Traineeship Aankomend Toezichthouders 2024

PublicSpirit
PublicSpirit leidt toezichthoudend talent op en levert daarmee een bijdrage aan het professionaliseren en vernieuwen van het interne toezicht binnen het publieke domein. In januari 2024 gaat weer een traineeship van start.

De samenleving is gebaat bij goed bestuur en toezicht in zowel private als (semi)publieke organisaties. Bij goed bestuur en toezicht draait het om persoonlijk leiderschap; PublicSpirit maakt zich daar sterk voor.

Ambitie, maar nog onervaren als toezichthouder?
Maatschappelijk betrokken
Expertise en de drive om op een andere manier bij te dragen aan organisaties
Zichtbaar, aanspreekbaar, transparant en proactief
Het tonen van leiderschap, het nemen van verantwoordelijkheid en kennis hebben van bredere thema’s als duurzaamheid, digitalisering, innovatie en waardecreatie
Algemene criteria
Ervaring in een functie(s) op strategisch niveau in een (maatschappelijke) organisatie
Vermogen om de toezichthoudende rol en klankbordrol in teamverband uit te kunnen oefenen
Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
Globale planning
Reageren t/m 16 augustus 2023
Voorselectiegesprekken met PublicSpirit: week 33 – 34 - 35
Besluit deelname trainees: september 2023
Start traineeship: januari 2024
Meer informatie
Carine Leemereise en Brenda Kamps (inhoudelijk)
Audrey Valentijn (procedure en planning)
033 - 445 90 50
info@publicspirit.nl
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren