Lid Raad van Commissarissen, profiel Governance

Woonpalet, Zeewolde, Flevoland
In verband met het aflopen van de benoemingstermijn van een van de RvC-leden zoekt Woonpalet een strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder met ervaring en specifieke deskundigheid op het terrein van governance. De reactietermijn is verstreken; je kunt niet meer reageren.

Ruimte voor iedereen

De vacature in één oogopslag

Woonpalet in het kort
2.000 woningen in Zeewolde
18 medewerkers
Jonge club in de jongste gemeente van Nederland
Lokaal zeer sterk geworteld
Kernwaarden: betrokken, betrouwbaar, slagvaardig
Organisatiecompetenties: inlevingsvermogen, integriteit, besluitvaardigheid
Profiel Raad van Commissarissen
Maatschappelijke belangstelling en ervaring
Kennis van strategische bestuurlijke besluitvormingsprocessen
Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Profiel Governance
Strategisch sterke, teamgerichte en verbindende toezichthouder
Ervaring in een rol RvC van een woningcorporatie
Wil graag kennis inzetten ter verhoging van de kwaliteit van de RvC als geheel
Globale planning procedure
Reageren t/m 24 mei
Voorselectiegesprekken: week 22-23
Bespreken cv’s met Woonpalet: do. 9 juni
Selectiegesprekken 1e ronde: ma. 19 juni, vanaf 13.00u
Selectiegesprekken 2e ronde: vr. 23 juni, ochtend
Voorgenomen benoeming: week 25
Aanvraag zienswijze: juli
Benoeming: september of oktober
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren