Lid Wetenschappelijke Klimaatraad

WKR, Den Haag, Zuid-Holland
Voor de Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) zoeken wij een raadslid met economische achtergrond. U kunt reageren tot en met zondag 21 juli 2024 (ref.nr. 8373).

De Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) adviseert regering en parlement over de ontwikkeling van een klimaatneutrale en klimaatbestendige samenleving, op basis van brede wetenschappelijke inzichten en met oog voor andere maatschappelijke opgaven

De vacature in één oogopslag

Kennisgebieden
De WKR stelt zich ten doel om interdisciplinair, vanuit een brede kennisbasis te adviseren. De leden van de WKR dekken gezamenlijk een breed spectrum aan relevante disciplines af
De kennisgebieden die momenteel vertegenwoordigd zijn: klimaat, energie, ecologie, maatschappij, bestuur, gedrag, adaptatie, transitie en ethiek
Er is ruimte voor een raadslid op het kennisgebied economie
De raadsleden zijn ook in staat op politiek-bestuurlijk en strategisch niveau te denken en acteren
Wij streven naar een WKR die inclusief is. Een adviesraad die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van diversiteit van de leden inzet voor het goed functioneren van de WKR en het geven van kwalitatief hoogwaardig advies
De raad wordt ondersteund door een stafbureau
Het profiel
De WKR zoekt een raadslid op het kennisgebied ‘economie’ (0,1 fte)
Wij zoeken een kandidaat met een aantoonbaar onafhankelijk en sterk wetenschappelijk profiel op dit kennisgebied
De ideale kandidaat:
Heeft een stevige wetenschappelijke achtergrond op het gebied van de economie met een track record op beleidseconomie
Is onafhankelijk, samenwerkingsgericht, nieuwsgierig en heeft een brede blik
Is in staat met verschillende wetenschappelijke disciplines samen te werken en is gericht op kruisbestuiving en interactie tussen de disciplines
Heeft inzicht in de politiek-bestuurlijke omgeving van de Wetenschappelijke Klimaatraad
Heeft de capaciteit de complexiteit van het maatschappelijk probleem te doorgronden, de verbinding te maken met de samenleving en het wetenschappelijk beleidsadvies goed over te brengen
Selectiecriteria
Ieder lid van de WKR moet aan de volgende eisen voldoen:
PhD op een relevant kennisgebied
Gezaghebbend op haar/zijn vakgebied
Goede beheersing van de Nederlandse taal
Flexibel in haar/zijn tijd(besteding)
Teamspeler, gericht op samenwerking binnen de raad en met het stafbureau
Stimulerende persoonlijkheid
Planning
Voorselectiegesprekken in week 30-31
Presentatie kandidaten : week 32
Selectiegesprekken in Den Haag in week 35, maandag 26 augustus
Referentieonderzoek : week 35
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren