Lid Raad van Toezicht

SWV Zoetermeer, Zoetermeer, Zuid-Holland
Voor Samenwerkingsverband Zoetermeer PO (2817) en VO (2807) zoeken wij een Lid Raad van Toezicht, profiel Bedrijfsvoering en Onderwijsfinanciën. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Passend onderwijs voor ieder kind

De vacature in één oogopslag

SWV Zoetermeer
Het SWV Zoetermeer PO en VO werkt samen met de schoolbesturen en ketenpartners aan passend onderwijs in Zoetermeer
Uiteindelijk gaat het om de juiste ondersteuning voor elke leerling
Het belang van de samenwerking met externe partijen zoals gemeenten en jeugdzorgpartners is groot
Raad van Toezicht
Governance-structuur: Bestuurder en Raad van Toezicht (5 leden)
3 commissies: Auditcommissie, Kwaliteitscommissie, Remuneratiecommissie
Circa 8 vergaderingen per jaar in Zoetermeer
Algemeen profiel RvT
Committeert zich aan de kernwaarden die horen bij intern toezicht
Kan op strategisch niveau opereren
Academisch denk- en werkniveau
Affiniteit met missie en visie van de organisatie
Voldoende tijd en energie voor uitvoering werkzaamheden
Bereid om zich te laten scholen in de kennis, kunde en vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van de rol als intern toezichthouder
Specifiek profiel Bedrijfsvoering en Onderwijsfinanciën
Kennis van / affiniteit met onderwijsfinanciën en bedrijfsvoering
Achtergrond in publiek gefinancierde instellingen is een pre
Vaardig in overleg met bestuurder, controller en accountant
In staat onafhankelijk en zorgvuldig te opereren
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren