Voorzitter Raad van Toezicht

Museum De Fundatie, Zwolle , Overijssel
Voor onze opdrachtgever Museum De Fundatie zoeken wij een ervaren voorzitter Raad van Toezicht met een bestuurlijk/politiek of ondernemers/bedrijfsmatig profiel. U kunt reageren tot en met 18 december a.s. (ref.nr. 7908).

'Een overgave aan de beste uitingen van de menselijke geest uit alle tijden en volkeren voert naar een hoger niveau en brengt rust.'

Vanwege het aflopen van 2e zittingstermijn van de voorzitter zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter.

Appel, Berlage, Citroen, Cremer, Fabre, Gestel, van Gogh, Heringa/Van Kalf, Mazzoni, Mondriaan, van Pallandt, Permeke, Picasso, Rauch, Rietveld, Toorop, Voerman.
Een greep uit de kunstenaars wiens werk behoort tot de collectie van Museum de Fundatie.

Museum de Fundatie bezit en beheert een omvangrijke collectie beeldende kunst. Deze collectie en jaarlijks diverse tentoonstellingen zijn te zien op twee locaties: Kasteel het Nijenhuis met beeldentuin in Heino/Wijhe en Museum de Fundatie in Zwolle.

De missie van het museum luidt:
Van toepassing tot autonomie, kunst speelt een cruciale rol in de wereld. museum de Fundatie verbindt kennis, makers en publiek en is een podium voor ideeën, vernieuwing en schoonheid.
Het museum toont kunstenaars van het hoogste niveau en nieuw talent. Het beweegt zich internationaal en is tegelijkertijd diep verankerd in Overijssel en Zwolle.

Het museum heeft de afgelopen 15 jaar een exponentiële groei doorgemaakt, met goede tentoonstellingen, mooie aankopen en een spraakmakende verbouwing. Bezoekersaantallen die pré-covid opliepen tot meer dan 250.000 bezoekers per jaar. Hiermee heeft het museum veel betekenis voor de regio en de stad Zwolle; tegelijkertijd heeft het museum een nationale en internationale uitstraling.
Bij de organisatie heeft 49 medewerkers (ruim 25 fte). Voor projecten en diverse activiteiten worden externe krachten ingehuurd. Het managementteam bestaat uit de directeur en het hoofd bedrijfsvoering. Er is een Raad van Toezicht met 6 leden.

Het museum heeft een roerige tijd achter de rug. In de zomer van 2022 heeft de directeur besloten terug te treden en daarmee ruimte te maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum.

Met ingang van 1 januari 2023 start er een nieuwe directeur/bestuurder, Beatrice von Bormann, die het éénhoofdige bestuur zal vormen.
In 2023 zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor het verder ontwikkelen van de organisatie, door interne organisatieontwikkeling en verdere professionalisering van de organisatie.

Op artistiek terrein zijn er mooie ontwikkelingen gaande.
De Fundatie in het innovatiedistrict Spoorzone Zwolle, samen met onderwijsinstellingen en de gemeente Zwolle, aan het realiseren van een creatieve, culturele en innovatieve hotspot, ‘de rode loods’, met een mix aan functies als werken, onderwijs, culturele voorzieningen en horeca.
Daarnaast maakt het museum vanaf 2021 deel uit van de, door het Rijk gesubsidieerde, culturele basisinfrastructuur 2021-2024 regionale musea, met het programma Fundatie Future Factory, dat creatief talent verbindt met maatschappelijke vraagstukken en zo kunst laat zien als generator van vernieuwing.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 6 leden en ziet erop toe dat de bestuurder effectief en doelmatig bestuurt.
Daarnaast speelt de RvT een belangrijke rol bij het adviseren van de bestuurder en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.
De RvT is tevens werkgever van de bestuurder.De RvT laat zich in zijn werk leiden door belangen van alle stakeholders, en weegt het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie.

De Raad van Toezicht werkt conform de Governance Code Cultuur en streeft naar diversiteit en inclusie waarbij de Code Culturele Diversiteit leidend is.
De RvT-leden houden op afstand toezicht, maar zijn niet afstandelijk. Zij zijn betrokken bij de organisatie, geïnteresseerd en stimulerend, maar ook in staat scherpe discussies collegiaal te voeren.

Profiel voorzitter Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van 2e zittingstermijn van de voorzitter zoekt de Raad van Toezicht een nieuwe voorzitter.
De voorzitter geeft leiding aan de RvT en fungeert als nabije sparringpartner voor de bestuurder op alle relevante gebieden en kan in het politieke circuit extra gewicht in de schaal leggen.

De voorzitter:
• Is een ervaren en gezaghebbend toezichthouder met goed gevoel voor governance;
• Heeft een antenne voor cultureel ondernemerschap in een politieke context, met name vanwege de subsidierelatie met de provincie en de gemeente;
• Heeft een bestuurlijk/politiek profiel of ondernemers/bedrijfsmatig profiel;
• Heeft affiniteit met beeldende kunst/musea en de maatschappelijke functie van het museum;
• Heeft ervaring met organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering in organisaties van soortgelijke omvang;
• Kan naar buiten treden indien nodig;
• Is een samenwerker, met een open houding voor de omgeving;
• Kan goed luisteren en is bereid tot zelfreflectie;
• Heeft binding met Zwolle en de regio.

Gezien de ontwikkelingen van de organisatie op dit moment, met een nieuwe bestuurder, zal de voorzitter zeker in het eerste periode ruim tijd en aandacht kunnen en willen maken om samen met de bestuurder, en de overige RvT leden, te zorgen voor een goede start van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum.

Aanbod en benoeming

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 4 x per jaar. Het betreft een onbezoldigde functie met vergoeding van reiskosten en andere kosten die samenhangen met het uitoefenen van deze toezichthoudende rol. Benoeming geschiedt met ingang van 1 februari 2023 voor een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor 4 jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan je meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Carine Leemereise, managing consultant bij PublicSpirit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Dominique Heemskerk. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer van PublicSpirit: 033 – 445 90 50 of via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Reageren kan tot en met 18 december 2022.
Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer 7908. Wanneer uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neem dan contact met ons op.

Planning

• Reactietermijn : t/m 18 december ‘22
• Voorselectiegesprekken met PublicSpirit : 22 en 28 december en/of 3 januari
• Presentatie sollicitaties van de kandidaten: 10 januari
• Selectiegesprekken : 18 en 24 januari
• Voorgenomen benoeming: met ingang van 1 februari ‘23

 

 

Direct solliciteren