Lid Raad van Commissarissen met financieel profiel, op voordracht van de huurders

DUWO, Delft, Zuid-Holland
Voor DUWO, specialist in studentenhuisvesting, zoeken wij een lid Raad van Commissarissen met financieel profiel, op voordracht van de huurders. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

DUWO wil studenten de beste tijd van hun leven bieden. Zij zorgt voor voldoende betaalbare kamers en woningen in Nederland. DUWO biedt duurzame en innovatieve producten en diensten aan en legt transparant verantwoording af.

De vacature in één oogopslag

Organisatie
Marktleider studentenhuisvesting in Nederland
DUWO verhuurt ongeveer 34.000 woningen in de regio’s Amsterdam, Delft, Den Haag, Leiden en Midden-Nederland
DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit. De beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden
DUWO heeft vier vestigingen (Amsterdam, Den Haag, Leiden en Delft) en een overkoepelende centrale organisatie (Delft)
DUWO wordt aangestuurd door een tweehoofdig bestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de uit zes personen bestaande Raad van Commissarissen
De voor DUWO belangrijkste onderwijsinstellingen en de studentenvakbonden hebben in de Adviesraad Studentenhuis-vesting een stem in de voorbereiding van het DUWO-beleid
Bewoners zijn vertegenwoordigd via bewonersorganisaties, -commissies en huurdersorganisaties. Verder heeft DUWO in haar panden studentenbeheerders en nestoren
De huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties van DUWO hebben als doel om de belangen, m.n. op strategisch niveau, van de huurders te behartigen voor een specifieke locatie
Dit doen zij, conform de Woning- en Overlegwet, door hun recht op instemming of advies over beleidskeuzes van DUWO uit te oefenen en zijn uiteraard nauw betrokken bij deze procedure
De huurderorganisaties zijn: WijWonen (Delft), BRES (Leiden), VBU (Uilenstede), Duwoners (Amsterdam) en De Eerste Kamer (Den Haag)
Functie en profiel
Door het tussentijdse vertrek in verband met een loopbaanstap van één van de RvC-leden – benoemd op voordracht van de huurders - zoekt de RvC van DUWO een verbindende nieuwe huurderscommissaris met een bedrijfseconomisch profiel
Iemand met een helicopterview die het studentenperspectief en het huurdersbelang onderschrijft en begrijpt in alle facetten
U beschikt hierbij naast een stevige financieel/economische achtergrond op academisch niveau ook over werkervaring op strategisch niveau. U bent bekend met risicomanagement
Verder beschikt u over voldoende kennis en ervaring om investeringsvoorstellen en -beslissingen, treasurybeleid en financieringsarrangementen te beoordelen
Pro-actief in de communicatie en verbinding met de huurdersorganisaties
Ervaring met toezicht is niet vereist
Planning
Voorselectiegesprekken in week 31-32
Shortlist presentatie in week 33, woensdag 16 augustus
1e ronde selectiegesprekken in week 34, vrijdag 25 augustus van 11.30 - 17.00 uur
2e ronde selectiegesprekken in week 35, woensdag 30 augustus van 13.00 - 17.30 uur
Klikgesprek bestuur in week 36
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) en toetsing door de Autoriteit woningcorporaties (Aw) maakt deel uit van de procedure
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren