Directeur

KAVB, Hillegom, Zuid-Holland
De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur is de branchevereniging van de bloembollensector. Zij zijn op zoek naar een nieuwe directeur. De reactietermijn is inmiddels verstreken. U kunt niet meer reageren.

Een daadkrachtige directeur met een no-nonsense mentaliteit en een strategische blik

De KAVB

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is de branchevereniging van de bloembollensector. De organisatie is in 1860 opgericht en hiermee zijn we de oudste, nog in de oorspronkelijke vorm bestaande, zelfstandige agrarische belangenbehartiger. Het overgrote deel van de Nederlandse bloembollenbedrijven (veredeling, handel, teelt en broeierij) is ook nu nog bij de vereniging aangesloten. Dat zijn 1.000+ leden. Daar zijn we trots op!

De KAVB is actief op regionaal, landelijk en internationaal niveau. In de regionale en landelijke bestuursorganen zijn veel ondernemers actief. Zij worden ondersteund door een professionele werkorganisatie, gevestigd in Hillegom.

De belangrijkste activiteiten van de KAVB betreffen, kort samengevat: de collectieve belangenbehartiging, het verstrekken van kennis- en informatie aan de leden en de dienstverlening voor de leden.

De inhoudelijke speerpunten van de vereniging zijn duurzaamheid, ondernemerschap, kwaliteit en het imago van de sector en haar producten. Leden kunnen daarnaast gebruik maken van (onder andere) onze proef- en monstertuin, een uitgebreide vakbibliotheek, juridisch advies, een kredietverzekering en een uitgebreide database met gegevens over geregistreerde cultivars.

 Organisatie

Het hoogste orgaan binnen de vereniging is de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze komt één keer per jaar bijeen. Het Hoofdbestuur, bestaande uit 11 leden (inclusief de voorzitter en de directeur), stuurt de vereniging aan.

Daarnaast kent de KAVB een regionale indeling in 8 kringen en een inhoudelijke indeling in productgroepen voor alle hoofdgewassen: tulp, lelie, hyacint, gladiool, narcis, iris, dahlia, zantedeschia en bijzondere bolgewassen.

In de besturen van deze productgroepen zijn ondernemers vertegenwoordigd uit alle schakels van de keten. Zij brengen hun praktijkervaring in om tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging te komen. De productgroepen en de kringen adviseren het Hoofdbestuur van de KAVB.

Het bestuur en de vereniging wordt ondersteund door een werkorganisatie met 17 medewerkers (11 fte), aangestuurd door een directeur. Er ontstaat een vacature omdat de huidige directeur zich toe gaat leggen op de nieuw opgerichte Stichting Bloembollenonderzoek en de daarmee samenhangende coördinatie van onderzoek in de sector.

Functie

Als directeur van de KAVB heb je een dubbelrol: je bent secretaris van het Hoofdbestuur en je bent directeur van de werkorganisatie.

Als secretaris borg je de ondersteuning van de vereniging en van het Hoofdbestuur en als directeur geef je leiding aan en ben je eindverantwoordelijk voor de werkorganisatie.

Je bent samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de strategie van de vereniging en hebt een duidelijke visie op de vraagstukken van morgen. Die weet je samen met de voorzitter te vertalen naar een goed geëquipeerde werkorganisatie. Uiteraard ben je als directeur ook een vertegenwoordiger van de vereniging.

De voorzitter van de KAVB is het boegbeeld van de vereniging richting de leden en de media, maar ook jij draagt als directeur de visie, de aanpak en de thema’s intern en extern uit.

In de praktijk vorm je samen met de voorzitter hierin een goed tandem.

Taken en verantwoordelijkheden

Als directeur geef je leiding aan de activiteiten van de vereniging en de werkorganisatie; je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, het voorbereiden en het uitvoeren van het korte- en langetermijnbeleid van de KAVB.

De bloembollensector is een sector in transitie. Vanuit Europa en de maatschappij komt er veel op de sector af. Denk aan wet- en regelgeving op het gebied van gewasbescherming, energie, waterkwaliteit en biodiversiteit maar ook fytosanitaire eisen, imago, arbeid, onderwijs en de naamgeving van bolgewassen.

Als directeur ben je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en heb je een goed netwerk bij overheden (NVWA, ministeries, waterschappen, provincies etc). Daarnaast ben je ook de eerst verantwoordelijke voor de aansturing en verdere ontwikkeling van de werkorganisatie in het algemeen en de individuele medewerkers in het bijzonder.

Je hebt bovendien de verantwoordelijkheid voor een gezonde financiële huishouding van de vereniging en legt hierover verantwoording af aan het Hoofdbestuur.

Als directeur bouw je zorgvuldig je eigen netwerk op binnen en buiten de bloembollensector. Samen met de voorzitter van de KAVB zorg je voor de noodzakelijke verbinding tussen de bloembollensector, sectororganisaties, de overheid, politiek en de maatschappij.

Wie zoeken wij?

Een daadkrachtige directeur met een no-nonsense mentaliteit en een strategische blik: je overziet de bloembollensector, de maatschappelijke ontwikkelingen, de vereniging en de werkorganisatie. Vanuit die helikopterview ben je in staat de vereniging te faciliteren en de werkorganisatie te leiden. Je bent bij uitstek een ‘peoplemanager’ met ruime ervaring in het aansturen, het coachen en het motiveren van de medewerkers.

Je bent klant- en resultaatgericht, flexibel, empathisch, energiek, proactief, creatief en loyaal. Je bent gewend om keten- en omgevingsgericht te denken en te acteren. Je bent een meewerkend voorman/vrouw die weet te enthousiasmeren en inspireren.

Prioriteiten stellen vind jij de normaalste zaak van de wereld.

Achtergrond:

 • Je hebt een WO-werk- en denkniveau.
 • Je hebt ervaring met leidinggeven aan een team met professionals.
 • Je hebt ervaring met belangenbehartiging, bij voorkeur in een ledenorganisatie (coöperatie of vereniging).
 • Ervaring in de agrarische sector is een pre.

Je draait je hand niet om voor spreken in het openbaar en bent communicatief sterk. Dat betekent dat je in staat bent om transparant en duidelijk met het ministerie te communiceren, maar dat je ook de taal van de telers spreekt.

Wat bieden wij?

 • Een fijne werksfeer en collegiale samenwerking.
 • Een arbeidsovereenkomst van een jaar voor 37,5 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het is mogelijk 40 uur per week te werken en hiermee 9 extra verlofdagen op te bouwen.
 • Een aantrekkelijk salaris, passend bij de zwaarte van de functie, en een pensioenverzekering.
 • Een moderne kantooromgeving met de mogelijkheid om deels thuis te werken en je eigen agenda te bepalen.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie geven over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met
Miriam Oosterwijk, directeur PublicSpirit.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij Diana de Groot, projectassistente. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 033 445 9050. Je kunt PublicSpirit uiteraard ook e-mailen via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór maandag 20 maart 2023.

Jouw sollicitatie kun je indienen via onze website www.publicspirit.nl. Vanuit de vacature op de website kun je via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen (onder vermelding van vacaturenummer 7969).

Indien jouw sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht je geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij je contact met PublicSpirit op te nemen.

Planning

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 10 – 12
 • Shortlist presentatie: week 12
 • Eerste selectieronde: week 13
 • Tweede selectieronde: week 14
 • Arbeidsvoorwaardengesprek: aansluitend
 • Start nieuwe directeur: 1 mei 2023.

Direct solliciteren