Ethici

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, landelijk
Wegens uitbreiding zoeken de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) nieuwe commissieleden, waaronder leden die deskundig zijn op het gebied van ethische- of zingevingvraagstukken. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De ministers van VWS en V&J hebben gelijktijdig de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging bij pasgeborenen ingesteld. De commissie toetst achteraf of een melding van LZA of LP zorgvuldig en conform de criteria is verlopen.

De vacature in één oogopslag

RTE
5 onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in Nederland
RTE hebben een wettelijke basis
In 2022 ruim 7.800 euthanasie-meldingen getoetst
Een commissie bestaat uit een (steeds wisselend samengesteld) team van 3 leden: een jurist/voorzitter, een arts en een ethicus. Uitgangspunt is dat een commissie voor iedere discipline drie commissieleden heeft.
Uitbreiding aantal leden van 9 naar 10 per RTE
Algemeen profiel RTE-leden
Overtuigingskracht
Constructief samenwerken in teamverband
Werkdrukbestendigheid
Zakelijke benadering van de casuïstiek
Eigen opvattingen niet laten overheersen
Efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances
Profiel Ethicus
Relevante academische opleiding
Aantoonbare kennis van ethiek en ervaring in ethiekbeoefening in de gezondheidszorg
Deskundig op het terrein van ethische of zingevingvraagstukken
Bekendheid met de praktijk van de gezondheidszorg en het recht strekt tot aanbeveling
Werkzaam zijn als wetenschapper is een pre
Planning procedure
Reactietermijn: t/m 10 september 2023
Presentatie reacties aan RTE: ma. 18 september
Selectiegesprekken mer RTE: do. 5 oktober + ma. 9 oktober
Voordracht benoeming aan ministers van J&V en VWS
Download het volledige functieprofiel en de informatiebrochure voor meer informatie.

Direct solliciteren