Lid Raad van Toezicht

De Tussenvoorziening, Utrecht
De Tussenvoorziening zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht met ervaring en kennis van huisvestingsvraagstukken. De kandidaat wordt benoemd op voordracht van de ondernemingsraad. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De Tussenvoorziening komt in actie voor mensen die het in hun eentje niet redden

De vacature in één oogopslag

De Tussenvoorziening
Al 25 jaar hulp aan en sterker maken van mensen die dakloos zijn, schulden hebben of een steuntje in de rug kunnen gebruiken
Jaarlijks hulp aan ruim 1.500 mensen
450 betaalde krachten en 400 vrijwilligers regio Utrecht
Tweehoofdig bestuur
Vijf leden RvT
Kernwaarden: ondernemend, innovatief, mensgericht en krachtgericht
Highlights functieprofiel
Ervaren toezichthouder op strategisch niveau
Kennis en ervaring op het gebied van huisvestings-vraagstukken
Ervaring met werken in een complexe omgeving en om kunnen gaan met veranderingen
Betrokkenheid bij een dynamische organisatie met vrijwilligers en betaalde medewerkers
Sterke affiniteit met het sociaal maatschappelijk veld
Planning procedure
Reactietermijn: t/m zo. 1 oktober
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 40-42
Presentatie sollicitaties kandidaten: di. 24 oktober
2 Selectierondes: week 45-47
Benoeming: voor 1 december
Contact
PublicSpirit
drs. Brenda Kamps, senior consultant
033 - 445 90 50
info@publicspirit.nl
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren