Manager met aandachtsgebied Sociaal Domein en Dienstverlening

Rhenen, provincie Utrecht
Voor onze opdrachtgever gemeente Rhenen zoeken wij een Manager met aandachtsgebied Sociaal Domein en Dienstverlening. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Kleine gemeente met grote mogelijkheden

De vacature in één oogopslag

Organisatie
Met 20.000 inwoners is Rhenen met recht een kleine gemeente en niet zonder reden ook een trotse gemeente, die erin slaagt succesvol tegemoet te komen aan de verwachtingen die haar inwoners hebben
Rhenen maakt deel uit van Food Valley, een samenwerkings-verband van acht gemeenten met een omvang van 350.000 inwoners waarin op tal van terreinen intensief wordt samen-gewerkt
In 2019 was Rhenen de beste werkgever van alle lokale over-heden in het jaarlijkse onderzoek van Effectory. En niet voor niets, want je krijgt hier alle ruimte om je talenten te gebruiken
Om adequaat op alle maatschappelijke vraagstukken te kunnen inspelen, is een moderne en toekomstbestendige organisatie nodig. De basis daarvoor is gelegd in de Rhenense Organisatie-visie 2027
De functie
Het IMT bestaat uit de gemeentesecretaris en drie managers, waarbij wordt uitgegaan van dienend leiderschap. De managers ondersteunen en stimuleren de teams in hun ontwikkeling richting zelforganisatie en de inzet op talent. Zij zijn onderdeel van het IMT en gezamenlijk verantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling.
Wegens het vertrek van onze collega ontstaat er een vacature van manager met aandachtsgebied Sociaal Domein en Dienstverlening in het IMT van de gemeente Rhenen. Hij/zij zal ook de rol van loco-gemeentesecretaris gaan vervullen
Sociaal Domein en Dienstverlening bestaat uit 42,59 fte/circa 60 collega’s verdeeld over 5 teams: Klanten Contact Centrum (KCC): 4 medewerkers, Inwonerszaken: 7 medewerkers en daarnaast 7 Babsen, Leefbaarheid: 13 medewerkers, Jeugdteam: 15 medewerkers, Sociaal Team: 14 medewerkers
Highlights uit het profiel
We zoeken een inspirerende manager met een duidelijke visie en een coachende stijl
Je bent ervaren in het ontwikkelen van teams richting zelforganisatie
Je geeft vertrouwen en creëert een verbeterklimaat, maar je bent ook resultaatgericht wanneer je je teams uitdaagt om met concrete doelstellingen te komen
Je hebt ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en je onderschrijft volledig onze kernwaarden en draagt deze actief en met overtuiging uit
Je bent niet zozeer van de inhoud van het sociaal domein of dienstverlening, maar vooral van de ontwikkeling van de teams en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Dat laat onverlet dat kennis van en ervaring in het Sociaal Domein een pre is
Centraal in jouw manier van leidinggeven staat oprechte aandacht voor mensen: je bent nieuwsgierig, open en benaderbaar
Planning
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 46-47
Presentatie kandidaten (shortlist): week 48
1e en 2e selectieronde bij gemeente Rhenen: week 50
Ontwikkelassessment: week 51
Benoeming: zo spoedig mogelijk
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren