Huurderscommissaris

Stichting Arcade Mensen en Wonen, Naaldwijk, Zuid-Holland
Voor Stichting Arcade Mensen en Wonen zoeken wij een Lid Raad van Commissarissen (op voordracht van de huurdersvereniging) met kennis van de regio, een duidelijke visie op huurdersparticipatie en een breed maatschappelijk netwerk. De reactietermijn is gesloten; je kunt niet meer reageren.

Wij bieden een fijn, veilig, duurzaam en betaalbaar thuis. Waar nodig zorgen wij – samen met onze netwerkpartners – voor passende ondersteuning.

De vacature in één oogopslag

Arcade Mensen en Wonen
Ruim 10.000 verhuureenheden
In Westland en Den Haag
Circa 70 medewerkers
Vol ambitie en lef
Een ondernemende, pragmatische en brede kijk op de volkshuisvestelijke opgave
Veel aandacht voor het duurzaam huisvesten in leefbare buurten en wijken
Raad van Commissarissen
5 leden
Elke commissaris is in staat de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Verder beschikt iedere individuele commissaris over een specifieke deskundigheid
De RvC vormt een multidisciplinair team en de leden zijn complementair aan elkaar
De RvC is te typeren als: ongedwongen, open, alert en samenwerkings- en omgevingsgericht
Specifiek profiel
Duidelijke visie op huurdersparticipatie
Zichtbaar, benaderbaar, inspireert en denkt creatief mee
Kennis van de regio
Bekend met de politiek
Kennis van en ervaring met bestuurlijke en besluitvormingsprocessen
Globale planning procedure
Reageren t/m 13 januari
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 3-4
Bespreken sollicitaties met Arcade: do. 25 januari
1e Selectieronde: wo. 7 februari, 09.00-13.30u
2e Selectieronde: ma. 12 februari, middag OF di. 13 februari, ochtend
Start nieuw lid RvC: z.s.m.
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren