Voorzitter landelijk Bestuur

VVN, Amersfoort
Voor onze opdrachtgever Veilig Verkeer Nederland (VVN) zoeken wij een voorzitter landelijk bestuur, iemand met hart voor veilig verkeer, een ervaren bestuurder die vanuit visie en leiderschap verbindt. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Iedereen veilig over straat

De vacature in één oogopslag

Vereniging en werkorganisatie
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En zo een bijdrage te leveren aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat
VVN zet de komende jaren vooral in op het vergroten van impact en op het vragen van meer aandacht voor verkeersveiligheid. Onder meer door scherper te kiezen voor doelgroepen en verkeersveiligheidsthema’s waar het meeste effect te behalen is en innovatief kanalen en campagnes in te zetten waarmee een massaal bereik onder het Nederlandse publiek wordt gegenereerd
VVN, opgericht in 1932, is een vereniging, met een landelijk bestuur, een werkorganisatie met circa 90 betrokken medewerkers in Amersfoort die wordt aangestuurd door een directeur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier regio- bestuursleden.
De functie
Als voorzitter van het landelijk bestuur vervult u een zichtbare, verbindende rol in het bestuur, naar de vereniging, de werkorganisatie en strategische partners
Samen met uw medebestuursleden geeft u vanuit visie richting aan de opgaven die VVN zich ten doel stelt. Nu en in de toekomst. Verder bent u het eerste aanspreekpunt voor de directeur van de werkorganisatie
Profiel
VVN zoekt een voorzitter met hart voor veilig verkeer, een ervaren bestuurder die vanuit visie en leiderschap verbindt
U weet zich op bestuurlijk en politiek topniveau makkelijk te bewegen en te presenteren. U hebt een goed beeld van maatschappelijke ontwikkelingen, bent aanwezig en een vaardige, representatieve communicator en daarmee een belangenbehartiger met statuur die vertrouwen wekt
In het kort: ervaren verbinder tussen mensen en belangen, bewezen strategische kwaliteiten, breed maatschappelijk verbonden, samenwerken, overtuigen en zichtbaar zijn
Meer informatie en planning
Voorselectiegesprekken in week 49-50
Selectiegesprekken bij VVN, week 2, 2024: woensdag 10 januari tussen 13.00 en 17.30 uur
Voordracht aan de ALV voor benoeming : april 2024
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miriam Oosterwijk, 033 4459050
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren