Coördinator onderzoek

Huis voor Klokkenluiders, Den Haag, Zuid-Holland
Voor het Huis voor Klokkenluiders zoeken wij een Coördinator onderzoek: een teamcaptain die echt het verschil kan maken bij het begeleiden van hoog opgeleide professionals en het coördineren van complexe werkzaamheden. Je kunt reageren tot en met zondag 18 juni aanstaande (ref.nr. 8024).

Het Huis voor Klokkenluiders is een jonge organisatie die aan een integere samenleving bijdraagt via advies en onderzoek

De vacature in één oogopslag

De Functie
Misstanden op de werkvloer, de media staan er vol mee. Denk aan het niet nakomen van bijvoorbeeld belangrijke veiligheidseisen, het wegsluizen van belastinggelden of het niet ingrijpen door het management bij grensoverschrijdend gedrag en een angstcultuur met ernstige gevolgen
Dit zijn enkele voorbeelden van vermeende misstanden waar de onderzoekers bij het Huis voor Klokkenluiders (het Huis) onderzoek naar doen en waar jij als coördinator sturing aan geeft
Een bijzondere baan waarin je met het team bijdraagt aan een veilig en integer werkklimaat binnen organisaties
Uniek in Nederland is dat het Huis en specifiek jouw afdeling ook onderzoek verricht naar benadeling van de melder nadat deze een (mogelijke) misstand heeft gemeld
Hoe ga je te werk?
Als coördinator ben je verantwoordelijk voor het team Onderzoek. Dit team bestaat op dit moment uit 4 onderzoekers (toenemend naar 6-8), een ondersteuner en verschillende externe onderzoekers
Je waarborgt de (inhoudelijke) integriteit en stuurt op het proces van de onderzoeken, de werkverdeling en de (externe) medewerkers
Bij onderzoeken heb je te maken met mensen die zich in complexe situaties bevinden. Het is van belang dat je daar goed mee om kunt gaan en ook stevig in je schoenen staat
Je beoordeelt als coördinator de onderzoeken inhoudelijk op kwaliteit voordat het naar de bestuurder Onderzoek gaat en onderhoudt op regelmatige basis contact met de bestuurder Onderzoek hierover
De nieuwe wet Bescherming Klokkenluiders vraagt veel van het Huis en van jou: je staat open voor verandering en kan meebewegen met de ontwikkelingen in het werk en de organisatie en zorgt dat de afdeling in staat blijft het werk te verrichten en mee te bewegen
Het Huis zoekt voor deze bijzondere functie een teamcaptain die echt het verschil kan maken bij het begeleiden van hoog opgeleide professionals, het coördineren van complexe werkzaamheden en samen met hen successen boekt en viert!
Het Huis
Het Huis is een relatief kleine professionele organisatie met drie bestuurders en een bureau (30 fte). De mensen werken op de afdelingen Advies, Onderzoek, Kennis & Preventie en Staf, allen onder leiding van een directeur
Het Huis is een jonge organisatie die aan een integere samenleving bijdraagt via advies en onderzoek:
- advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als melder aan de bel trekken
- advies aan organisaties over het inrichten van een veilige en integere meldcultuur, zodat misstanden voorkomen kunnen worden en door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken
- onderzoek naar misstanden of naar de behandeling van een klokkenluider, die geen nadeel mag ondervinden van zijn of haar melding van een misstand of inbreuk op EU-wetgeving
Planning
Reageren kan tot en met zondag 18 juni 2023
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 25-26
Shortlist presentatie : eind week 26
Selectiegesprekken bij het Huis : week 27-28
Optioneel assessment : week 29
Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure, evenals een referentieonderzoek en AIVD-screening
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren