Lid Raad van Commissarissen

De Kernen, Hedel, Gelderland
Voor Woonstichting De Kernen met 5.200 sociale huurwoningen in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard, zijn wij op zoek naar een Lid Raad van Commissarissen (sociaal-maatschappelijk profiel) tevens voorzitter van de remuneratiecommissie. De reactietermijn is verstreken, u kunt niet meer reageren.

Zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen.

De vacature in één oogopslag

De organisatie in het kort
5.200 sociale huurwoningen in 38 dorpen
Onze maatschappelijke opgave: zorgen voor goed wonen en leven voor mensen die dat niet zelfstandig kunnen
Organiseren vanuit de netwerkgedachte
Ruimte voor mensen
Profiel in het kort
Betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wonen-zorg-welzijn
Betrokkenheid bij het werkgebied en kennis lokale verhoudingen
Affiniteit met HR en werkgeversrol i.v.m. rol voorzitter remuneratiecommissie
Visie op volkshuisvesting en rol corporatie in sociaal maatschappelijke ontwikkelingen
Geen belangenverstrengeling met De Kernen
Planning
Reageren tot 20 november 2023
Voorselectiegesprekken: eind november
Bespreking shortlist: medio december
Selectiegesprekken: tweede helft van januari 2024
Aw-procedure en benoeming aansluitend
Meer informatie
Jetske Goudsmit (inhoudelijk)
Sandy van Soest (procedure en planning)
033 - 445 90 50
info@publicspirit.nl
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren