Lid Raad van Toezicht, profiel Publiek-bestuurlijk

Riwis, Apeldoorn, Gelderland
Met het aanstaande vertrek van twee leden van de Raad van Toezicht na het bereiken van hun maximale termijn, zoekt Riwis Zorg & Welzijn twee nieuwe leden, waaronder een lid met een publiek-bestuurlijk profiel. Eén van de twee leden zal de voorzittersrol in de auditcommissie gaan invullen. U kunt reageren tot en met zaterdag 7 oktober a.s. (ref.nr. 8041).

Wij bieden vertrouwde deskundige zorg in nieuwe vormen; wij zijn de zorgorganisatie waar mensen willen werken; en wij groeien naar de juiste schaal.

De vacature in één oogopslag

Riwis in het kort
Ondersteunt mensen met psychische, sociaal-maatschappelijke of lichamelijke hulpvragen, opdat zij zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven
Werkt op basis van gelijkwaardigheid
”Geloof in eigen kunnen” is sinds jaar en dag verankerd in het hart van deze organisatie
Onze 700 medewerkers, 240 vrijwilligers en 33 stagiaires begeleiden en verzorgen de 1.320 cliënten met psychische, sociaal-maatschappelijke hulpvragen en de 350 cliënten in de ouderen- en thuiszorg
Raad van Toezicht algemeen
Vijf leden
Werken vanuit vertrouwen
Proactief en constructief
Open dialoog
Onderzoekende houding
Kritische frisse open blik
Vernieuwd toezichthouderschap
Ruimte voor reflectie
Publiek-bestuurlijk profiel
Ruime kennis van en visie op de transitieprocessen in het politiek/sociaal domein en de gemeentelijke context waarbinnen deze zich voltrekken
Ervaring met complexe samenwerkingsverbanden
In staat om een bijdrage te leveren aan strategische vraagstukken over sociale innovatie
Strategische blik en ervaring met nieuwe vormen van organiseren, organisatieverandering en medezeggenschap
Planning procedure
Reactietermijn t/m 7 oktober 2023
Voorselectiegesprekken: week 41-43
Bespreken sollicitanten: wo. 1 november
1e Selectieronde: ma. 6 november, 13-18u
2e Selectieronde: wo. 15 november, 10-16u
Voordracht benoeming: do. 6 december
Start nieuwe leden: 1 januari 2024
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren