Ethicus

Beoordelingscommissie LZA/LP, landelijk
De Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZA/LP) zoekt plaatsvervangend ethicus. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De ministers van VWS en V&J hebben gelijktijdig de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen ingesteld. De commissie toetst achteraf of een melding van LZA of LP zorgvuldig en conform de criteria is verlopen.

De vacature in één oogopslag

LZA/LP
Nederland kent de Regeling beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZA/LP). Deze regeling geeft artsen de mogelijkheid om uitzichtloos en (te voorzien) ondraaglijk lijden bij een ongeborene of pasgeborene te kunnen beëindigen. De beoordelingscommissie LZA/LP toetst achteraf of de arts zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen.
Beoordelingscommissie
1 jurist/voorzitter
1 ethicus
4 artsen
Ieder lid heeft een plaatsvervanger
Commissie wordt ondersteund door een secretaris
Profiel Ethicus
Relevante academische opleiding
Aantoonbare kennis van ethiek en ervaring in ethiekbeoefening in de gezondheidszorg
deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken
Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling
Overtuigingskracht
Constructief samenwerken in teamverband
Globale planning procedure
Reactietermijn: t/m 17 september 2023
Presentatie reacties aan LZA/LP: di. 26 september
Selectiegesprekken met LZA/LP: do. 9 november
Voordracht benoeming aan ministers van J&V en VWS
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren