Voorzitter Raad van Toezicht

Omroep Gelderland, Arnhem
Voor onze opdrachtgever Omroep Gelderland zoeken wij, in verband met het aflopen van de huidige zittingstermijn, een verbindend voorzitter Raad van Toezicht met een bestuurlijk profiel. U kunt reageren tot maandag 19 december aanstaande (ref.nr. 7829).

Omroep Gelderland is de publieke omroep voor de grootste provincie van Nederland. Door verhalen te maken en publiek te verbinden. Via tv, radio, website, app en social media bereikt Omroep Gelderland dagelijks honderdduizenden Gelderlanders.

Omroep Gelderland

Omroep Gelderland is de publieke omroep voor de grootste provincie van Nederland. Door verhalen te maken en publiek te verbinden. Via tv, radio, website, app en social media bereikt Omroep Gelderland dagelijks honderdduizenden Gelderlanders. Deze ambitieuze omroep is volop in beweging door voortdurend te bouwen, uit te breiden en te vernieuwen. Omroep Gelderland staat voor de uitdaging om in een snel veranderend medialandschap haar positie te behouden en te versterken.

Met momenteel circa 260 gepassioneerde redacteuren en andere medewerkers waarvan 100 freelancers wordt met plezier gewerkt aan actualiteit, achtergronden bij het nieuws en mooie Gelderse verhalen. De redactie wordt geleid door een hoofdredacteur die samen met de algeheel verantwoordelijke directeur-bestuurder de omroep aanstuurt. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van het media-aanbod. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Omroep Gelderland is een stichting en wordt geleid door een statutair directeur-bestuurder met een Raad van Toezicht als toezichthouder.

Meer informatie over de organisatie vind je op www.gld.nl en de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van Omroep Gelderland waakt over het integrale belang van de omroep. De toezichthoudende functie heeft betrekking op de organisatie en de daarbij betrokkenen waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend. De RvT heeft een formele positie als werkgever en  volgt daarbij de Governance Code Publieke Omroepen.

Daarnaast speelt de RvT een belangrijke rol bij het adviseren van het bestuur en fungeert als klankbord bij te nemen strategische beslissingen. Respect, ruimte voor dialoog/discussie en toekomstgerichte samenwerking met bestuur en ondernemingsraad kenmerken deze RvT.

Naast de RvT als toezichthoudend orgaan is binnen de omroep ook de Mediaraad actief. Deze houdt toezicht op het programmabeleid en de journalistieke onafhankelijkheid.

De RvT bestaat uit vijf leden en zoekt, in verband met het aflopen van de zittingstermijn van de huidige voorzitter, een nieuwe verbindend voorzitter met een bestuurlijk profiel.

Profiel voorzitter RvT

 • Kennis en ervaring en/of affiniteit met media;
 • Bij voorkeur woonachtig in, of binding met de provincie Gelderland;
 • Sparringpartner voor het bestuur;
 • Beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk in Gelderland;
 • Bewaart een juist evenwicht tussen betrokkenheid en toezichthoudende afstand;
 • Weet wat een moderne manier van toezicht houden behelst, is aanspreekbaar, toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, is doortastend in het bereiken van resultaten en beschikt over een gezonde dosis humor.

Van de voorzitter wordt daarnaast verwacht dat hij/zij:

 • het vermogen heeft om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
 • over passende competenties beschikt teneinde effectief en efficiënt een vergadering te leiden;
 • over de persoonlijkheid en achtergrond beschikt om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen de RvT;
 • over inzicht en overzicht beschikt om de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen, in het bijzonder die van de RvT en de bestuurder te bewaken;
 • over een dusdanig netwerk beschikt dat hij/zij extern een rol in het belang van de omroep kan vervullen;
 • in staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken.

Honorarium en beschikbaarheid

Het honorarium voor de voorzitter van de RvT is in overeen-stemming met de governance code. De geschatte tijdsbesteding op jaarbasis is 12 dagen. Benoeming vindt plaats voor een periode van 4 jaar met een mogelijke éénmalige verlenging van 4 jaar.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033-4459124. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren voor maandag 19 december aanstaande.

Via ‘direct solliciteren’ kunt u een motivatiebrief en een cv indienen, onder vermelding van vacaturenummer 7829. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail. Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit         : week 50 – 1
 • Shortlist presentatie                                       : week 2, woensdag 11 januari
 • Selectiegesprekken bij Omroep Gelderland  : week 5, woensdag 1 februari
 • Benoeming                                                    : aansluitend.

Direct solliciteren