Bestuurder

Winkler Prins, Veendam, Groningen
Vanwege het terugtreden van de huidige Bestuurder in de zomer van 2023 is Winkler Prins op zoek naar een nieuwe bestuurder: een onderwijskundig leider met hart voor de zaak, die de kernwaarden van Winkler Prins voorleeft en draagvlak creëert voor de koers op de lange termijn. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Ons motto is “samen verschillend”. Dat betekent dat iedere leerling welkom en iedere medewerker benoembaar is

De vacature in één oogopslag

Winkler Prins Veendam
Van gymnasium tot en met praktijkonderwijs
1 school met 6 deelscholen en een tussenvoorziening
Eenhoofdig bestuur, 6 deelschooldirecteuren, 3 stafdirecteuren
Docenten: 147 fte, OOP: circa 43 fte
Kernwaarden: vertrouwen - respect - eigenheid - nieuwsgierigheid - verantwoordelijkheid
Profiel bestuurder
Academisch denk- en werkniveau en relevante kennis en ervaring in een onderwijsorganisatie
Ervaring met het voeren van een verantwoorde bedrijfsvoering
Op ontwikkeling gerichte aanpak
Concrete directe betrokkenheid bij de werkvloer en persoonlijke aandacht voor medewerkers uit alle geledingen
Functie-eisen
Bewust zijn van de specifieke opdracht van het openbaar onderwijs
Ervaring met en visie op onderwijskundige vernieuwing
Vermogen om weerwoord en tegenspraak te organiseren
Integriteit van handelen waarmee een cultuur van openheid wordt bevorderd
Persoonlijkheidsprofiel
Stevige en warme persoonlijkheid met hart voor de zaak
Weet alle betrokkenen te verbinden
Is bereikbaar, betrokken, transparant, inspirerend, visionair en ondernemend
Download het volledige functieprofiel voor meer informatie.

Direct solliciteren