Ongebonden lid raad van commissarissen

Coöperatie Dimpact, Enschede, Overijssel
De raad van commissarissen van Dimpact zoekt per 1 januari 2024 een ongebonden lid met ICT-ervaring, kennis van digitale transformatie en interesse in toekomstige innovatieve nieuwe producten, diensten en businessmodellen. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samen goed voor elkaar met Dimpact

De vacature in één oogopslag

Dimpact in het kort
Coöperatie
Opereert in het hart van 40 gemeenten
Gezamenlijk dienstverlening organiseren, collectief belangen behartigen en inkopen/ aanbesteden van ICT-diensten/producten
Speler in nieuwe ontwikkelingen zoals ‘Common Ground’ en “Samen organiseren”
In de markt organiseren van innovaties en vernieuwingen
Raad van commissarissen
Betrokken, affiniteit met de veranderopgave op ICT-gebied
De RvC maakt deel uit van een netwerk van maatschappelijke contacten
Blik naar buiten gericht
Drie commissies ingesteld: audit-, kwaliteits- en remuneratie- commissie
6 leden (4 gebonden en 2 ongebonden)
Algemeen profiel
De leden vormen gezamenlijk een multidisciplinair team en zijn complementair aan elkaar
De leden kunnen afstand nemen van details en het gehele veld overzien
Intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het publieke domein
Voldoende tijd beschikbaar
Onafhankelijk en kritisch kunnen opereren
Goede onderlinge vertrouwensrelatie
Specifiek profiel
Ongebonden lid
Deelnemen in de kwaliteitscommissie
Kennis van digitale transformatie
Ervaring met veranderende businessmodellen en verandermanagement
Ervaring met complexe publiek-private samenwerkingsverbanden
Interesse in toekomstige innovatieve nieuwe producten, diensten en businessmodellen
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren