Manager Maken

VNG Realisatie, Den Haag, Zuid-Holland
Voor onze opdrachtgever VNG Realisatie zoeken wij een Manager Maken. De reactietermijn is verstreken; u kunt niet meer reageren.

Samenwerken aan een sterke uitvoering

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal: we werken aan steeds betere ontwikkel- en uitvoerings-ondersteuning op het raakvlak van maatschappelijke opgaven, dienstverlening, uitvoering en ICT.

Door decentralisatie van taken, ketensamenwerking en digitalisering is de gemeentelijke uitvoering en dienstverlening een flinke opgave waarin we samen willen optrekken. VNG Realisatie werkt samen met en voor onze leden, de gemeenten, aan een krachtige lokale uitvoeringspraktijk. We doen dat transparant en ontwikkelgericht: stap voor stap gaan we van goede ideeën naar staande dienstverlening.

Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

 • Werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;
 • Verbeteren van de dienstverlening;
 • Een efficiënte en wendbare organisatie;
 • Anticiperen op de toekomst.

Voor meer informatie, kijk op www.vngrealisatie.nl.

Organisatie
Bij VNG Realisatie werken 353 medewerkers. Wij werken ontwikkelgericht. We zijn geordend volgens de stappen in de ontwikkelcyclus van weten, proberen, maken en beheren. Op die manier werken we stap voor stap van goede ideeën naar staande dienstverlening voor alle gemeenten. Dat doen we transparant; de betrokkenheid van de leden bij projecten en programma’s wordt steeds belangrijker. Tevredenheid van onze leden over de kwaliteit van onze dienstverlening is leidend in alles wat we doen.

Basisteam Maken
Basisteam Maken is één van de 5 basisteams binnen VNG Realisatie.
Het is de missie van het basisteam Maken om de regie te nemen om door leden omarmde initiatieven door te ontwikkelen tot collectieve oplossingen en breed gebruik daarvan voor te bereiden.
Met als basis Common Ground, de informatiekundige visie op basis waarvan gemeenten samen met marktpartijen en mede-overheden en hun uitvoeringsorganisaties werken aan de transformatie van het informatielandschap van de gemeentelijke overheid. In totaal werken er bij het basisteam Maken circa 110 medewerkers, waarvan 11 in dienst van VNG-R en 99 in de flexibele schil.

Het basisteam Maken bestaat uit vijf onderdelen:

 • Kenniscentrum Architectuur & Standaarden;
 • Kenniscentrum Markt & Overheid;
 • Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet;
 • Programmacluster WISI (waaronder onder andere programma inburgering, programma UM, programma verbinden schuldhulpverlening en project Dennis & Eva);
 • Overige projecten en programma’s in de fase Maken (waaronder onder andere programma Persoons Gebonden Budget en project Single Digital Gateway).

Elk onderdeel wordt inhoudelijk aangestuurd door een coördinator of een programmamanager.

Context en scope opdracht Manager Maken
Het inhoudelijke portfolio van het basisteam Maken bevindt zich in een overgangsfase. Er ligt een advies met betrekking tot de verdere invoering van de informatiekundige visie Common Ground. Dit is de basis voor de inrichting van de informatievoorziening in alle maatschappelijke opgaven waar VNG aan werkt. Bij het basisteam Maken ligt de kern van de ondersteuning van deze transitie. Het genoemde advies vormt de aanleiding voor een interactieve herdefinitiefase die in nauwe samenwerking met de betrokken gemeenten/leden van de VNG wordt uitgevoerd. Hiervoor wordt op dit moment een programmamanager Common Ground geworven.

De focus van de Manager Maken ligt primair op het geven van leiding aan het basisteam en – inhoudelijk – op het kenniscentrum Architectuur & Standaarden en het kenniscentrum Markt & Overheid.

Daarnaast werk je als Manager Maken uiteraard nauw samen met de CIO en CTO. Op dit moment wordt nog nagedacht over de interne governance binnen  VNG-R in het algemeen en de verhouding tussen de CIO, CTO en de basisteams in het bijzonder. Vanuit jouw rol denk je hierover mee.

Als Manager Maken ben je lid van het MT van VNG-R. Dit managementteam bestaat uit de tweehoofdige directie en de managers van de basisteams. Als lid van het MT geef je mede (strategische) sturing aan de organisatie en aan integraal werken in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Binnen het MT zal van de Manager Maken bijzondere aandacht worden gevraagd voor de (ontwikkeling van de) verbinding tussen inhoud en bedrijfsvoering. Dit doet je in intensieve samenwerking met de adjunct-directeur, tevens manager van het basisteam Bedrijfsvoering.

Wat ga je doen als Manager Maken

Als MT-lid geef je dus mede (strategische) sturing aan de organisatie en aan integraal werken in het kader van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).
Als manager  vertaal je de strategische kaders en prioriteiten naar de tactische en operationele praktijk binnen de eigen aandachtsgebieden (en vice versa). Je bent (integraal) verantwoordelijk voor de projecten die behoren tot jouw portfolio.

Natuurlijk stem je de aanpak van en bijdrage aan programma’s en projecten af met de andere managers in het MT.

Je hebt een kaderstellende en een coachende rol richting de medewerkers van het basisteam. Je draagt zorg voor de ontwikkeling van en de samenwerking binnen het basisteam en voor de ontwikkeling van de medewerkers. Je bent in staat om de medewerkers binnen het team met de juiste toon te inspireren en te motiveren. Het is jouw missie als manager Maken om bestaande diensten, projecten en programma’s te laten excelleren, met oog voor een kostenefficiënte en effectieve operatie en op basis van medewerkers- en ledentevredenheid en eventueel benodigde doorontwikkelingen.

Dat doe je door:

 • Te sturen op resultaten (op basis van resultaatafspraken).
 • Te zorgen voor de bestaande diensten in het portfolio en voor diensten die op enig moment richting je basisteam komen.
 • Een ontwikkelcyclus te hanteren, waarbij je indien nodig bijstuurt en periodiek inventariseert welke activiteiten moeten worden afgesloten of afgestoten.
 • Oog te hebben voor de mens achter de medewerker en zorg te dragen voor een open werkomgeving waarin medewerkers worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.
 • Zorg te dragen voor de werkprocessen binnen het basisteam en voor de aansluiting van die processen op de generieke processen binnen VNG als concern. Je hebt daarbij in het bijzonder oog voor de verbinding tussen bedrijfsvoering en de inhoud en doorontwikkeling daarvan.

Wat heb je in huis?

Manager Basisteam Maken

 • WO-werk- en denkniveau;
 • Je bent primair manager van het basisteam Maken en hebt minimaal 5 tot 10 jaar ervaring in een senior managementrol binnen de (decentrale) overheid;
 • Je bent bekend met de gemeentelijke uitvoeringspraktijk en gemeentelijke processen en hebt diepgaande kennis van het lokaal bestuur en de politieke, maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt affiniteit en (bij voorkeur) ervaring met de vakgebieden werken onder architectuur, informatie-management, aanbesteden, contractmanagement en bedrijfsvoering;
 • Je pakt makkelijk de regie binnen complexe netwerken en je bent in staat om binnen afzienbare termijn een relevant relatienetwerk voor VNG (Realisatie) op te bouwen en te onderhouden;
 • Je bent in staat om de vraagarticulatie vanuit gemeenten om te zetten in concrete diensten en producten.
 • Je hebt ervaring met programma-, proces- en project-management en vraagstukken met meerdere stakeholders.
 • Ook in een sterk politiek/bestuurlijk georiënteerde omgeving ben jij in staat om resultaatgericht te werken
 • Last but not least ben je in staat medewerkers te motiveren en te enthousiasmeren, zowel in hun werk als in hun eigen ontwikkeling.

 Wat bieden wij?

 • Een uitdagende baan met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit en een belangrijke opgave;
 • Een contract voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren;
 • Een werkweek van 36 uur, maar flexibel in werktijd en werkplek;
 • Een salaris van maximaal € 7.977,– bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 15);
 • Bovenop je salaris krijg je – in de vorm van een Individueel Keuzebudget (IKB) – 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Je kunt zelf kiezen wanneer het IKB wordt uitgekeerd en waaraan je het besteedt (sport, abonnement, elektrische fiets etc.);
 • Goede secundaire regelingen; wij volgen de CAO van het Rijk;
 • VNG Realisatie is gehuisvest in een monumentaal pand, de Willemshof, aan de Nassaulaan in Den Haag.

 Meer informatie

PublicSpirit kan meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met mr. Miriam Oosterwijk Keulers. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij projectassistente Diana de Groot, beiden bereikbaar via telefoonnummer 033 445 9050. Je kunt ons uiteraard ook per email bereiken via info@publicspirit.nl.

Solliciteren

Je wordt verzocht te reageren vóór 7 november 2022.

Via de knop ‘direct solliciteren’ kun je een motivatiebrief en een cv uploaden. Indien je sollicitatie door ons is ontvangen, krijg je een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Je kunt je sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van het referentienummer 7855.

Wij willen er zijn voor alle gemeenten van Nederland en geloven dat we dit pas echt goed kunnen als we een reële afspiegeling vormen van de beroepsbevolking. Door verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten toe te voegen aan onze organisatie, versterken wij onze denkkracht én ons werk voor de samenleving. Kandidaten die hieraan kunnen bijdragen, nodigen wij van harte uit te reageren.

Planning

 • Publicatie: 15 oktober 2022;
 • Reactietermijn: tot en met 6 november 2022;
 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit: week 45;
 • Presentatie kandidaten (shortlist): week 46;
 • Selectiegesprekken bij VNG Realisatie:
  • 1e ronde in week 47;
  • 2e ronde in week 48;
 • Benoeming: aansluitend.

Direct solliciteren