Directeur-bestuurder

Het Zuid-Hollands Landschap, Delft, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever het Zuid-Hollands Landschap zoeken wij een directeur-bestuurder. Reactietermijn is verstreken.

Het Zuid-Hollands Landschap zet zich al sinds 1934 in om natuur, landschap en erfgoed te beschermen in de drukste provincie van Nederland.

Het Zuid-Hollands Landschap

De huidige directeur-bestuurder verlaat het Zuid-Hollands Landschap na de natuurorganisatie ruim 15 jaar te hebben geleid. De organisatie is in ontwikkeling en in de nabije toekomst liggen er ook in de externe omgeving diverse uitdagingen en kansen.

Om de organisatie verder te ontwikkelen, de uitdagingen het hoofd te bieden en kansen te verzilveren, zoekt het Zuid-Hollands Landschap een nieuwe directeur-bestuurder. Een verbindend leider en maatschappelijk ondernemer, met gevoel voor menselijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen. En met een groot hart voor natuur.

Zuid-Holland is de drukste en meest verstedelijkte provincie van Nederland met de minste natuur. Stichting het Zuid-Hollands Landschap (ZHL) is een onafhankelijke organisatie en heeft tot doel natuur, landschap en erfgoed in Zuid-Holland te beschermen.

De organisatie beheert 120 natuurgebieden, die voor iedereen toegankelijk zijn. Ook koopt het ZHL grond om nieuwe natuurgebieden te ontwikkelen. Voor het natuurbeheer wordt nauw samengewerkt met collega natuurbeschermers en agrariërs.

Het ZHL is voor haar inkomsten naast subsidies afhankelijk van inkomsten uit particuliere giften, bijdragen van fondsen en van bedrijven. Private fondsenwerving zal ook de komende jaren een aandachtspunt blijven, om te zorgen dat de stichting haar onafhankelijke positie behoudt en een gezonde financiële huishouding kan voeren. Het is hiervoor belangrijk om ook nieuwe doelgroepen aan de organisatie te verbinden.

Het Zuid-Hollands Landschap bevindt zich in een dynamisch speelveld. Er zijn veel maatschappelijke ontwikkelingen waarin de organisatie een belangrijke rol speelt en gaat spelen, zoals bijvoorbeeld binnen het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Het ZHL voert naast het reguliere natuurbeheer ook programma’s uit in opdracht van het Rijk en provincies.

De directeur-bestuurder schakelt in het dagelijks bestuur met een veelvoud aan belanghebbenden. Denk hierbij onder andere aan de provincies, gemeenten, andere natuurbeschermingsorganisaties, agrarische collectieven, het Havenbedrijf, de waterschappen en Rijkswaterstaat.

De belangrijkste uitdagingen voor de organisatie op dit moment op een rij:
• Van buiten naar binnen werken en de organisatie verbinden met nieuwe doelgroepen in Zuid-Holland
• Het opstellen van een strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar, het vertalen van de strategie naar praktijk en het realiseren van de doelstellingen;
• Een gezonde financiële huishouding voor de korte en lange termijn op orde krijgen, gericht op het behoud én de vermeerdering van natuur in Zuid-Holland;
• Het verder vormgeven en implementeren van de nieuwe organisatiestructuur.

Organisatie

Bij het Zuid-Hollands Landschap werken zo’n 60 medewerkers met hart voor natuur. Via het programma de Groene Motor, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, worden duizenden vrijwilligers in de provincie door het ZHL ondersteund met kennis en financiële middelen.

De dagelijkse leiding van de organisatie ligt in handen van de directeur-bestuurder, die rapporteert aan de raad van toezicht bestaande uit 5 personen.
De organisatie is in ontwikkeling; per 1 januari 2023 verandert de interne structuur. Dit vraagt aandacht voor de interne organisatie. De medewerkers zijn gepassioneerd en zijn erg betrokken bij de diverse opgaven en elkaar. De directeur-bestuurder geeft direct leiding aan een klein beleidsteam en aan de operationeel directeur die op haar beurt leiding geeft aan bedrijfsvoering, en de drie afdelingen: programma’s en projecten, terreinen en opstallen, marketing, communicatie en fondsenwerving.

Alhoewel de rol van de directeur-bestuurder vanzelfsprekend extern gericht is, en de interne organisatie wordt aangestuurd door de operationeel directeur, is de directeur-bestuurder ook intern een verbindend leider, toegankelijk voor iedereen. De directeur-bestuurder is sensitief en in staat om met empathie en daadkracht de organisatie verder te leiden in de ontwikkeling naar de toekomst.

In 2023 wordt het Meerjarenbeleidsplan voor 2024-2028 ontwikkeld. Van de directeur-bestuurder en organisatie wordt gevraagd om scherp te kijken naar de uitdagingen, de antwoorden daarop en de positionering van het ZHL.
Hoe kan binnen de kaders van de statutaire doelstellingen meer bereikt worden ten behoeve van de natuur, het landschap en de leefbaarheid van de provincie?

Wat doe je als directeur-bestuurder?

Je stuurt en bestuurt de organisatie, stelt visie, strategie en beleid op en zorgt samen met de operationeel directeur voor de uitvoering daarvan. Gezien de uitdagingen weet je de organisatie echt een stap verder te brengen.

Je geeft richting en ruimte aan de organisatie. Je weet het enthousiasme van medewerkers te stimuleren, je bent zichtbaar, je neemt mensen mee, en zorgt voor een open en transparante organisatiecultuur waarin prestaties kunnen verbeteren en medewerkers kunnen floreren.

Je weet het ZHL te positioneren op provinciaal en landelijk niveau, je bent zichtbaar en proactief, een maatschappelijk ondernemer met een zakelijke en creatieve geest . Je weet de juiste toon aan te slaan in het contact met externe samenwerkingspartijen. Je hebt veel gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent een netwerker pur sang.

Je weet stakeholders op een juiste manier te verbinden met de belangen van het ZHL en je bent in staat een gunfactor te creëren in het stakeholderveld.

Je hebt aantoonbare affiniteit met natuur en landschap en met de provincie Zuid-Holland.

Functie-eisen en competenties

De directeur-bestuurder:
• Heeft een HBO+/academisch denk- en werkniveau;
• Heeft een relevante achtergrond (bijvoorbeeld in organisaties op gebied van natuur, duurzaamheid, groen onderwijs, openbaar bestuur);
• Heeft managementervaring in een organisatie, bij voorkeur in een eindverantwoordelijke (directie- of bestuurders) positie met ervaring in organisatieveranderingsprocessen;
• Heeft zakelijk inzicht en realisatiekracht;
• Heeft goed inzicht in en gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen;
• Is maatschappelijk betrokken, ondernemend, creatief en kritisch en is zich bewust van de maatschappelijk rol van het ZHL;
• Is een netwerker pur sang: legt makkelijk relevante netwerken aan, onderhoudt deze en bouwt deze verder uit;
• Is verbindend, empathisch en toegankelijk met humor en relativeringsvermogen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime functie. Er wordt conform de geldende normen een contract aangeboden met een benoemingstermijn van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging (met 1, 2 of 3 jaar).
Aanstelling als statutair bestuurder conform de statuten,
salariëring op basis van de BSD-score in categorie H, een leaseauto en pensioenregeling.

Bijzonderheden

Een referentenonderzoek maakt deel uit van de procedure.
Daarnaast kan een assessment deel uitmaken van de procedure.
Om in dienst te kunnen treden is een Verklaring Omtrent het Gedrag benodigd.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit.
Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Daarnaast vind u meer informatie op: https:www.zuidhollandslandschap.nl

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 15 januari 2023.

Via het sollicitatieformulier ‘direct solliciteren’ in de vacature op de website kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7898.
Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning van de procedure

• Reactietermijn tot en met 15 januari 2023
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 23 januari
• Presentatie sollicitaties van de kandidaten aan ZHL: 31 januari
• Selectiegesprekken : 6 februari (avond) en 16 februari (middag)
• Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 maart 2023

 

 

 

Direct solliciteren