Lid Adviescollege Veiligheid Groningen

ACVG, Den Haag
Voor onze opdrachtgever het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) zoeken wij een lid, iemand met een achtergrond in de zorg en gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen in Groningen. U kunt reageren tot en met zondag 17 december aanstaande (ref.nr. 8241).

Hart voor een veilig Groningen

De vacature in één oogopslag

Waarom een Adviescollege Veiligheid Groningen?
Om te bepalen of en hoe huizen in het aardbevingsgebied in Groningen versterkt moeten worden, zijn er regels en normen nodig. Om de overheid hierover te adviseren zijn deskundigen bij elkaar gebracht in het Adviescollege Veiligheid Groningen (hierna: ACVG)
Het college adviseert de verantwoordelijke bewindspersoon sinds 2019 over de te gebruiken kaders, de richtlijnen, de methoden en de modellen voor de constructieve veiligheid van gebouwen in Groningen
Dit doet het ACVG op basis van onafhankelijkheid en (technische) expertise. Daarmee speelt het ACVG een belangrijke rol in de versterkingsoperatie en kan iedereen aan de slag om de inwoners van Groningen veilig te laten wonen!
Over het ACVG
Het permanente adviescollege zal bestaan uit 5 leden. De (drie) leden van het tijdelijke adviescollege zijn inmiddels benoemd in het nieuwe permanente adviescollege en voor een vierde lid loopt nu de selectie. Het ACVG zoekt ook een vijfde lid, dat de bredere context (welzijn en welbevinden) behartigt
Het adviescollege bestaat uit personen, die kennis en gevoel hebben voor maatschappelijke verhoudingen en elkaar aanvullen qua expertise
De adviezen van het ACVG gaan over de veiligheid van mensen en gebouwen in de aardbevingsgemeenten in Groningen en de te hanteren kaders en normen daarvoor
Alle leden van het ACVG hebben hun (eigen) rol; in een multidisciplinair team proberen de leden adviezen te formuleren die de mensen in Groningen voldoende veiligheid brengen. U beoordeelt als collegelid of de adviezen technisch-inhoudelijk juist en relevant zijn, maar ook of ze inpasbaar zijn binnen het brede speelveld in Groningen
Highlights uit het profiel
Voor deze vacature zoeken wij een lid dat zich vooral zal richten op het maatschappelijke perspectief op constructieve veiligheid: het welzijn en welbevinden van de Groningers
Idealiter heeft dit lid een (sociaal, medisch, of psychologische) achtergrond, bijvoorbeeld in de zorg, en gevoel voor de maatschappelijke verhoudingen in Groningen
Deze kandidaat hoeft geen ervaring te hebben op bouwkundig of constructief vlak, maar heeft hier wel gevoel voor of affiniteit mee
Iemand met ruime ervaring en vakinhoudelijke kennis in de gezondheidszorg of maatschappelijk welzijn en communicatief sterk
Er wordt op grond van de Kaderwet Adviescolleges bij benoeming gestreefd naar een divers en inclusief adviescollege. Gelet op de huidige samenstelling van het ACVG worden vrouwen met nadruk uitgenodigd om te solliciteren
Planning
Voorselectiegesprekken in week 51
Shortlist presentatie in week 2
Selectiegesprekken bij het ACVG in week 3
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) en referentiecheck maakt deel uit van de procedure
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren