Programmamanager Common Ground

VNG Realisatie, Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever VNG Realisatie zoeken wij een programmamanager Common Ground. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samen werken aan een sterke uitvoering

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal: we werken aan steeds betere ontwikkel- en uitvoeringsondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen willen optrekken. VNG Realisatie werkt samen met en voor onze leden, de gemeenten, aan een krachtige, lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

Common Ground
Common Ground is de informatiekundige visie op basis waarvan gemeenten samen met marktpartijen, mede-overheden en hun uitvoeringsorganisaties werken aan de transformatie van het informatielandschap van de gemeentelijke overheid. Na een periode van proberen en experimenteren, moet nu de volgende stap gezet worden om de bewezen visie tot realisatie te brengen. De programmamanager gaat aan de slag om het programmaplan verder te detailleren en uit te werken en een passende organisatie op te stellen, waarmee deze complexe opgave aangepakt gaat worden.

Organisatie
Bij VNG Realisatie werken 353 medewerkers. VNG Realisatie werkt ontwikkelgericht. We zijn geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren.
Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Tevredenheid van onze leden over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen.

Inhoud van de programmamanagersopdracht
Je bent verantwoordelijk voor het verder detailleren van het programmaplan en het ontwerpen van een passende organisatie met een duidelijk handelingsperspectief voor het vervolg van Common Ground. Een programma dat resulteert in de versterking van ‘de uitvoering’ en verheldering van de ambtelijke en bestuurlijke sturing. Kortom, je bent verantwoordelijk voor inhoud, proces en sturing. Dat doe je niet alleen, maar in goed overleg met alle relevante publieke en private partners, waarbij je extra aandacht besteed aan de communicatie met – en het blijven betrekken van – de oorspronkelijke initiatiefnemers.

In het programmaplan zit een duidelijke scope, waarbij helder wordt gemaakt:

 • Welke onderdelen en faciliteiten collectief worden ontwikkeld en (mede) worden gefinancierd vanuit collectieve middelen;
 • Welke onderdelen worden overgelaten aan (groepen van) gemeenten, leveranciers en andere partijen;
 • Welke maatregelen worden getroffen om de samenhang tussen alle ontwikkelingen, zowel technisch als organisatorisch, te bewaken.

Jij gaat werken aan een passende organisatie en besturingsmethodiek, inclusief maatregelen voor risicobeheersing en stakeholder-management. Ook de verduidelijking en versterking van de rolverdeling en samenwerking tussen vertegenwoordigers van gemeenten, de VNG, ketenpartners en marktpartijen ligt op jouw bord.

Resultaten van jouw opdracht als programmamanager

Aan het eind van de opdracht lever je de volgende resultaten op:

 • Een afgestemd inrichtingsvoorstel voor een passende organisatie Common Ground;
 • Een uitgewerkt advies voor – en borging van – de opvolging van de programmamanagerfase Common Ground;
 • Een bondige, schriftelijke en warme overdracht voor de opvolging van de programmamanagerfase Common Ground voor de volledige scope zoals hierboven beschreven.

Context en scope opdracht programmamanager
Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de transitie en de verdere invoering van de informatiekundige visie Common Ground. Recent zijn er afspraken gemaakt over de reeds gestandaardiseerde producten en diensten en de keuzes voor het portfolio. Dit vormt een goede basis met betrekking tot de verdere Common Ground als basis voor de inrichting van de informatievoorziening in alle maatschappelijke opgaven waar gemeenten aan werken.

Het is aan de programmamanager om dit te begeleiden. Een stuurgroep, samengesteld vanuit de Taskforce Samen Organiseren, een aantal vakkoepels en de VNG, vervult de opdrachtgeversrol.

De programmamanager Common Ground heeft binnen VNG Realisatie een belangrijke rol en zelfstandige positie en legt verantwoording af aan de community Common Ground. Omdat iedereen binnen VNG-R een thuisteam heeft is de programmamanager administratief echter ondergebracht bij het basisteam Maken.

Wat heb je in huis?

Profiel programmamanager Common Ground

 • WO werk- en denkniveau;
 • Minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in een senior managementrol of als programmamanager in een complexe politiek-bestuurlijke context en met meervoudige vraagstukken op het gebied van informatiemanagement of Digitale Overheid;
 • Je bent sterk resultaatgedreven en in staat om strategische en tactische keuzes te vertalen naar uitvoeringsplannen;
 • Je bent in staat om de regie te pakken binnen complexe netwerken;
 • Bouwen, onderhouden en beïnvloeden gaat je van nature goed af en je weet dat in te zetten in het relatienetwerk dat voor gemeenten en de VNG van belang is;
 • Je bent bekend met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en gemeentelijke processen;
 • Je hebt kennis en ervaring met community en de E-overheid met de nadruk op gemeentelijke E-overheid;
 • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met agile werkwijzen, zoals Scrum/SAFe;
 • Je hebt ervaring met aanbesteden, contractmanagement en bedrijfsvoering is een pré;
 • Je bent in staat de brede community Common Ground te verbinden;
 • Je bent in staat om strategisch en grensoverstijgend te denken en te doen;
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief, maar durft ook te challengen;

Je bent een gelijkwaardig gesprekspartner voor de bestuurlijke en ambtelijke partners in de omgeving van het programma en hebt ervaring met het regisseren van een goed bestuurlijk-ambtelijk samenspel.

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende opdracht met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit en een belangrijke opgave;
 • Een afgeronde opdracht als programmamanager van 2 à 3 jaar. Een vast contract is mogelijk, maar tijdelijke inhuur als interim/ZZP-er is ook bespreekbaar;
 • Een werkweek van 32 – 36 uur;
 • Een salaris van maximaal € 7.977,– bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 15). Voor zeer goed gekwalificeerde kandidaten behoort een arbeidsmarkttoelage tot de mogelijkheden;
 • Bovenop je salaris krijg je – in de vorm van een Individueel Keuzebudget (IKB) – 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Je kunt zelf kiezen wanneer het IKB wordt uitgekeerd en waaraan je het besteedt (sport, abonnement, elektrische fiets etc.);
 • Goede secundaire regelingen; wij volgen de CAO van het Rijk;
 • VNG Realisatie is gehuisvest in een monumentaal pand, de Willemshof, aan de Nassaulaan in Den Haag.

Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk Keulers. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Diana de Groot, beiden via telefoonnummer 033 445 9050. Je kunt ons uiteraard ook per email bereiken via mailto:info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór 7 november 2022.

Via de knop ‘direct solliciteren’ kun je een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het referentienummer 7888.

Wij willen er zijn voor alle gemeenten van Nederland en geloven dat we dit pas echt goed kunnen als we een reële afspiegeling vormen van de beroepsbevolking. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht én ons werk voor de samenleving. Kandidaten die hieraan kunnen bijdragen, nodigen wij van harte uit te reageren. 

Planning

 • Publicatie: 15 oktober 2022;
 • Reactietermijn: tot en met 6 november 2022;
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 45;
 • Presentatie kandidaten (shortlist): week 46;
 • Selectiegesprekken bij VNG Realisatie:
  • 1e ronde in week 47
  • 2e ronde in week 48
 • Benoeming: aansluitend.

Direct solliciteren