Penningmeester landelijk Bestuur

Veilig Verkeer Nederland, Amersfoort, Utrecht
In verband met het regulier aftreden van de huidige penningmeester zoeken wij voor het bestuur van Veilig Verkeer Nederland een kundige opvolger met verstand van cijfers op strategisch niveau en met gevoel voor verenigingsmensen. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

“Alle Nederlanders hebben een rol om verkeersveiligheid te verbeteren. Veilig Verkeer Nederland zit diep in de haarvaten van onze samenleving om dit te kunnen bereiken.” Martijn Dadema, voorzitter VVN

Veilig Verkeer Nederland

Verkeersveiligheid gaat iedereen aan; of je nu op de fiets zit of een vrachtwagen bestuurt, in het verkeer ben je verantwoordelijk voor je eigen handelen. Je hebt oog voor elkaar en houdt rekening met andere, soms meer kwetsbare, weggebruikers. Veilig Verkeer Nederland (VVN) is dé organisatie in Nederland, die zich bezighoudt met verkeersveiligheid. Bij veilig verkeer zijn veel factoren van invloed. Naast infrastructuur, regelgeving en handhaving, voorlichting en opleiding, is het van belang mensen aan te moedigen en toe te rusten zodat ze zich vrijwillig inzetten voor en een bijdrage leveren aan een duurzaam verkeersveiliger Nederland. En zo een bijdrage te leveren aan de missie van VVN: iedereen veilig over straat.

VVN wil als organisatie haar impact op het terrein van verkeersveiligheid vergroten. Hierin wil VVN meer impact op en aandacht voor verkeersveiligheid realiseren. Onder meer door scherper te kiezen voor doelgroepen en verkeersveiligheids-thema’s waar het meeste effect te behalen is en kanalen en campagnes in te zetten waarmee een massaal bereik onder het Nederlandse publiek wordt gegenereerd.

Meer informatie vindt u op www.vvn.nl.

Vereniging en werkorganisatie

VVN, opgericht in 1932, is een vereniging, met een landelijk bestuur en een werkorganisatie in Amersfoort dat wordt aangestuurd door een directeur. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier regio- bestuursleden. Deze vier bestuurders zijn verbonden aan een regio van Nederland en vormen de belangrijke verbinding tussen lokaal, regionaal en landelijk. Elke regio bestaat uit districten.

Het hart van VVN wordt gevormd door duizenden vrijwilligers. Zij zijn actief als bijvoorbeeld verkeersouders, verkeerskundig consulenten of campagneteamleden. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door VVN professionals.

De Verenigingsraad is het hoogste orgaan van VVN. De Verenigingsraad bestaat uit afgevaardigden uit de 12 districten. Daarnaast hebben expertleden zitting in de Verenigingsraad en is er een auditcommissie die de Verenigingsraad ondersteunt.

Klik hier voor het organogram van VVN.

Functie

De penningmeester levert vanuit het landelijk bestuur een belangrijke bijdrage aan het optimaal functioneren van de vereniging en de werkorganisatie. U bent in deze functie verantwoordelijk voor het algehele financiële beleid, uitvoering en verantwoording. Uiteraard in overleg en in samenwerking met de overige bestuursleden, auditcommissie en de directeur en controller van de werkorganisatie.

Hiernaast bent u als bestuurslid betrokken bij het vanuit visie en maatschappelijke betrokkenheid sturen van de vereniging en de werkorganisatie. Naast het bewaken van de continuïteit van de vereniging is concreet samenwerken aan het halveren van de verkeersslachtoffers in Nederland een belangrijke waarde.

Uw functie kent dus twee resultaatgebieden; het mede besturen van de vereniging en het bewaken van de financiële continuïteit van de vereniging / het beheren van de financiën, inclusief risicomanagement.

Meer specifiek algemeen bestuurlijk:

 • Voert overleg binnen het bestuur en is mede verantwoordelijk voor besluitvorming.
 • Vertegenwoordigt het bestuur bij externe partijen/ evenementen.
 • Onderhoudt relevante interne en externe contacten in afstemming met bestuur en directie.
 • Draagt zorg voor het intern delen van kennis en informatie.
 • Resultaat: alle partijen binnen de vereniging zijn op de hoogte van de genomen besluiten, zodanig dat de besluiten gedragen worden door de partijen en worden uitgevoerd.

Meer specifiek financiën:

 • Ontwikkelt normenkader ten aanzien van financieel beheer en bouwt deze verder uit.
 • Ontwikkelt risicomanagement en werkt dit uit binnen de vereniging.
 • Verbetert de planning en control-cyclus binnen de vereniging.
 • Legt namens het bestuur financiële verantwoording af aan de Verenigingsraad.
 • Fungeert als klankbord voor de beroepsorganisatie en met name voor de controller.
 • Voert samen met de directeur het gesprek met de accountants inzake de accountantsverklaring.
 • Is adviseur van de auditcommissie van de vereniging.

Alle bestuurders worden benoemd door de Verenigingsraad. De zittingstermijn is drie jaar met tweemaal een mogelijke verlenging met nog een periode van drie jaar.

In verband met het regulier aftreden van de huidige penningmeester zoekt het bestuur van VVN een kundige opvolger met verstand van cijfers op strategisch niveau en met gevoel voor verenigingsmensen.

Profiel

Voor deze functie is het relevant dat u bedrijfseconomisch goed onderlegt bent, echt verstand van financiën in breed perspectief hebt en begrijpt dat een grote landelijk opererende vereniging complex mensenwerk is.

Meer specifiek:

 • werkervaring als eindverantwoordelijke op het gebied van bedrijfsvoering/financiën van b.v. een onderneming of maatschappelijke organisatie;
 • aantoonbaar deskundig op het gebied van planning en control, financieel beleid, jaarplannen, verslaglegging, fiscale zaken, accountants overleg et cetera;
 • bij voorkeur ervaring als penningmeester of vergelijkbaar;
 • affiniteit met vrijwilligerswerk is noodzakelijk, bestuurservaring bij een vereniging vormt een pré;
 • communicatief vaardig, eigenstandig en duidelijk in presentatie;
 • besluitvaardig en uitvoeringsgericht, gewend om vanuit visie en breder perspectief te kijken, kunt mensen hier ook in meenemen, samenwerkingsgericht;
 • integer, betrouwbaar en consistent in handelen;
 • verder bent u een bewuste verkeersdeelnemer die de uitgangspunten van VVN van harte ondersteunt.

Als penningmeester wordt van u verwacht dat u gemiddeld vier uur per week beschikbaar bent voor de vereniging. De penningmeester bezoekt de volgende vergaderingen:

 • bestuursvergaderingen: tussen de zes en acht vergaderingen per jaar;
 • de verenigingsraad: twee vergaderingen per jaar;
 • de auditcommissie: vier keer per jaar.

Ook wordt van de penningmeester verwacht dat hij/zij aanwezig is op een aantal districtsledenvergaderingen welke worden gehouden in het voor- en najaar. Jaarlijks wordt er een 2-daagse heisessie gehouden met het bestuur.

Het bestuur streeft naar diversiteit en nodigt kandidaten met  bijvoorbeeld een bi-culturele achtergrond graag uit te solliciteren.

Benoeming en vergoeding

De penningmeester ontvangt een onbelaste vergoeding van € 1.800,- per jaar. Reiskosten met eigen vervoer worden vergoed tegen € 0,28 per kilometer. Voorts worden werkelijke onkosten op basis van declaratie vergoed.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC.

Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór maandag 20 maart 2023.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en cv uploaden. Als uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7940.

Planning:
Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 10-12
Selectiegesprekken bij VVN : week 13,
maandag 27 maart van 9.00 – 17.00 uur
Benoeming : aansluitend.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure evenals een referentiecheck.

Direct solliciteren