaliteit van processen en producten, met in begrip van externe (wetenschappelijke) visitaties of audits.

Aanbod

Geonovum volgt de cao voor Rijksambtenaren en biedt daarnaast ook prima aanvullende arbeidsvoorwaarden aan. De functie van adjunct-directeur wordt gewaardeerd in functieschaal 14.

Inlichtingen

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Patrick Beterams, senior consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij Inge Kuipers, projectassistente. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 033 – 4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatie

U wordt verzocht te reageren voor zondag 24 november 2019.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl).
Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via ‘direct solliciteren’. U kunt hier een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging.

U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. drs. Patrick Beterams, onder vermelding van het vacaturenummer 7015.


PLANNING PROCEDURE
Op maandag 2 december presenteert PublicSpirit de sollicitaties van de geselecteerde
kandidaten aan Geonovum.

De 1e ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op vrijdag 6 december aanstaande.
De datum voor de 2e ronde selectiegesprekken wordt nader bekend gemaakt.

Het streven is dat de procedure is afgerond voor januari 2020.

Direct solliciteren

Persoonsgegevens

Man Vrouw
PDF, DOC, DOCX 8M
8M
Toevoegen

Contactgegevens

Prive Werk
Toevoegen

Adresgegevens

PublicSpirit