Lid Raad van Toezicht

ProDemos, Den Haag, Zuid-Holland
ProDemos zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht die intrinsiek overtuigd is van de waarde van verschillen en van een inclusieve cultuur. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

De vacature in één oogopslag

ProDemos
‘Huis voor democratie en rechtsstaat’
Werkt samen met gemeenten, waterschappen, provincies, rechtbanken, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties
Biedt politieke excursies, gastlessen, rollenspelen, lesmateriaal
Doet onderzoek
Heeft meerdere stemhulpen in verkiezingstijd
Raad van Toezicht van 6 leden inclusief voorzitter
Governance Code Cultuur
Algemeen profiel
Affiniteit met democratie en rechtsstaat
Ervaring en netwerk in het openbaar bestuur en/of onderwijs, musea, media
Waar mogelijk aansluiting met de jongere generaties
Specifiek profiel
Ervaring journalistiek, media en cultuur
Overtuigd van de waarde van verschillen en van een inclusieve cultuur
Tevens lid van de auditcommissie
Planning procedure
Reactietermijn t/m 2 december 2023
Presentatie alle sollicitaties aan ProDemos: di. 5 december
Selectieronde: do.14 december, ochtend
Benoeming: januari 2024
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren