Arts-lid

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, landelijk
Wegens uitbreiding zoeken de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) nieuwe commissieleden, waaronder een arts-lid. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

De RTE toetsen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (WTL, ook wel: euthanasiewet).

De vacature in één oogopslag

RTE
5 onafhankelijke Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) in Nederland
RTE hebben een wettelijke basis
In 2022 ruim 7.800 euthanasie-meldingen getoetst
Een commissie bestaat uit een (steeds wisselend samengesteld) team van 3 leden: een jurist/voorzitter, een arts en een ethicus. Uitgangspunt is dat een commissie voor iedere discipline drie commissieleden heeft.
Uitbreiding aantal leden van 9 naar 10 per RTE
Algemeen profiel RTE-leden
Overtuigingskracht
Constructief samenwerken in teamverband
Werkdrukbestendigheid
Zakelijke benadering van de casuïstiek
Eigen opvattingen niet laten overheersen
Efficiënt kunnen vergaderen en oog hebben voor nuances
Profiel Arts-lid
Meer dan vijf jaar medische praktijkervaring
BIG-geregistreerd voor periode lidmaatschap RTE
Bekend met de euthanasiepraktijk en de wet- en regelgeving op dit terrein
Op de hoogte van ontwikkelingen op het terrein van palliatieve zorg
kennis van en ervaring op het gebied van psychiatrie, dementie en ouderengeneeskunde en/of ervaring als SCEN-arts strekt tot aanbeveling
Planning procedure
Reactietermijn: t/m 10 september 2023
Presentatie reacties aan RTE: ma. 18 september
Selectiegesprekken mer RTE: do. 5 oktober + ma. 9 oktober
Voordracht benoeming aan ministers van J&V en VWS
Download het volledige functieprofiel en de informatiebrochure voor meer informatie.

Direct solliciteren