Directeur

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Lelystad , Flevoland
Voor onze opdrachtgever Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek zoeken wij een directeur. Reactietermijn is verstreken.

‘Ondernemen en Verbinden’

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) is in 2013 opgericht. Doel van deze Gemeenschappelijke regeling is het zijn van een robuuste uitvoeringsorganisatie die adequaat de omgevingstaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert voor alle deelnemende partijen. Door bundeling van ervaring en een grote diversiteit aan kennis bij de OFGV verbetert de kwaliteit en de integraliteit van de uitvoering van deze taken. De OFGV is verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk, maar de deelnemende partijen blijven bevoegd gezag en daarmee bestuurlijk eindverantwoordelijk. De OFGV heeft de ambitie om in haar werkgebied dé vakinhoudelijke autoriteit te zijn op het terrein van de fysieke leefomgeving. Bij de OFGV werken bijna 150 mensen.

Functieomschrijving

De directeur van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is verantwoordelijk voor de aansturing van de dienst. U legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en geeft handen en voeten aan de missie en visie van de organisatie. Als mandaathouder bent u eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de dienst uitvoering geeft aan de door de deelnemende gemeenten en provincies overgedragen taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Een belangrijke opgave voor de directeur is om te investeren in de relatie en de samenwerking met de deelnemende organisaties. Het werkveld van de OFGV is een dynamische omgeving waarin uiteenlopende maatschappelijke belangen, wettelijke veranderingen (zoals de Omgevingswet) en bestuurlijke prioriteiten een rol spelen. De directeur is het boegbeeld van de OFGV. U leidt de organisatie vanuit een visie op de toekomst en doelgericht in deze bestuurlijk en maatschappelijk complexe omgeving.
Als verbindend leider werkt u aan het verder uitbouwen van vertrouwen zowel extern als intern. De directeur bouwt in gezamenlijkheid actief aan een cultuur die stimulerend is voor de medewerkers en die uitnodigt tot professionele groei vanuit een samenwerkingsgerichte en dienstverlenende attitude. Daarmee is en blijft de OFGV bekend staan als een aantrekkelijke werkgever, die ruime en diverse mogelijkheden biedt voor interessant werk en ontplooiing. En bovenal een organisatie waarin ambities en drijfveren van haar deelnemers optimaal op elkaar worden afgestemd.

Competentieprofiel

Van de directeur wordt veel kennis, ervaring en talent verwacht:

 • U heeft als eindverantwoordelijke in verschillende organisaties organisatie- en cultuurontwikkeling geleid.
 • U heeft zicht op het werkveld van de OFGV, doorziet de samenhang der dingen en kunt complexe vraagstukken goed doorgronden.
 • U heeft een uitstekend analytisch vermogen.
 • U acteert met enthousiasme, daadkracht, autonomie, geduld en vasthoudendheid.
 • U bent bedrijfsmatig sterk én kunt zich snel een visie vormen op het werkveld van de OFGV.
 • Daarnaast bent u een inspirerende gesprekspartner voor het Dagelijks Bestuur, deelnemende partijen en de organisatie.
 • Ondernemend en innovatief denken en handelen is een kwaliteit van u. Daarmee bent u in staat de OFGV door te ontwikkelen en het bestaansrecht voor de toekomst te verzekeren.

Van u als directeur wordt verwacht dat u op een positieve en constructieve manier leidinggeeft aan de organisatie. U vindt het verrijkend om samen ergens naar toe te werken en resultaten te boeken. U bent in staat om een constructieve relatie op te bouwen en te behouden met de medezeggenschap op basis van vertrouwen en wederzijds respect, waarmee een win-winsituatie wordt gecreëerd. U voelt zich senang bij een werkwijze waar een stevige discussie op de inhoud plaatsvindt en waarbij de relatie niet uit het oog verloren wordt. U bent een directeur die goed kan luisteren en vragen kan stellen (in plaats van overtuigen) en die ook realisatiekracht en besluitvaardigheid in zich heeft. Ten slotte bent u een netwerker en verbinder.
U voelt zich aangesproken tot deze zware directeursfunctie. Daarnaast vindt u het een uitdaging om de organisatiekoers van de OFGV mee uit te dragen en verder vorm te geven. U voldoet aan onze kerncompetenties voor leidinggevenden: vakbekwaam, kwaliteitsgericht, ondernemend en verbindend.

Rollen

De directeur vervult een aantal rollen waarin u geacht wordt te excelleren:

 • Secretaris en adviseur van Algemeen en Dagelijks Bestuur
 • Eindverantwoordelijke voor de organisatie en de resultaten van de OFGV
 • Bestuurder ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden
 • Ambassadeur/boegbeeld
 • Leidinggevende

Overige kwalificaties die op het (persoonlijkheids)profiel van de directeur van toepassing zijn:

 • Bestuurlijke effectiviteit: u bent zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid en onderkent politiek/bestuurlijke belangen.
 • Ondernemerschap: u signaleert kansen in de markt voor bestaande en nieuwe producten, handelt ernaar, rekening houdend met de financiële effecten en u durft risico’s te nemen.
 • Verbindend vermogen: u zoekt actief naar mogelijkheden voor (intensievere) samenwerking tussen belanghebbenden (bestuur, management, deelnemers, medezeggenschap en medewerkers).
 • Flexibiliteit en veerkracht: u kunt omgaan met individuen en groepen met verschillende achtergronden. Past zich aan bij wijzigende omstandigheden. Kan omgaan met druk en tegenslagen.
 • Lef: u neemt het voortouw bij innovaties en ontwikkelingen en stimuleert nieuwe initiatieven. U neemt verantwoordelijkheid voor moeilijke beslissingen, ook als daar afwijkende meningen tegenover staan. U deelt op heldere, overtuigende wijze gevoelens en meningen. U vermijdt conflicten of verschillende inzichten niet.
 • Motiveren: u weet mensen ertoe te bewegen zich optimaal in te zetten en het beste uit henzelf te halen.
 • Besluitvaardigheid: u durft actie te ondernemen of een oordeel te geven over een bepaalde kwestie. U durft een standpunt in te nemen en hier ook naar te handelen.
 • Daadkracht: U durft beslissingen te nemen wanneer dat nodig is en beschikt over het vermogen om snel en efficiënt keuzes te maken en plannen uit te voeren.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Ruime kennis van en ervaring als eindverantwoordelijke in een politiek bestuurlijke omgeving.
 • Meer dan gemiddelde belangstelling en focus voor de inhoud van het werk (milieu, klimaatagenda, enerietransitie) en die over het voetlicht brengen in een bestuurlijke omgeving.

Aanbod

U komt te werken in een inclusieve organisatie, waar voor iedereen plaats is. De fysieke werkomgeving is daartoe uitgerust; goed bereikbaar en toegankelijk. Er wordt veel vanuit huis gewerkt. Op kantoor vinden ontmoetingen plaats.

Arbeidsvoorwaarden

 • Schaal Schaal 15 (CAO SGO)
 • 17% Individueel keuze budget
 • Een moderne werkomgeving en betrokken collega’s
  + Flexibele werktijden
  + Thuiswerkvergoeding
  + Middelen om plaatsonafhankelijk digitaal te werken
  + Een eigen boom in het OFGV-bos

Een assessment en een screening maken deel uit van de procedure.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk beiden via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 22 januari 2023.

Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 7950.

Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning van de procedure

 • Reactietermijn tot en met 22 januari 2023
 • Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : week 3, 4  en 5
 • Presentatie sollicitaties van de kandidaten aan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek: 9 februari
 • Selectiegesprekken : 23 februari (gehele dag) en 16 maart (middag)
 • Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 april/ 1 mei 2023

Direct solliciteren