Lid Raad van Commissarissen, met financieel profiel

WOV, Oostzaan, Noord-Holland
Voor onze opdrachtgever Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel. De reactietermijn is verstreken.

Eigentijdse en betaalbare sociale huisvesting in Oostzaan

De vacature in één oogopslag

Organisatie
De Woningbouwvereniging Oostzaanse Volkshuisvesting (WOV) is een zelfstandige woningbouwvereniging, opgericht op 9 november 1918, met ruim duizend woningen in de gemeente Oostzaan. Oostzaan is een plattelandsgemeente onder de rook van Amsterdam
WOV ziet het als haar taak om mensen die niet kunnen voorzien in hun eigen huisvesting eigentijdse, betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting in Oostzaan te bieden. WOV heeft een bestuur dat bestaat uit drie personen en verantwoording aflegt aan de uit drie personen bestaande Raad van Commissarissen (RvC en aan de vereniging via de Algemene Ledenvergadering (ALV)
De compacte werkorganisatie van WOV omvat technisch beheer en projecten, verhuur- en bewonerszaken en financiële zaken. Hier werken een klein aantal mensen. De belangen van de huurders worden actief behartigd door de Huurdersvereniging Oostzaan (HVO)
Verder kent WOV een Adviesraad, deze behartigt de belangen van de leden van de vereniging. WOV onderschrijft de Governancecode Woningcorporaties 2022 en is lid van Aedes
De Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) houdt primair toezicht. Daarnaast heeft de RvC advies- en goedkeuringsbevoegdheden en is werkgever van het bestuur
Binnen de woningcorporatie zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het volkshuisvestelijk belang, het bewonersbelang en het bedrijfsbelang
De afweging tussen deze belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de RvC. De RvC kan, naast deze minimum bevoegdheden, gevraagd en ongevraagd het bestuur adviseren
De RvC van WOV bestaat uit drie personen, waarvan één op voordracht van de huurders. Commissarissen worden benoemd door de RvC, met een zwaarwegend advies van de adviesraad.
Highlights uit het profiel
Voor deze vacature zoeken wij een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met een bedrijfseconomische / financiële achtergrond
Je dient te beschikken over:
- aantoonbare kennis op het gebied van en vraagstukken betreffende financiële continuïteit van een onderneming, het opstellen van jaarstukken, budgetten etc., inzicht in fiscale aangelegenheden
- ervaring met de diverse overige aspecten van bedrijfsvoering, zoals juridische zaken
- oog en hart voor de verenigingsstructuur, de participatie van de leden en de belangen van de huurders, gevoel hebben voor ‘kleinschaligheid’ van de vereniging, de organisatie en de omgeving waarin de WOV opereert
- een duidelijk beeld van volkshuisvesting, “verenigingservaring” en ervaring als toezichthouder van een maatschappelijke organisatie vormen een pré
- iemand die op positieve wijze wil werken aan het toekomstgericht verder bouwen aan de vereniging, de organisatie en de positie van WOV
Meer informatie en planning
Reageren vóór maandag 6 november 2023
Voorselectiegesprekken in week 45-46
Selectiegesprekken bij WOV in week 49, maandag 4 december van 13.30 - 17.30 uur
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren